Управителен съвет

  Председател: Павел Дичев

  Членове: Директор - инж. Веселин Нинов , Даниел Глоговски

 

Централно управление

  Директор - инж. Веселин Нинов

  зам.Директор - инж. Атанас Златков

  зам.Директор - инж. Томислав Колов

  Главен счетоводител - Мария Николова

  счетоводител - Ахелия Стоянова

  счетоводител - Светлана Христова

  Началник отдел "Стопанисване и ползване" - инж. Ивайло Ангелов

  Началник отдел "Маркетинг" - инж. Иван Иванов

  Ръководител звено "Вътрешен одит" - Мартин Вълов

  Вътрешен одитор - Красимира Маринова

  Юрисконсулт - Тошко Брайков

  Юрисконсулт - Петрана Петрова

  Юрисконсулт - Светлана Монова

  Експерт ловна дейност - инж. Стоян Джевелеков

  Експерт стопанска дейност - инж. Александрина Джевелекова

  Експерт стопанска дейност- инж. Иван Михайлов

  Експерт стопанска дейност- инж. Кристина Комитска

  Касиер - Красимира Тодорова

  Служител човешки ресурси - Лилия Илиева

  Технически секретар - Искра Ангелова

  Шофьор - Стоян Генчев

  Водач машини - Иван Томов

  Водач машини - Йордан Томов

  Хигиенист- Калинка Николова