1.Вътрешни правила за достъп до обществена информация

2.Образци на заявления

3.Лица за контакт

4.Телефон за контакти:__092 _62 00 32

5.Регистър ДОИ за 2016г.

6.Регистър ДОИ за 2017г.

7.Регистър ДОИ за 2018г.

8.Регистър ДОИ за 2019г.

9.Регистър ДОИ за 2020г.

10.Регистър ДОИ за 2021г.

11.Регистър ДОИ за 2022г.

12.Годишен отчет за 2016г.

13.Годишен отчет за 2017г.

14.Годишен отчет за 2018г.

15.Годишен отчет за 2019г.

16.Годишен отчет за 2020г.