Номер и дата на публикуване-ДГС/ДЛС:

02.08.2021г.-Допълнение към протокол № 1 и допълнение към списък на допуснатите и класирани имоти на първи етап

18.06.2021г.-Списък на допуснатите и класирани имоти първи етап

18.06.2021г.-Списък на недопуснатите имоти и основание

23.08.2021г.-Списък на допуснатите и класирани имоти втори етап

23.08.2021г.-Списък на недопуснатите имоти и основание втори етап

04.02.2021г.-Съобщение - закупуване на горски територии

04.02.2021г.-Правила за закупуване на гори 2021г.

04.02.2021г.-Заповед: РД49-31/01.02.2021г.

03.12.2020г.-Информация, съгласно чл.25 от Правила за закупуване на ГТ от ДП по чл.163 от ЗГ, за единични цени на 1дка, по сключени договори за закупуване на горски територии от физически лица през 2020г.в района на дейност на СЗДП гр.Враца.

 

4154-08.02.2021г.-АРХИВ - Закупуване на гори

4153-24.01.2017г.-ДГС"Белоградчик"и т-не в Об17607_дата на_______10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 02.03.2017г.

4152-23.01.2017г.-ДГС"Борима"Об1707_____ __дата на провеждане _ 16.02.2017г._ПроведенаДокументи от 28.02.2017г.

4151-02.02.2017г.-ДГС"Никопол"_З-не в Об2___дата на провеждане _ 21.02.2017г._ПроведенаДокументи от 28.02.2017г.

4150-02.02.2017г.-ДГС"Никопол"Р-во п-во в Об1дата на провеждане _ 21.02.2017г._ПроведенаДокументи от 28.02.2017г.

4149-24.01.2017г.-ДГС"Белоградчик"Об17608__ дата на провеждане _ 10.02.2017г._ПроведенаДокументи от27.02.2017г.

4148-01.02.2017г.-ДГС"Годеч"О-не в_Об17-02__дата на провеждане _ 17.02.2017г._ПроведенаДокументи от 27.02.2017г.

4147-01.02.2017г.-ДГС"Годеч"З-не,П-не вОб17-01дата на провеждане 17.02.2017г._ПроведенаДокументи от 27.02.2017г.

4146-20.12.2016г.-ДГС"Миджур"Об17805пк-1 дата на провеждане _05.01.2017г_ПроведенаДокументи от 7от11.01.2017г.

4145-20.12.2016г.-ДГС"Миджур"Об17805_ __дата на провеждане ____05.01.2017г._ПроведенаЗаповед 6от11.01.2017г.

4144-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17705 ___ ___ _____ _п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед573от14.12.2016г.

4143-03.10.2016г.-ДГС"Видин"Об16726__ _ __ _____ __п17.10.2016г. в21.10.2016г._ПроведенаЗаповед446от21.10.2016г.

4142-13.09.2016г.-ДГС"Видин"Об16722__ ___ОГТ___ __п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед339от29.0.2016г.

4141-13.09.2016г.-ДГС"Видин"Об16717__ ____ __ __ __п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед338от29.08.2016г.

4140-13.09.2016г.-ДГС"Видин"Об16722__ _ _ _____ ___п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед335от29.08.2016г.

4139-13.09.2016г.-ДГС"Видин"Об16717__ _ _ _ _______п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед333от29.08.2016г.

4138-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1703-3_ ____ _ _ __п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед114от09.12.2016г.

4137-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1703-2___ м-ци ___п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед113от09.12.2016г.

4136-25.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1703_____м-ци____п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед108от09.12.2016г.

4135-14.12.2016г.-ДГС"Лом" Об17302__пк-2 _дата на провеждане __ _ 30.12.2016г._ПроведенаЗаповед 3от03.01.2017г.

4134-24.11.2016г.-ДГС"Миджур"Об17804_ _ ___ ____ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед296от12.12.2016г.

4133-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17118__ _ ___ ___п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед234от13.12.2016г.

4132-14.11.2016г.-ДГС"Оряхово"п-ка__Об3 ____ ____ _п29.11.2016г. в05.12.2016г._ПроведенаЗаповед 43 от29.11.2016г.

4131-15.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16627_ __ __ __п29.11.2016г. в05.12.2016г._ПроведенаЗаповед239от29.11.2016г.

4130-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1706_ __ _м-ци__ _ п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед171от23.12.2016г.

4129-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1707п_ _ ___ _ ___ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед494от16.12.2017г.

4128-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1701п_ _ ____ _ __ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед493от16.12.2016г.

4127-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17113_ ____________п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед633от21.12.2017г.

4126-18.01.2017г.-ДГС"Чипровци"Об17517_ дата на провеждане _ _ _10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 10.02.2017г.

4125-18.01.2017г.-ДГС"Чипровци"Об17516_ дата на провеждане _ _ _10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 10.02.2017г.

4124-18.01.2017г.-ДГС"Чипровци"Об17515_ дата на провеждане _ _ _10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 10.02.2017г.

4123-18.01.2017г.-ДГС"Чипровци"Об17510_ дата на провеждане _ __ 10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 10.02.2017г.

4122-18.01.2017г.-ДГС"Чипровци"Об17506 _дата на провеждане _ _ _10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 10.02.2017г.

4121-18.01.2017г.-ДГС"Чипровци"Об17505 _дата на провеждане _ _ _10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 10.02.2017г.

4120-18.01.2017г.-ДГС"Чипровци"Об17504_ дата на провеждане ____10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 10.02.2017г.

4119-18.01.2017г.-ДГС"Чипровци"Об17503_ дата на провеждане ____10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 10.02.2017г.

4118-08.01.2017г.-ДГС"Чипровци"Об17503_ дата на провеждане ____10.02.2017г._ПроведенаДокументи от 10.02.2017г.

4117-16.02.2017г.-ДГС"Видин"Об1771_ОГТ _дата на провеждане ____07.03.2017г._ПрекратенаЗаповед 46от17.02.2017г.

4116-05.01.2017г.-ДГС"Лесидрен"Об1705_ _дата на провеждане ___ 24.01.2017г._ПроведенаДокументи от 25.01.2017г.

4115-28.12.2016г.-ДГС"Берковица"П-з и т-не позиция 1_ _дата__ _ _ 16.01.2017г._ПроведенаДокументи от 09.02.2017г.

4114-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1706п____ дата на провеждане _ __18.01.2017г._ПроведенаДокументи от 02.02.2017г.

4113-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1706______дата на провеждане ___18.01.2017г._ПроведенаДокументи от 02.02.2017г.

4112-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17311_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 39от30.01.2017г.

4111-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17310_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 38от30.01.2017г.

4110-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17309_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед37от30.01.2017г.

4109-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17308_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 36от30.01.2017г.

4108-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17307_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 35от30.01.2017г.

4107-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17306_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 34от30.01.2017г.

4106-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17305_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 33от30.01.2017г.

4105-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17304_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 32от30.01.2017г.

4104-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17303_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 31 от 30.01.2017г.

4103-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17302_дата на провеждане ___27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 30от30.01.2017г.

4102-09.01.2017г.-ДГС"Ботевград"Об17301дата на провеждане ____27.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 29от30.01.2017г.

4101-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1703п_ __ дата на провеждане ____18.01.2017г._ПроведенаЗаповед 23от18.01.2017г.

4100-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1705п__ _ дата на провеждане ____18.01.2017г._ПроведенаЗаповед 24от18.01.2017г.

4099-21.10.2016г.-ДГС"Монтана"п-не, р-не вр-к М-во п02.11.2016г. в07.11.2016г._ПроведенаЗаповед113от08.11.2016г.

4098-28.11.2016г.-ДГС"Монтана"Об17404__ ___ ___п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед134от27.12.2016г.

4097-28.11.2016г.-ДГС"Монтана"Об17403___ ___ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед133от20.12.2016г.

4096-28.11.2016г.-ДГС"Монтана"Об17402__ ___ ___п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед130-2/16.12.2016г.

4095-28.11.2016г.-ДГС"Монтана"Об17401__________п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед130от16.12.2016г.

4094-05.01.2017г.-ДГС"Лесидрен"Об1702_ _дата на провеждане ___ 24.01.2017г._ДокументиЗаповед 27от15.01.2017г.

4093-14.12.2016г.-ДГС"Лом" _ _ ___ _ _ _ Обект 16307___ ____ __ _дата на провеждане ______ 30.12.2016г._Документи

4092-14.12.2016г.-ДГС"Лом"_ __ _ _ _ _ _ Обект 17302__пк-2 __ ___дата на провеждане __ ___ 30.12.2016г._Документи

4091-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1709п___дата на провеждане ____18.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 21 от18.01.2017г.

4090-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1704п_ _ дата на провеждане ____18.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 20от18.01.2017г.

4089-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1702п_ _ дата на провеждане ____18.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 19 от 18.01.2017г.

4088-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1709____дата на провеждане ____18.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 18 от 18.01.2017г.

4087-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1704____дата на провеждане ____18.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 17 от 18.01.2017г.

4086-29.12.2016г.-ДГС"Годеч"Об1702____дата на провеждане ____18.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 16 от 18.01.2017г.

4085-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17212____ __ _п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед398от15.12.2016г.

4084-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17111________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед411от20.12.2016г.

4083-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17110________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед410от20.12.2016г.

4082-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17109________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед409от20.12.2016г.

4081-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17108________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед408от20.12.2016г.

4080-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17107________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед407от20.12.2016г.

4079-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17106________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед406от20.12.2016г.

4078-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17105________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед405от20.12.2016г.

4077-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17104________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед404от20.12.2016г.

4076-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17103________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед403от20.12.2016г.

4075-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17102________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед402от20.12.2016г.

4074-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17101________п13.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед400от20.12.2016г.

4073-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17111п_ _ _ ___п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 13 от05.01.2017г.

4072-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17110п_ _ _ ___п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 12от05.01.2017г.

4071-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17109п_ _ _ _ __п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 11от05.01.2017г.

4070-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17108п_ _ _ _ __п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 10 от 05.01.2017г.

4069-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17106п_ _ _ _ __п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 8 от 05.01.2017г.

4068-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17105п_ _ _ _ __п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 7 от 05.01.2017г.

4067-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17104п_ _ _ _ __п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 6 от05.01.2017г.

4066-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17103п_ _ _ ___п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 5 от 05.01.2017г.

4065-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17102п_ _ _ _ __п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 4 от05.01.2017г.

4064-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17101п_ _ _ __ _п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПрекратенаЗаповед 3от05.01.2017г.

4063-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1711_ _ ____ _ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед172от23.12.2016г.

4062-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1706_ _ _ ____ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед171от23.12.2016г.

4061-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1701_ _ _____ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед170от23.12.2016г.

4060-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1705_ _ _м-ци__ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед169от23.12.2016г.

4059-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1715_ ___ _ __ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед168от22.12.2016г.

4058-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1711_ _ ___ __ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед167от22.12.2016г.

4057-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1706_ _ ___ __ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед166от22.12.2016г.

4056-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1703_ _ ___ __ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед165от22.12.206г.

4055-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1701_ __ ___ _ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПрекратенаЗаповед164от22.12.2016г.

4054-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17125с_ _ _ ___п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед236от13.12.2016г.

4053-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17124 _ м-ци __п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед241от13.12.2016г.

4052-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17123 _ __ _ ___п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед251от13.12.2016г.

4051-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17123-2 _ _ _ __п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед229от13.12.2016г.

4050-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17123-1 _ _ __ _п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед228от13.12.2016г.

4049-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17122__ _ _ _ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед239от13.12.2016г.

4048-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17121 _ __ _ ___п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед252от13.12.2016г.

4047-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17119 _ м-ци ___п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед240от13.12.2016г.

4046-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17118__ _ __ ___п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед234от13.12.2016г.

4045-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17117__ _ __ ___п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед237от13.12.2016г.

4044-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17116 _ _ _ _ ___п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед253от13.12.2016г.

4043-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17116-2 _ _ _ ___п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед226от13.12.2016г.

4042-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17116-1 _ _ _ ___п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед225от13.12.2016г.

4041-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17115 _ __ _ _ __п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед250от13.12.2016г.

4040-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17115-1 _ _ _ ___п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед224от13.12.2016г.

4039-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17114 _ __ _ ___ п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед247от13.12.2016г.

4038-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17114-1 _ _ _ ___п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед227от13.12.2016г.

4037-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17112 _ __ _ ____п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед246от13.12.2016г.

4036-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17111 _ _ м-ци __п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед245от13.12.2016г.

4035-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17110 _ _ м-ци __п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед249от13.12.2016г.

4034-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17109 _ _ м-ци__п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед230от13.12.2016г.

4033-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17108 _ ___ _ ___п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед254от13.12.2016г.

4032-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17108-2 _ _ _ ___п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед223от13.12.2016г.

4031-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17108-1 _ _ _ ___п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед222от13.12.2016г.

4030-24.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об17107п_ _ _ _ ___п28.12.2016г. в04.01.2017г._ПроведенаЗаповед235от13.12.2016г.

4029-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17106 _ м-ци ___п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед244от13.12.2016г.

4028-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17106-1 _ _ _ ___п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед221от13.12.2016г.

4027-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17105 _ м-ци ___п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед248от13.12.2016г.

4026-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17104__ _ ___ _ _п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед233от13.12.2016г.

4025-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17103с _м-ци___п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед243от13.12.2016г.

4024-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17102с_ _ _ _ ___п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед232от13.12.2016г.

4023-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17101 _ __ _ ____п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед242от13.12.2016г.

4022-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17514_ __ ___ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед585от19.12.2016г.

4021-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17513_ __ ___ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед573от14.12.2016г.

4020-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17512_ __ ___ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед572от14.12.2016г.

4019-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17511_ __ ___ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед571от14.12.2016г.

4018-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17510_ __ ___ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед570от14.12.2016г.

4017-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17509_ __ ___ __ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед569от14.12.2016г.

4016-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17508_ __ ___ ___п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед599от21.12.2016г.

4015-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17507_ _ _ __ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед598от21.12.2016г.

4014-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17506_ __ ____ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед597от21.12.2016г.

4013-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17505_ __ __ _ _ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед596от21.12.2016г.

4012-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17504_ _ _ __ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед594от21.12.2016г.

4011-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17503_ ___ _ _ __ п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед593от21.12.2016г.

4010-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17502__ _ _ _ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед568от14.12.2016г.

4009-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17501_ __ _ _ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед567от14.12.2016г.

4008-25.11.2016г.-ДГС"Чипровци"Об17503_ __ _ _ _ __п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед595от21.12.2016г.

4007-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17114_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед632от21.12.2016г.

4006-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17115_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед631от21.12.2016г.

4005-25.11.2016г.-ДГС"Берковица"Об17113с_ м-ци___п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПрекратенаЗаповед633от21.12.2016г.

4004-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17110_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед634от21.12.2016г.

4003-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17106_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед635от21.12.2016г.

4002-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17105_ __ м-ци___ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед636от21.12.2016г.

4001-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17104_ __ м-ци___ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед63721.12.2016г.

4000-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17707 ___________ _п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПрекратенаЗаповед614от21.12.2016г.

3999-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17707 ___ ___ ____ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПрекратенаЗаповед613от21.12.2016г.

3998-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17701 __ _ __ ___ _ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПрекратенаЗаповед612от21.12.2016г.

3997-25.11.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1706_ ______ __п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед239от22.12.2016г.

3996-25.11.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1705_ ____ ____п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед240от22.12.2016г.

3995-25.11.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1704_ __м-ци__ п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед238от21.12.2016г.

3994-25.11.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1703_ __м-ци_ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед237от21.12.2016г.

3993-25.11.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1702_ ______ __п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед236от21.12.2016г.

3992-25.11.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1701_ ______ __п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед235от21.12.2016г.

3991-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1709п_ _ _ _ __ ___ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед508от22.12.2016г.

3990-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1706п_ _ _ ___ _____ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед507от22.12.2016г.

3989-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1705п_ _ _____ ___ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед506от22.12.2016г.

3988-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1704п_ _____ _ ___ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед505от22.12.2016г.

3987-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1703п_ _ _ _______ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед504от22.12.2016г.

3986-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1702п_ _ _ _______ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед503от22.12.2016г.

3985-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1709_ __ _ __ ___ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед502от22.12.2016г.

3984-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1706_ _ _ _ _____ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед501от22.12.2016г.

3983-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1704_ __ _ ____ _ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед500от22.12.2016г.

3982-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1702_ __ _ ____ _ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г_ПрекратенаЗаповед499от22.12.2016г.

3981-28.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об17606с _ _ _ _ _п12.12.2016г. в16.12.2017г_ПрекратенаЗаповед256от20.12.2016г.

3980-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17107_ _ ______ _____п15.12.2016г. в21.12.2016г_ПрекратенаЗаповед638от21.12.2016г.

3979-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1709_ _ _______ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед162от16.12.2016г.

3978-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1708_ _ _______ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._Проведеназаповед161от16.12.2016г.

3977-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1704_ _ _______ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед160от16.12.2016г.

3976-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1707_ _ _______ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед159от16.12.2016г.

3975-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1702_ _ _______ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед158от16.12.2016г.

3974-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1710_ _ _______ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед163от16.12.2016г.

3973-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1714_ _ _м-ци__ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед156от16.12.2016г.

3972-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1713_ _ _м-ци__ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед155от16.12.2016г.

3971-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1712_ _ _м-ци__ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед154от16.12.2016г.

3970-28.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об17605с _ _ _ _ _п12.12.2016г. в16.12.2017г_ПрекратенаЗаповед255от20.12.2016г.

3969-28.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об17606с_ ____ _ п12.12.2016г. в16.12.2017г_ПрекратенаЗаповед254от20.12.2016г.

3968-28.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об17605с_ _ _ ___п12.12.2016г. в16.12.2017г_ПрекратенаЗаповед253от20.12.2016г.

3967-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17103____ м-ци_ ___п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед443от16.12.2016г.

3966-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17102____ м-ци_ ___п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед442от16.12.2016г.

3965-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17101____ м-ци___ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед441о16.12.2016г.

3964-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17111_ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед449от16.12.2016г._Документи

3963-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17110__ _________ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед439от16.12.2016г.

3962-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17109__ _________ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед438от16.12.2016г.

3961-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17108__ _________ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед437от16.12.2016г.

3960-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17107__ _________ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед436от16.12.2016г.

3959-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17104__ _________ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед433от16.12.2016г.

3958-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17106__ ___ _____ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПрекратенаЗаповед435от16.12.2016г.

3957-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об17105__ _____ ___ _п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед434от16.12.2016г.

3956-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17708 _______ ___ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед598от15.12.2016г.

3955-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17706 ________ __ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед597от15.12.2016г.

3954-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17705 ________ __ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед596от15.12.2016г.

3953-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17704 _______ ___ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед595от15.12.2016г.

3952-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17703 ______ ____ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед594от15.12.2016г.

3951-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17702 ___м-ци__ _ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед593от15.12.2016г.

3950-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17708 ___ _______ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед592от15.12.2016г.

3949-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17706 ___ _______ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед591от15.12.2016г.

3948-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17704 ___м-ци ___ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед589от15.12.2016г.

3947-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17703 ___ _______ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед588от15.12.2016г.

3946-28.11.2016г.-ДГС"Видин"Об17702 ___ _______ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед587от15.12.2016г.

3945-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17126_ __ м-ци___ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед622от19.12.2016г.

3944-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17120_ __ м-ци___ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед621от19.12.2016г.

3943-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17119_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед620от19.12.2016г.

3942-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17118_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед619от19.12.2016г.

3941-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17117_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед618от19.12.2016г.

3940-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17116_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед617от19.12.2016г.

3939-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17112_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед616от19.12.2016г.

3938-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17111_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед615от19.12.2016г.

3937-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17109_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед623от19.12.2016г.

3936-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17108_ __ _______ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед623от19.12.2016г.

3935-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17103_ __ м-ци___ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед624от19.12.2016г.

3934-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17102_ __ м-ци___ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед625от19.12.2016г.

3933-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17101_ __ м-ци___ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед626от19.12.2016г.

3932-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17125_ _ м-ци_______п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед612от19.12.2016г.

3931-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17124_ ______ ______п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед627от19.12.2016г.

3930-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17123_ _ ___________п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед613от19.12.2016г.

3929-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17122_ _ ___________п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед611от19.12.2016г.

3928-25.11.2016г.-ДГС"Своге"Об17121_ _ ___________п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед610от19.12.2016г.

3927-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1711ст__ _ __ __ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед497от16.12.2016г.

3926-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1710ст__ _ __ __ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед496от16.12.2016г.

3925-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1708п_ _ ___ _ ___ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед495от16.12.2016г.

3924-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1708_ __ _ _____ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед492от16.12.2016г.

3923-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1707_ __ _ _____ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед491от16.12.2016г.

3922-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1705_ __ _ _____ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед490от16.12.2016г.

3921-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1703_ __ ____ __ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед489от16.12.2016г.

3920-30.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1701_ __ _ _____ _ _ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед488от16.12.2016г.

3919-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1705_ __ _ _______ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПрекратенаЗаповед204от16.12.2016г.

3918-28.11.2016г.-ДГС"Говежда"Об17208_ _ _ _ _ _ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед497от15.12.2016г.

3917-28.11.2016г.-ДГС"Говежда"Об17207_ _ ____ _ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед496от15.12.2016г.

3916-28.11.2016г.-ДГС"Говежда"Об17206_ _ _ ____ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед495от15.12.2016г.

3915-28.11.2016г.-ДГС"Говежда"Об17205_ _ _ ___ __ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед494от15.12.2016г.

3914-28.11.2016г.-ДГС"Говежда"Об17204_ _ _ __ __ __п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед493от15.12.2016г.

3913-28.11.2016г.-ДГС"Говежда"Об17203_ _ _ _ ____ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед492от15.12.2016г.

3912-28.11.2016г.-ДГС"Говежда"Об17202_ _ _ ____ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед491от15.12.2016г.

3911-28.11.2016г.-ДГС"Говежда"Об17201_ __ ___ _ _ _п15.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед490от16.12.2016г.

3910-25.11.2016г.-ДЛС"Витиня" парт 1701-1706______п14.12.2016г. в21.12.2016г._ПроведенаЗаповед432от16.12.2016г.

3909-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1707_ __м-ци____п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед335от12.12.2016г.

3908-24.11.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1707 _____ _____ _ _п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПрекратенаЗаповед438от15.12.2016г.

3907-24.11.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1706 _____ м-ци _ _ _п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПрекретенаЗаповед437от15.12.2016г.

3906-24.11.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1705 ____ ____ __ _ _п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПрекратенаЗаповед436от15.12.2016г.

3905-24.11.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1704 ____ _ м-ци __ _п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПрекратенаЗаповед435от15.12.2016г.

3904-24.11.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1703 ___ __ м-ци _ __п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед434от15.12.2016г.

3903-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1705_ ____ ___ __п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПрекратенаЗаповед347от15.12.2016г.

3902-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1703_ ____ ___ __п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед346от15.12.2016г.

3901-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1702_ _ ______ __п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПрекратенаЗаповед345от15.12.2016г.

3900-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1701_ _м-ци_____п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПрекратенаЗаповед344от15.12.2016г.

3899-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1706_ _м-ци___ __п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед338от15.12.2016г.

3898-24.11.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1702 _____ м-ци__ __ п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед432от14.12.2016г.

3897-24.11.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1701 __ _ ____ _ _ ___п14.12.2016г. в20.12.2016г._ПроведенаЗаповед431от14.12.2016г.

3896-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1710_ _ _______ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед139от14.12.2016г.

3895-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1709_ _ _______ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед138от14.12.2016г.

3894-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1708_ _ _______ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед137от14.12.2016г.

3893-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1707_ _ _______ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед136от14.12.2016г.

3892-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1704_ _ _______ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед135от14.12.2016г.

3891-22.11.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1702_ _ _______ _ _п12.12.2016г. в19.12.2016г._ПроведенаЗаповед134от14.12.2016г.

3890-25.11.2016г.-ДГС"Плевен"Об1707 ___________ __п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед162от13.12.2016г.

3889-25.11.2016г.-ДГС"Плевен"Об1706 ___________ __п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед161от13.12.2016г.

3888-25.11.2016г.-ДГС"Плевен"Об1705 ___________ __п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед160от13.12.2016г.

3887-25.11.2016г.-ДГС"Плевен"Об1704 ___________ __п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед159от13.12.2016г.

3886-25.11.2016г.-ДГС"Плевен"Об1703 ____м-ци___ __п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед158от13.12.2016г.

3885-25.11.2016г.-ДГС"Плевен"Об1702 ____м-ци___ __п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед157от13.12.2016г.

3884-25.11.2016г.-ДГС"Плевен"Об1701 ____м-ци___ __п08.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед156от13.12.2016г.

3883-24.11.2016г.-ДГС"Миджур"Об17801_ _ __ ___ ___п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПрекратенаЗаповед300от14.12.2016г.

3882-28.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об17604с_ _ _ ___п09.12.2016г. в15.12.2017г._ПроведенаЗаповед250от12.12.2016г.

3881-28.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об17603с_ _ ____п09.12.2016г. в15.12.2017г._ПроведенаЗаповед249от12.12.2016г.

3880-28.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об17602с_ _ _ ___п09.12.2016г. в15.12.2017г._ПроведенаЗаповед248от12.12.2016г.

3879-28.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об17601с_ _ ____п09.12.2016г. в15.12.2017г._ПроведенаЗаповед297от12.12.2016г.

3878-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17909_ __ ________ _п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПрекратенаЗаповед182от14.12.2016г.

3877-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1711_____пк-1____ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед196от12.12.2016г.

3876-25.11.2016г.-ДГС"Троян" Об1710__ __пк-1_ ____ _п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед195от12.12.2016г.

3875-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1709_____пк-1____ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед194от12.12.2016г.

3874-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1708_ __ _ ____ ___ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед193от12.12.2016г.

3873-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1707_ __ _ _____ __ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед192от12.12.2016г.

3872-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1706_ __ _ _____ __ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед191от12.12.2016г.

3871-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1704_ __ _ _____ __ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед190от12.12.2016г.

3870-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1703_ __ _ __ _____ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед189от12.12.2016г.

3869-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1702_ __ _ _ ______ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед188от12.12.2016г.

3868-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1701_ __ _ ___ ____ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед187от12.12.2016г.

3867-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1711_ __ ____ _ ___ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед199от12.12.2016г.

3866-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1710_ __ _ ____ ___ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед198от12.12.2016г.

3865-25.11.2016г.-ДГС"Троян"Об1709_ __ _ ______ _ __п08.12.2016г. в15.12.2016г._ПроведенаЗаповед197от12.12.2016г.

3864-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171012 _ _ _____ ___п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед191от12.12.2016г.

3863-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171012 _ ________ _ п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед190от12.12.2016г

3862-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171002_ _ __ ___ ___п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед189от08.12.2016г.

3861-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171004 _ _ __ __ ___п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед188от08.12.2016г.

3860-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Подвоз_ Об171006 _ __п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед187от08.12.2016г.

3859-24.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171001_ _ __ _ _ ___п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед185от08.12.2016г.

3858-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171003_ _ __ ______п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед184от08.12.2016г.

3857-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171014 _ _ ____ _ __п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед183от08.12.2016г.

3856-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171013 _ _ м-ци____п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед181от08.12.2016г.

3855-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171009 _ _ м-ци____п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед177от08.12.2016г.

3854-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171006 _ ______ ___п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед186от08.12.2016г.

3853-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171010 _ _ м-ци____п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед179от08.12.2016г.

3852-23.11.2016г.-ДГС"Мездра" Об171008 чл.193 от ЗГп08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед176от08.12.2016г.

3851-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171007 _ _ м-ци____п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед172от08.12.2016г.

3850-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171005 _ _ м-ци ___ п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед170от08.12.2016г.

3849-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171013 ___ м-ци _ _ п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед182от08.12.2016г.

3849-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171011 _ _ м-ци____п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед174от08.12.2016г.

3848-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171010 ___ м-ци _ _ п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед180от08.12.2016г.

3847-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171009 ___ м-ци _ _ п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед178от08.12.2016г.

3846-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171011__ _ м-ци _ _ п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед175от08.12.2016г.

3845-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171007 ___ м-ци _ _ п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед173от08.12.2016г.

3844-23.11.2016г.-ДГС"Мездра"Об171005 ___ м-ци _ _ п08.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед171от08.12.2016г.

3843-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1701_ ___ ____ ___п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед125от13.12.2016г.

3842-25.11.2016г.-ДГС"Лом"Об17302_ _ ____________п07.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед180от12.12.2016г.

3841-25.11.2016г.-ДГС"Лом"Об17301 _____м-ци__ _ __п07.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед179от12.12.2016г.

3840-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17910_ ______ ___ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед181от12.12.2016г.

3839-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17908_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед180от12.12.2016г.

3838-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17907_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед179от12.12.2016г.

3837-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17906_ ______ ___ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед178от12.12.2016г.

3836-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17905_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед177от12.12.2016г.

3835-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17904_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед176от12.12.2016г.

3834-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17908_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед175от12.12.2016г.

3833-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17907_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед174от12.12.2016г.

3832-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17906_ __ _____ __ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед173от12.12.2016г.

3831-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17905_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед172от12.12.2016г.

3830-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17904_ ______ ___ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед171от12.12.2016г.

3829-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17903_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед170от12.12.2016г.

3828-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17902_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед169от12.12.2016г.

3827-25.11.2016г.-ДГС"Враца"Об17901_ __ _______ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед168от12.12.2016г.

3826-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1708_ ____ __ ___п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед340от12.12.2016г.

3825-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1711_ _______ ___п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед342от12.12.2016г.

3824-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1709_ _ _____ ___п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед341от12.12.2016г.

3823-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1711_ __________п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед339от12.12.2016г.

3822-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1710_ __________п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед338от12.12.2016г.

3821-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1709_ __________п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед337от12.12.2016г.

3820-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1708_ __________п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед336от12.12.2016г.

3819-25.11.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1704_ __ _____ __п07.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед334от12.12.2016г.

3818-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1704_ ___пк-1_ ___п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед121от09.12.2016г.

3817-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1703_ ___пк-1_ ___п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед120от09.12.2016г.

3816-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1707_ ___ __ __ ___п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед19от09.12.2016г.

3815-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1706_ __ _ ____ ___п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед118от09.12.2016г.

3814-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1705_ ___ ___ _ ___п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед117от09.12.2016г.

3813-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1704-3_ __ _ ___ __п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед116от09.12.2016г.

3812-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1704-2_ ____ _ _ __п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед115от09.12.2016г.

3811-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1702-3_ __м-ци ___п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед112от09.12.2016г.

3810-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1702-2___ м-ци_ __п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед111от09.12.2016г.

3809-28.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1702-1___ м-ци ___п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед110от09.12.2016г.

3808-25.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1704_____м-ци____п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед109от09.12.2016г.

3807-25.11.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1707_ __ _ ___ _п15.12.2016г. в22.12.2016г._ПроведенаЗаповед108от09.12.2016г.

3806-25.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1702_____м-ци____п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед107от09.12.2016г.

3805-25.11.2016г.-ДГС"Никопол"Об1701_____м-ци____п09.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед106от09.12.2016г.

3804-24.11.2016г.-ДГС"Миджур"Об17802_ _ __ ___ _ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед297от12.12.2016г.

3803-24.11.2016г.-ДГС"Миджур"Об17803_ _ __ ___ _ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед295от12.12.2016г.

3802-25.11.2016г.-ДГС"Оряхово"Об171103 _ _ _ ___ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед 49 от09.12.2016г.

3801-25.11.2016г.-ДГС"Оряхово"Об171102 _ _ _ ___ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед 48 от09.12.2016г.

3800-25.11.2016г.-ДГС"Оряхово"Об171101 _ _ _ ___ __п09.12.2016г. в14.12.2016г._ПроведенаЗаповед47от 09.12.2016г.

3799-21.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1637ст__ _ _____ __ _п06.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед468от06.12.2016г.

3798-21.11.2016г.-ДГС"Годеч"Об1634ст__ __ ____ __ _п06.12.2016г. в13.12.2016г._ПроведенаЗаповед467от06.12.2016г.

3797-18.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16651 _ м-ци______ п30.11.2016г. в07.12.2016г._ПроведенаЗаповед411от01.12.2016г.

3796-18.11.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16650 _ м-ци______ п30.11.2016г. в07.12.2016г._ПроведенаЗаповед410от01.12.2016г.

3795-11.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16949п_ _ _ _ ___п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед388от29.11.2016г.

3794-11.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16847п_ _ _ _ ___п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед387от29.11.2016г.

3793-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1706_ _ ____ _ __ _ _п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед200от29.11.2016г.

3792-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1705_ _ _ _ _____ _ _п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед199от29.11.2016г.

3791-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1704_ _ ____ _ __ _ _п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед198от29.11.2016г.

3790-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1703_ _ ____ _ __ _ _п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед197от29.11.2016г.

3789-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1706_ _ _____ _ _ _ _п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед196от29.11.2016г.

3788-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1705_ _ _____ _ _ _ _п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед195от29.11.2016г.

3787-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1704_ _ _ ____ __ _ _п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед194от29.11.2016г.

3786-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1703_ _ _ _____ _ _ _п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед193от29.11.2016г.

3785-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1702__ _м-ци_ _ _ __п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед192от29.11.2016г.

3784-17.11.2016г.-ДГС"Борима"Об1701__ _м-ци_ _ _ __п28.11.2016г. в02.12.2016г. _ПроведенаЗаповед191от29.11.2016г.

3783-09.11.2016г.-ДГС"Видин"Об16729__ _ ____ __ _ __п22.11.2016г. в28.11.2016г._ПроведенаЗаповед541от29.11.2016г.

3782-14.11.2016г.-ДГС"Видин"_п-ка__Об3 ____ _____ _п28.11.2016г. в02.12.2016г._ПроведенаЗаповед540от29.11.2016г.

3781-15.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16637с _ ___ __п25.11.2016г. в30.11.2016г._ПроведенаЗаповед236от21.11.2016г.

3780-09.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16636с_ __ _ __п21.11.2016г. в25.11.2016г._ПроведенаЗаповед235от21.11.2016г.

3779-09.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16635с_ _ __ __п21.11.2016г. в25.11.2016г._ПроведенаЗаповед221от21.11.2016г.

3778-09.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16634с_ _ __ __п21.11.2016г. в25.11.2016г._ПроведенаЗаповед220от21.11.2016г.

3777-09.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16633с_ __ _ __п21.11.2016г. в25.11.2016г._ПроведенаЗаповед219от21.11.2016г.

3776-09.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16632с_ _ __ __п21.11.2016г. в25.11.2016г._ПроведенаЗаповед218от21.11.2016г.

3775-09.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16631с_ _ __ __п21.11.2016г. в25.11.2016г._ПроведенаЗаповед217от21.11.2016г.

3774-09.11.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16628с_ ______п21.11.2016г. в25.11.2016г._ПроведенаЗаповед216от21.11.2016г.

3773-10.11.2016г.-ДГС"Плевен"п-ка, з-не в_Об7 _____ п24.11.2016г. в30.11.2016г._ПроведенаЗаповед137от24.11.2016г.

3772-15.06.2016г.-ДГС"Миджур"Об16822__ _ __ ___ __п29.06.2016г. в05.07.2016г._ПрекратенаЗаповед163от05.07.2016г.

3771-09.11.2016г.-ДГС"Видин"ОГТОб16728__ _ _____ __п22.11.2016г. в28.11.2016г._ПроведенаЗаповед509от22.11.2016г.

3770-07.11.2016г.-ДГС"Никопол"п-ка в_Об21_______ _ п18.11.2016г. в24.11.2016г._ПроведенаЗаповед79от18.11.2016г.

3769-26.05.2016г.-ДГС"Миджур"Об16820__ _ _ __ _ _ __п08.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед138от09.06.2016г.

3768-13.09.2016г.-ДГС"Видин"Об16723__ _ ____ _ _ ___п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед469от01.11.2016г.

3767-19.10.2016г.-ДГС"Видин"Об16723__ _ ____ _ __ __п01.11.2016г. в04.11.2016г._ПроведенаЗаповед468от01.11.2016г.

3766-29.09.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16848__ _ _ _ _ __п11.10.2016г. в17.10.2016г._ПроведенаЗаповед344от12.10.2016г.

3765-01.11.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16949__ _ _ _ _ __п16.11.2016г. в22.11.2016г._ПроведенаЗаповед361от17.11.2016г.

3764-24.04.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16532-п_ _ ___ __п11.07.2016г. в15.07.2016г._ПроведенаЗаповед292от13.07.2016г.

3763-24.04.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16531-п_ _ ___ __п11.07.2016г. в15.07.2016г._ПроведенаЗаповед291от13.07.2016г.

3762-26.10.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1622__ _ _ ___ _ _ п08.11.2016г. в14.11.2016г._ПроведенаЗаповед291от09.11.2016г.

3761-31.10.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16544_ ____ _ _ __п14.11.2016г. в18.11.2016г._ПроведенаЗаповед493от17.11.2016г.

3760-31.10.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16543_ ____ _ _ __п14.11.2016г. в18.11.2016г._ПроведенаЗаповед492от17.11.2016г.

3759-31.10.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16542_ ____ __ __ п14.11.2016г. в18.11.2016г._ПроведенаЗаповед491от17.11.2016г.

3758-31.10.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16541_ ____ _____п14.11.2016г. в18.11.2016г._ПроведенаЗаповед490от17.11.2016г.

3757-31.10.2016г.-ДГС"Плевен"_п-не__Об6 ____ _____п31.10.2016г. в22.11.2016г._ПроведенаЗаповед135от15.11.2016г.

3756-27.10.2016г.-ДГС"Ботевград" п-не, з-не в_Об1 __ п10.11.2016г. в14.11.2016г. _ПроведенаЗаповед359от14.11.2016г.

3755-26.10.2016г.-ДГС"Лом" д-не, з-не в_Об3, 4______ п08.11.2016г. в15.11.2016г._ПроведенаЗаповеди от 09.11.2016г.

3754-20.10.2016г.-ДГС"Лом"Об16307__ _ __ __ _ __ __п02.11.2016г. в08.11.2016г._ПрекратенаЗаповед157от09.11.2016г.

3753-27.10.2016г.-ДГС"Берковица"Об16151__ _____ __ п09.11.2016г. в14.11.2016г._ПроведенаЗаповед182от09.11.2016г.

3752-27.10.2016г.-ДГС"Берковица"Об16150 ______ ___ п09.11.2016г. в14.11.2016г._ПроведенаЗаповед183от09.11.2016г.

3751-21.10.2016г.-ДГС"Ловеч"п-не, п-ка, з-не в_ Об5 _ п07.11.2016г. в11.11.2016г._ПроведенаЗаповед377от07.10.2016г.

3750-19.10.2016г.-ДГС"Враца"Об16934__ _ _____ _ _ __п03.11.2016г. в08.11.2016г._ПроведенаЗаповед134от04.11.2016г.

3749-19.10.2016г.-ДГС"Враца"Подвоз__Об16931__ _ __п03.11.2016г. в08.11.2016г._ПроведенаЗаповед135от04.11.2016г.

3748-19.10.2016г.-ДГС"Враца"Об16933__ _ ______ _ __п03.11.2016г. в08.11.2016г._ПроведенаЗаповед133от04.11.2016г.

3747-19.10.2016г.-ДГС"Враца"Об16932__ _____ _ __ __п03.11.2016г. в08.11.2016г._ПроведенаЗаповед132от04.11.2016г.

3746-19.10.2016г.-ДГС"Враца"Об16934__ _____ _ __ __п03.11.2016г. в08.11.2016г._ПроведенаЗаповед131от04.11.2016г.

3745-19.10.2016г.-ДГС"Враца"Об16933__ _ ______ _ __п03.11.2016г. в08.11.2016г._ПроведенаЗаповед130от04.11.2016г.

3744-19.10.2016г.-ДГС"Враца"Об16932__ _ _____ __ __п03.11.2016г. в08.11.2016г._ПроведенаЗаповед129от04.11.2016г.

3743-19.10.2016г.-ДГС"Враца"Об16931__ _ ______ _ __п03.11.2016г. в08.11.2016г._ПроведенаЗаповед128от04.11.2016г.

3742-19.10.2016г.-ДГС"Враца"Об16930__ ____ __ __ __п03.11.2016г. в08.11.2016г._ПроведенаЗаповед127от04.11.2016г.

3741-19.10.2016г.-ДГС"Видин"Об16727__ _ _ ____ __ __п01.11.2016г. в04.11.2016г._ПроведенаЗаповед470от01.11.2016г.

3740-19.10.2016г.-ДГС"Видин"Об16723__ _ ________ __п01.11.2016г. в04.11.2016г._ПроведенаЗаповед469от01.11.2016г.

3739-13.09.2016г.-ДГС"Видин"Об16723________ _ __ __п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед468от01.11.2016г.

3738-17.10.2016г.-ДГС"Плевен"1 _п-не на ф-ки_Об5 _ _п28.10.2016г. в03.11.2016г._ПроведенаЗаповед125от28.10.2016г.

3737-17.10.2016г.-ДГС"Берковица"Об16149с__ пк-2 __ п28.10.2016г. в02.11.2016г._ПроведенаЗаповед178от28.10.2016г.

3736-17.10.2016г.-ДГС"Берковица"Об16149с__ пк-1 __ п28.10.2016г. в02.11.2016г._ПроведенаЗаповед177от28.10.2016г.

3735-12.09.2016г.-ДГС"Монтана"Об16423-1_ ___ ___ __п28.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед104от29.09.2016г.

3734-29.09.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16847__ _ _ _ _ __ п11.10.2016г. в17.10.2016г._ПроведенаЗаповед343от12.10.2016г.

3733-03.10.2016г.-ДГС"Видин"Об16725__ _______ __ __п17.10.2016г. в21.10.2016г._ПроведенаЗаповед445от21.10.2016г.

3732-07.10.2016г.-ДГС"Никопол"и-не на ф-ки, оранОб19п20.10.2016г. в24.10.2016г._ПроведенаЗаповед68от21.10.2016г.

3731-07.10.2016г.-ДГС"Никопол"з-не, п-не_Об18, 20 __ п20.10.2016г. в24.10.2016г._ПроведенаЗаповед 67от21.10.2016г.

3730-07.10.2016г.-ДГС"Никопол"_з-не_Об12, 15, 16, 17_п20.10.2016г. в24.10.2016г._ПроведенаЗаповед 66от21.10.2016г.

3729-04.10.2016г.-ДГС"Берковица"Об16145___ _ _ __ __п19.10.2016г. в24.10.2016г_ПроведенаЗаповед171от19.10.2016г.

3728-04.10.2016г.-ДГС"Берковица" Об16144___ ___ _ __п19.10.2016г. в24.10.2016г_ПроведенаЗаповед170от19.10.2016г.

3727-04.10.2016г.-ДГС"Годеч"Об1635_ _ __ _____ _ _ __п18.10.2016г. в25.10.2016г_ПроведенаЗаповед403от19.10.2016г.

3726-04.10.2016г.-ДГС"Годеч"Об1634_ _ __ _____ _ _ __п18.10.2016г. в25.10.2016г_ПроведенаЗаповед402от19.10.2016г.

3725-04.10.2016г.-ДГС"Годеч"Об1633_ _ __ _____ _ _ __п18.10.2016г. в25.10.2016г_ПроведенаЗаповед401от19.10.2016г.

3724-04.10.2016г.-ДГС"Годеч"Об1632_ _ __ _____ _ _ __п18.10.2016г. в25.10.2016г_ПроведенаЗаповед400от19.10.2016г.

3723-26.09.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16630с _ _ _ _ _ п07.10.2016г. в14.10.2016г._ПроведенаЗаповед185от17.10.2016г.

3722-03.10.2016г.-ДГС"Видин"Об16724__ ______ _ __ __п17.10.2016г. в21.10.2016г_ПроведенаЗаповед436от17.10.2016г.

3721-03.10.2016г.-ДГС"Видин"Об16724_______ _ _ __ __п17.10.2016г. в21.10.2016г_ПроведенаЗаповед435от17.10.2016г.

3720-03.10.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1616____ ____ _ __п14.10.2016г. в19.10.2016г._ПроведенаЗаповед268от17.10.2016г.

3719-19.09.2016г.-ДГС"Своге"Об16677 _ __________ __п05.10.2016г. в11.10.2016г_ПрекратенаЗаповед489от11.10.2016г.

3718-19.09.2016г.-ДГС"Своге"Об16678 _ __________ __п05.10.2016г. в11.10.2016г._ПроведенаЗаповед490от12.10.2016г.

3717-27.09.2016г.-ДГС"Плевен"_____з-не _Об4 _____ _п11.10.2016г. в17.10.2016г._ПроведенаЗаповед115от11.10.2016г.

3716-24.03.2016г.-ДЛС"Витиня"_Партиди 1622-1651 ___п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповеди от 14.04.2016г.

3715-28.09.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16549 _ __________ _п11.10.2016г. в18.10.2016г._ПроведенаЗаповед369от12.10.2016г.

3714-16.09.2016г.-ДГС"Враца"Об16923 _ ________ _ __п05.10.2016г. в11.10.2016г_ПрекратенаЗаповед106от11.10.2016г.

3713-19.09.2016г.-ДГС"Своге"Об16680 _ __м-ци____ __п05.10.2016г. в11.10.2016г._ПроведенаЗаповед481от05.10.2016г.

3712-19.09.2016г.-ДГС"Своге"Об16679 _ __м-ци____ __п05.10.2016г. в11.10.2016г._ПроведенаЗаповед482от05.10.2016г.

3711-19.09.2016г.-ДГС"Своге"Об16681 _ __м-ци__ ____п05.10.2016г. в11.10.2016г._ПроведенаЗаповед483от05.10.2016г.

3710-14.09.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16629_ _ __ ___п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед175от28.09.2016г.

3709-14.09.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16628_ _ __ __п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПрекратенаЗаповед180от04.10.2016г.

3708-16.09.2016г.-ДГС"Враца"Об16922 _ ____ _____ __п05.10.2016г. в11.10.2016г._ПроведенаЗаповед104от05.10.2016г.

3707-16.09.2016г.-ДГС"Враца"Об16924 _ ___ ______ __п05.10.2016г. в11.10.2016г._ПроведенаЗаповед105от05.10.2016г.

3706-15.09.2016г.-ДГС"Видин"__п-ка Об2 ____ ____ _ _п03.10.2016г. в07.10.2016г._ПроведенаЗаповед408от03.10.2016г.

3705-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1631_ _ _______ __ __п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед125от03.10.2016г.

3704-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1626_ _ _______ __ __п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед120от03.10.2016г.

3703-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1627_ _ _______ __ __п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед121от03.10.2016г.

3702-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1628_ _ _______ __ __п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед122от03.10.2016г.

3701-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1629_ _ _______ __ __п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед123от03.10.2016г.

3700-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1630_ _ _____ ____ __п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед124от03.10.2016г.

3699-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1632_ _ _______ ___ _п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед12603.10.2016г.

3698-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1633_ _ ______ ___ __п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед127от03.10.2016г.

3697-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1632_ _ _ _________ _п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед128от03.10.2016г.

3696-16.09.2016г.-ДГС"Троян"Об1633_ _ _ _________ _п29.09.2016г. в04.10.2016г._ПроведенаЗаповед129от03.10.2016г.

3695-26.09.2016г.-ДГС"Говежда"Об16220__ _ __ _ _ __п30.09.2016г. в06.10.2016г._ПроведенаЗаповед375от03.10.2016г.

3694-26.05.2016г.-ДГС"Говежда"Об16221__ __ _ _ _ __п30.09.2016г. в06.10.2016г._ПроведенаЗаповед376от03.10.2016г.

3693-09.19.2016г.-ДГС"Своге"п-не, с-не,тр-сп.Об16102п30.09.2016г. в06.10.2016г._ПроведенаЗаповед476от03.10.2016г.

3692-16.09.2016г.-ДГС"Мездра"Об161028 _ _______ __п29.09.2016г. в05.10.2016г._ПроведенаЗаповед115от29.09.2016г.

3691-13.09.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1620_ __ __ __ _п28.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед174от29.09.2016г.

3690-13.09.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1619_ __ ___ _ _п28.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед173от29.09.2016г.

3689-13.09.2016г.-ДГС"Видин"Об16721__ _ _____ _ ___п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед394от27.09.2016г.

3688-13.09.2016г.-ДГС"Видин"Об16721__ _ _____ __ __п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед393от27.09.2016г.

3687-13.09.2016г.-ДГС"Видин"Об16720__ _ ____ ___ __п27.09.2016г. в03.10.2016г._ПроведенаЗаповед392от 27.09.2016г.

3686-13.09.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16627___Договаряне ___дата 19.09.2016г._ПрекратенаЗаповед169от20.09.2016г.

3685-16.06.2016г.-ДГС"Монтана"Об16417_ _ ______ __п30.06.2016г. в04.07.2016г._ПроведенаЗаповед 74от07.07.2016г.

3684-26.08.2016г.-ДГС"Русалка"Об1618_ __ _______ _п08.09.2016г. в14.09.2016г._ПроведенаЗаповед 71от 08.09.2016г.

3683-01.09.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1616_ __ ______ _п13.09.2016г. в20.09.2016г._ПрекратенаЗаповед259от20.09.2016г.

3682-01.09.2016г.-ДГС"Враца"Об16920__ _ _______ __п20.09.2016г. в27.09.2016г._ПроведенаЗаповед 97 от 20.09.2016г.

3681-04.07.2016г.-ДГС"Монтана"Об16418_ ____ ___ __п15.07.2016г. в21.07.2016г._ПроведенаЗаповед 82 от 18.05.2016г.

3680-28.04.2016г.-ДГС"Монтана"Об16413_ _ ______ __п12.05.2016г. в17.05.2016г._ПроведенаЗаповед 51 от 18.05.2016г.

3679-06.04.2016г.-ДГС"Монтана"Об16412_ _ ______ __п20.04.2016г. в25.04.2016г._ПроведенаЗаповед 44 от 21.04.2016г.

3678-06.04.2016г.-ДГС"Монтана"Об16411_ _ ______ __п20.04.2016г. в25.04.2016г._ПроведенаЗаповед 43 от 21.04.2016г.

3677-02.09.2016г.-ДГС"Белоградчик"т-не, злс.-не Об1 п13.09.2016г. в19.09.2016г._ПроведенаЗаповед167 от 15.09.2016г.

3676-01.09.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1619_ __ __ __ _ _п13.09.2016г. в20.09.2016г._ПроведенаЗаповед241от14.09.2016г.

3675-31.08.2016г.-ДГС"Своге"П-з и т-не_Об16115 _ __п13.09.2016г. в17.09.2016г._ПроведенаЗаповед459от15.09.2016г.

3674-31.08.2016г.-ДГС"Своге"П-з и т-не_Об16113 _ __п13.09.2016г. в17.09.2016г._ПроведенаЗаповед458от15.09.2016г.

3673-26.08.2016г.-ДГС"Годеч"о-не н н-я вОб2016-1 __п13.09.2016г. в20.09.2016г._ПроведенаЗаповед364от13.09.2016г.

3672-29.08.2016г.-ДГС"Борима"О1623_ ____ _ ____ __п12.09.2016г. в16.09.2016г._ПроведенаЗаповед153от12.09.2016г.

3671-16.08.2016г.-ДГС"Монтана"Об16423_ _ ___ __ __п30.08.2016г. в05.09.2016г._ПрекратенаЗаповед95 от 07.06.2016г.

3670-10.08.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16742 _ ____ _ _ п24.08.2016г. в30.08.2016г._ПрекратенаЗаповед327от30.08.2016г.

3669-02.08.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16627_ __ __ _п16.08.2016г. в22.08.2016г._ПрекратенаЗаповед155от26.08.2016г.

3668-22.08.2016г.-ДГС"Оряхово" почво.-ка _ _ Об2_ _ п07.09.2016г. в14.09.2016г._ПроведенаЗаповед 26 от 07.09.2016г.

3667-16.08.2016г.-ДГС"Миджур"Об16833 __ _ _ _ __ __п30.08.2016г. в07.09.2016г._ПрекратенаЗаповед233от07.09.2016г.

3668-16.08.2016г.-ДГС"Миджур"Об16829 __ _ _ _ __ __п30.08.2016г. в07.09.2016г._ПрекратенаЗаповед231от07.09.2016г.

3667-16.08.2016г.-ДГС"Миджур"Об16831 __ _ _ _ __ __п30.08.2016г. в07.09.2016г._ПрекратенаЗаповед232от07.09.2016г.

3666-16.08.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1622_ ____ _ ____ __п31.08.2016г. в07.09.2016г._ПроведенаЗаповед311от31.08.2016г.

3665-16.08.2016г.-ДГС"Миджур"Об16832 __ _ _ _ __ __п30.08.2016г. в07.09.2016г._ПроведенаЗаповед224от31.08.2016г.

3664-16.08.2016г.-ДГС"Миджур"Об16834 _п-з, претов.п30.08.2016г. в07.09.2016г._ПроведенаЗаповед225от31.08.2016г.

3663-16.08.2016г.-ДГС"Миджур"Об16835 _п-з, претов. п30.08.2016г. в07.09.2016г._ПроведенаЗаповед226от31.08.2016г.

3662-16.08.2016г.-ДГС"Миджур"Об16835 __ пк-1___ __п30.08.2016г. в07.09.2016г._ПроведенаЗаповед227от31.08.2016г.

3661-16.08.2016г.-ДГС"Говежда"Об16218_ _ ______ __п31.08.2016г. в08.09.2016г._ПроведенаЗаповед339от31.08.2016г.

3660-16.08.2016г.-ДГС"Говежда"Об16219_ _ ______ __п31.08.2016г. в08.09.2016г._ПроведенаЗаповед340от31.08.2016г.

3659-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16717_ _ _______ _ __п23.08.2016г. в29.08.2016г._ПрекратенаЗаповед338от29.08.2016г.

3658-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16721_ _ _______ _ __п23.08.2016г. в29.08.2016г._ПрекратенаЗаповед334от29.08.2016г.

3657-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16722_ ___ ОГТ ___ __п23.08.2016г. в29.08.2016г._ПрекратенаЗаповед335от29.08.2016г.

3656-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16721_ _ __ _____ _ __п23.08.2016г. в29.08.2016г_ПрекратенаЗаповед336от29.08.2016г.

3655-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16720_ _ __ _____ _ __п23.08.2016г. в29.08.2016г_ПрекратенаЗаповед337от29.08.2016г.

3654-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16717_ _ ______ _ _ __п23.08.2016г. в29.08.2016г_ПрекратенаЗаповед338от29.08.2016г.

3653-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16722_ ___ ОГТ_ _ ___ п23.08.2016г. в29.08.2016г._ПрекратенаЗаповед89 от29.08.2016г.

3652-10.08.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16746 _ ____ _ _ _ п24.08.2016г. в30.08.2016г._ПроведенаЗаповед324от25.08.2016г.

3651-10.08.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16745 _ ____ _ _ _ п24.08.2016г. в30.08.2016г._ПроведенаЗаповед323от25.08.2016г.

3650-10.08.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16744 _ ____ _ _ _ п24.08.2016г. в30.08.2016г._ПроведенаЗаповед322от25.08.2016г.

3649-10.08.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16743 _ __ __ _ _ _ п24.08.2016г. в30.08.2016г_ПроведенаЗаповед321от25.08.2016г.

3648-10.08.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16741 _ _ ___ _ _ _ п24.08.2016г. в30.08.2016г_ПроведенаЗаповед320от25.08.2016г.

3647-10.08.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16740 _ ___ _ _ _ _ п24.08.2016г. в30.08.2016г_ПроведенаЗаповед319от25.08.2016г.

3646-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16535с___ _____ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед349от25.08.2016г.

3645-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16530с____ _ _ _ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед350от25.08.2016г.

3644-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16531с__ __ _ __ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед351от25.08.2016г.

3643-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16532с____ _ _ _ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед352от25.08.2016г.

3642-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16533с__ __ _ __ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед353от25.08.2016г.

3641-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16534с___ __ _ _ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед354от25.08.2016г.

3640-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16525с___ __ _ _ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед361от26.08.2016г.

3639-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16539с______ __ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед362от26.08.2016г.

3638-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16538с___ _____ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед363от26.08.2016г.

3637-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16537с___ _____ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед364от26.08.2016г.

3636-08.08.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16536с______ __ __п22.08.2016г. в26.08.2016г_ПроведенаЗаповед356от26.08.2016г.

3635-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16718_ _ ________ _ __п23.08.2016г. в29.08.2016г_ПроведенаЗаповед319от23.08.2016г.

3634-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16719_ _ __ _ ________п23.08.2016г. в29.08.2016г_ПроведенаЗаповед320от23.08.2016г.

3633-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16718_ _ ___ ______ __п23.08.2016г. в29.08.2016г_ПроведенаЗаповед323от23.08.2016г.

3632-10.08.2016г.-ДГС"Видин"Об16719_ _ ___ _ _______п23.08.2016г. в29.08.2016г_ПроведенаЗаповед324от23.08.2016г.

3631-02.08.2016г.-ДГС"Годеч"____ _ о-не_ _Об1_ _ _ _ _п15.08.2016г. в19.08.2016_ПрекратенаЗаповед347от22.08.2016г.

3630-29.07.2016г.-ДГС"Борима"Об1605_ ____ ____ _ _ __п16.08.2016г. в22.08.2016_ПроведенаЗаповед147от22.08.2016г.

3629-05.08.2016г.-ДГС"Своге"Об16576_ _ _________ _ _ п18.08.2016г. в24.08.2016_ПроведенаЗаповед426от19.08.2016г.

3628-05.08.2016г.-ДГС"Своге"Об16575_ _ м-ци_____ _ _ п18.08.2016г. в24.08.2016г_ПроведенаЗаповед427от19.08.2016г.

3627-05.08.2016г.-ДГС"Своге"Об16574_ _ ___ __ _ _ ___ п18.08.2016г. в24.08.2016г_ПроведенаЗаповед425от19.08.2016г.

3626-26.07.2016г.-ДГС"Берковица"Об16143с_ _м-ци _ _ п09.08.2016г. в15.08.2016г_ПроведенаЗаповед135от09.08.2016г.

3625-26.07.2016г.-ДГС"Берковица"Об16142с_ _____ _ _ п09.08.2016г. в15.08.2016г_ПроведенаЗаповед132от09.08.2016г.

3624-26.07.2016г.-ДГС"Берковица"Об16141с_ _ _____ _ п09.08.2016г. в15.08.2016г_ПроведенаЗаповед137от09.08.2016г.

3623-26.07.2016г.-ДГС"Берковица"Об16140с_ _ _____ _ п09.08.2016г. в15.08.2016г_Проведеназаповед136от09.08.2016г.

3622-26.07.2016г.-ДГС"Берковица"Об16139с_ _ _____ _ п09.08.2016г. в15.08.2016г_ПроведенаЗаповед139от09.08.2016г.

3621-26.07.2016г.-ДГС"Берковица"Об16138с_ _ _____ _ п09.08.2016г. в15.08.2016г_ПроведенаЗаповед138от09.08.2016г.

3620-26.07.2016г.-ДГС"Берковица"Об16137с_ м-ци ____п09.08.2016г. в15.08.2016г_ПроведенаЗаповед134от09.08.2016г.

3619-26.07.2016г.-ДГС"Берковица"Об16136с_ ______ __п09.08.2016г. в15.08.2016г_ПроведенаЗаповед133от09.08.2016г.

3618-26.07.2016г.-ДГС"Берковица" Об16137с_ пк-1__ __п09.08.2016г. в15.08.2016г_ПроведенаЗаповед140от09.08.2016г.

3617-29.07.2016г.-ДГС"Борима"Об1622_ ____ ___ _ __ __п16.08.2016г. в22.08.2016_ПроведенаЗаповед146от16.08.2016г.

3616-29.07.2016г.-ДГС"Борима"Об1621_ _____ __ _ __ __п16.08.2016г. в22.08.2016_ПроведенаЗаповед145от16.08.2016г.

3615-29.07.2016г.-ДГС"Борима"Об1620_ _____ __ _ __ __п16.08.2016г. в22.08.2016_ПроведенаЗаповед144от16.08.2016г.

3614-29.07.2016г.-ДГС"Борима"Об1619_ ____ _ __ ___ __п16.08.2016г. в22.08.2016_ПроведенаЗаповед143от16.08.2016г.

3613-29.07.2016г.-ДГС"Борима"Об1618_ ____ _ ___ __ __п16.08.2016г. в22.08.2016_ПроведенаЗаповед142от16.08.2016г.

3612-29.07.2016г.-ДГС"Борима" _Об1617_ ______ _ __ __п16.08.2016г. в22.08.2016_ПроведенаЗаповед141от16.08.2016г.

3611-29.07.2016г.-ДГС"Никопол" п-вка, о-не_ _Об14 _ __п16.08.2016г. в22.08.2016г._ПроведенаЗаповед53от16.08.2016г.

3610-29.07.2016г.-ДГС"Никопол"_ п-вка_ _Об13 _ ___ __п16.08.2016г. в22.08.2016г._ПроведенаЗаповед52от16.08.2016г.

3609-29.07.2016г.-ДГС"Никопол"Об1613_ _ __ ______ __п16.08.2016г. в22.08.2016г._ПроведенаЗаповед 51от16.08.2016г.

3608-27.07.2016г.-ДГС"Ловеч"поч.на площи, с., в Об4__п15.08.2016г. в19.08.2016г_ПроведенаЗаповед294от15.08.2016г.

3607-22.07.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1614_ _____ ___ __п05.08.2016г. в12.08.2016г._ПроведенаЗаповед210от15.08.2016г.

3606-18.07.2016г.-ДГС"Миджур"Об16829-с_ _ ______ __п04.08.2016г. в09.08.2016_ПрекратенаЗаповед198от09.08.2016г.

3605-22.07.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1616_ _____ __ __п05.08.2016г. в12.08.2016г._ПрекратенаЗаповед211от15.08.2016г.

3604-22.07.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1619_ _____ __ __п05.08.2016г. в12.08.2016г._ПрекратенаЗаповед212от15.08.2016г.

3603-22.07.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1620_ _ _______ __п05.08.2016г. в12.08.2016г._ПроведенаЗаповед203от08.08.2016г.

3602-20.07.2016г.-ДГС"Чипровци"Подвоз Об1 __ __ ___п02.08.2016г. в08.08.2016г._ПроведенаЗаповед307от08.08.2016г.

3601-22.07.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1618_ ______ __ __п05.08.2016г. в12.08.2016г._ПроведенаЗаповед202от08.08.2016г.

3600-22.07.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1617_ ______ __ __п05.08.2016г. в12.08.2016г._ПроведенаЗаповед201от08.08.2016г.

3599-22.07.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1615_ __ _ __ __ __п05.08.2016г. в12.08.2016г._ПроведенаЗаповед200от08.08.2016г.

3598-18.07.2016г.-ДГС"Миджур"Об16828-с_ _ _ ____ __п04.08.2016г. в09.08.2016г._ПроведенаЗаповед195от05.08.2016г.

3597-18.07.2016г.-ДГС"Миджур"Об16827-с_ _ __ ____ _п04.08.2016г. в09.08.2016г._ПроведенаЗаповед194от05.08.2016г.

3596-07.07.2016г.-ДГС"Годеч"Об1630ст_ __ _______ __п19.07.2016г. в26.07.2016г_ПрекратенаЗаповед342от02.08.2016г.

3595-07.07.2016г.-ДГС"Годеч"Об1629ст_ __ ___ ______п19.07.2016г. в26.07.2016г._ПроведенаЗаповед341от02.08.2016г.

3594-08.07.2016г.-ДГС"Лом"Об16306_ __ _______ __ __п20.07.2016г. в27.07.2016г._ПроведенаЗаповед100от01.08.2016г.

3593-08.07.2016г.-ДГС"Лом"Об16305_чл.193_________п20.07.2016г. в27.07.2016г._ПроведенаЗаповед101от01.08.2016г.

3592-18.07.2016г.-ДГС"Мездра"Об161027_ _ ___ _____п01.08.2016г. в05.08.2016г._ПроведенаЗаповеди01.08.2016г._2_3

3591-18.07.2016г.-ДГС"Мездра"Об161026_ _ _____ ___п01.08.2016г. в05.08.2016г._ПроведенаЗаповеди01.08.2016г._2_3

3590-18.07.2016г.-ДГС"Мездра"Об161025_ _ _____ ___п01.08.2016г. в05.08.2016г._ПроведенаЗаповед100от01.08.2016г.

3589-08.07.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16626с_ __ ___п20.07.2016г. в25.07.2016г._ПроведенаЗаповед143от25.07.2016г.

3588-14.07.2016г.-ДГС"Своге"Об16460__ _ ______ _ __п28.07.2016г. в03.08.2016г._ПроведенаЗаповед397от29.07.2016г.

3588-14.07.2016г.-ДГС"Своге"Об16459__ _ ______ _ __п28.07.2016г. в03.08.2016г._ПроведенаЗаповед398от29.07.2016г.

3587-14.07.2016г.-ДГС"Своге"Об16457__ _ ______ _ __п28.07.2016г. в03.08.2016г._ПроведенаЗаповед396от29.07.2016г.

3586-14.07.2016г.-ДГС"Своге"Об16455__ _ ______ _ __п28.07.2016г. в03.08.2016г._ПроведенаЗаповед395от29.07.2016г.

3584-15.07.2016г.-ДГС"Чипровци"поч.16с,64з,87л,96з_п28.07.2016г. в03.08.2016г. _ПроведенаЗаповед286от28.07.2016г.

3583-14.07.2016г.-ДЛС"Витиня"_Партиди 1652-1667 _ _п26.07.2016г. в02.08.2016г._ПроведенаЗаповеди от 26.07.2016г.

3582-14.07.2016г.-ДГС"Плевен"Об162_ _ОГТ_ _____ __п26.07.2016г. в01.08.2016г._ПроведенаЗаповед107от26.07.2016г.

3581-14.07.2016г.-ДГС"Плевен"Об161_ _м-ци___ __ _ _ п26.07.2016г. в01.08.2016г._ПроведенаЗаповед106от26.07.2016г.

3580-08.07.2016г.-ДГС"Лом"Об16304_ __ _______ __ __п20.07.2016г. в27.07.2016г._ПроведенаЗаповед 85 от21.07.2016г.

3579-21.06.2016г.-ДГС"Враца"Об16918 ОГТ_ _____ _ __п21.07.2016г. в26.07.2016г._ПроведенаЗаповед 86 от22.07.2016г.

3578-07.07.2016г.-ДГС"Годеч"Об1628ст_ __ _______ __п19.07.2016г. в26.07.2016г._ПроведенаЗаповед332от19.07.2016г.

3577-07.07.2016г.-ДГС"Годеч"Об1631_ _ _ _ _______ __п19.07.2016г. в26.07.2016г._ПроведенаЗаповед333от19.07.2016г.

3576-04.07.2016г.-ДГС"Монтана"Об16419_ __ ____ _ __п15.07.2016г. в21.07.2016г._ПроведенаЗаповед332от19.07.2016г.

3575-04.07.2016г.-ДГС"Годеч"Об1517п__ _ ___ ___ _ __п19.07.2016г. в26.07.2016г._ПроведенаЗаповед331от19.07.2016г.

3574-04.07.2016г.-ДГС"Годеч"Об1516п__ _ ____ __ _ __п19.07.2016г. в26.07.2016г._ПроведенаЗаповед330от19.07.2016г.

3573-04.07.2016г.-ДГС"Говежда"Об16217___ _ __ _ ___п18.07.2016г. в22.07.2016г._ПроведенаЗаповед287от18.07.2016г.

3572-20.06.2016г.-ДГС"Лом"_ п-ка в об2 ___________ _п01.07.2016г. в13.07.2016г. _ПроведенаЗаповед81 от 18.07.2016г.

3571-04.07.2016г.-ДГС"Оряхово"Об161107 _ ____ __ __п15.07.2016г. в21.07.2016г._ПроведенаЗаповед 19 от 15.07.2016г.

3570-16.06.2016г.-ДГС"Монтана"Об16416_ _ _____ _ __п30.06.2016г. в04.07.2016г._ПрекратенаЗаповед 72от05.07.2016г.

3569-16.06.2016г.-ДГС"Монтана"Об16415_ __ __ ___ __п30.06.2016г. в04.07.2016г._ПрекратенаЗаповед 71от05.07.2016г.

3568-16.06.2016г.-ДГС"Монтана"Об16414_ _ ___ ___ __п30.06.2016г. в04.07.2016г._ПрекратенаЗаповед70от05.07.2016г.

3567-21.06.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16618с_ _ __ __п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед137от05.07.2016г.

3566-21.06.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16625с_ _ __ __п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед136от12.07.2016г.

3565-21.06.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16624с_ _ ____п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед130от05.07.2016г.

3564-21.06.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16623с_ _ ____п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед129от05.07.2016г.

3563-21.06.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16622с_ __ ___п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед128от05.07.2016г.

3562-21.06.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16621с_ _ ____п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед135от12.07.2016г.

3561-24.06.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1618__ _ __ ___п11.07.2016г. в15.07.2016г._ПроведенаЗаповед124от12.07.2016г.

3560-24.06.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1616__ _ __ ___п11.07.2016г. в15.07.2016г._ПроведенаЗаповед122 от12.07.2016г.

3559-24.06.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1615__ _ __ ___п11.07.2016г. в15.07.2016г._ПроведенаЗаповед121от12.07.2016г.

3558-24.06.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1614__ _ __ ___п11.07.2016г. в15.07.2016г._ПроведенаЗаповед120от12.07.2016г.

3557-24.06.2016г.-ДГС"Черни Осъм" Об1617__ __ ____п11.07.2016г. в15.07.2016г._ПроведенаЗаповед123от12.07.2016г.

3556-24.06.2016г.-ДГС"Годеч"__з-е в об5 _______ ___п08.07.2016г. в15.07.2016г. _ПроведенаЗаповед315от08.07.2016г.

3555-09.06.2016г.-ДГС"Враца"Об16912__ _ ___ __ ___п30.06.2016г. в05.07.2016г._ПрекратенаЗаповед 79 от 05.07.2016г.

3554-09.06.2016г.-ДГС"Враца"Об16912__ подвоз____ п30.06.2016г. в05.07.2016г._ПрекратенаЗаповед 78 от 05.07.2016г.

3553-09.06.2016г.-ДГС"Враца"Об16912__ ____ _ _ ___п30.06.2016г. в05.07.2016г._ПрекратенаЗаповед 77 от 05.07.2016г.

3552-15.06.2016г.-ДГС"Миджур"Об16824__ ___ __ ___п29.06.2016г. в05.07.2016г._ПрекратенаЗаповед164от05.07.2016г.

3551-15.06.2016г.-ДГС"Миджур"Об16826__ ____ __ __п29.06.2016г. в05.07.2016г._ПроведенаЗаповед162от04.07.2016г.

3550-15.06.2016г.-ДГС"Миджур"Об16825_____ _ __ __п29.06.2016г. в05.07.2016г._ПроведенаЗаповед161от04.07.2016г.

3549-15.06.2016г.-ДГС"Миджур"Об16821__ _ ____ ___п29.06.2016г. в05.07.2016г._ПроведенаЗаповед159от04.07.2016г.

3548-15.06.2016г.-ДГС"Миджур"Об16823__ _ __ _____п29.06.2016г. в05.07.2016г._ПроведенаЗаповед160от04.07.2016г.

3547-21.06.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1621_ _ _ __ ___ _ __п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед234 от 04.07.2016г.

3546-20.06.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1620_ _ _ __ ___ _ __п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед233 от 04.07.2016г.

3545-20.06.2016г.-ДГС"Плевен"Об1604-1 м-ци_ __ __ п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед 95 от 04.07.2016г.

3544-20.06.2016г.-ДГС"Плевен"Об1601_ _м-ци___ __ п04.07.2016г. в08.07.2016г._ПроведенаЗаповед 94 от 04.07.2016г.

3543-27.05.2016г.-ДГС"Борима"Об1605__ _ ______ __п09.06.2016г. в15.06.2016г._ПрекратенаЗаповед123от15.06.2016г.

3542-09.06.2016г.-ДГС"Враца"Об16917__ ___ ___ ___п30.06.2016г. в05.07.2016г._ПроведенаЗаповед 76 от 01.07.2016г.

3541-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16472_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПрекратенаЗаповед349от27.06.2016г.

3540-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16459_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед345от27.06.2016г.

3539-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16470_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед346от27.06.2016г.

3538-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16473_ _ _____ __ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед347от27.06.2016г.

3537-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16463_ _ _____ __ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПрекратенаЗаповед348от27.06.2016г.

3536-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16471_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПрекратенаЗаповед350от27.06.2016г.

3535-15.06.2016г.-ДГС"Мездра"Об161024_ _ ___ ____п28.06.2016г. в04.07.2016г._ПроведенаЗаповед87 от 28.06.2016г.

3534-06.06.2016г.-ДГС"Говежда"Об16216изг.-не път_п20.06.2016г. в24.06.2016г._ПрекратенаЗаповед256от24.06.2016г.

3533-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16469_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед331от23.06.2016г.

3532-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16455_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед332от23.06.2016г.

3531-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16456_ _ _ __ ______п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед333от23.06.2016г.

3530-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16457_ _ _____ __ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед334от23.06.2016г.

3529-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16458_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед335от23.06.2016г.

3528-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16460_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед336от23.06.2016г.

3527-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16461_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед324от23.06.2016г.

3526-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16462_ _____ _ __ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед325от23.06.2016г.

3525-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16465_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед327от23.06.2016г.

3524-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16464_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед327от23.06.2016г.

3523-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16466_ _ _ __ ______п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед328от23.06.2016г.

3522-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16467_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед329от23.06.2016г.

3521-08.06.2016г.-ДГС"Своге"Об16468_ _ _ ______ __п21.06.2016г. в27.06.2016г._ПроведенаЗаповед330 от 23.06.2016г.

3520-26.05.2016г.-ДГС"Видин"Об16717__ _ ____ _ ___п15.06.2016г. в22.06.2016г._ПрекратенаЗаповед230 от 22.06.2016г.

3519-26.05.2016г.-ДГС"Видин"Об16717_____ ____ ___п15.06.2016г. в22.06.2016г._ПрекратенаЗаповед229 от 22.06.2016г.

3518-30.05.2016г.-ДГС"Мездра"Об161022_ __ _ _____п10.06.2016г. в16.06.2016г._ПроведенаЗаповед 82 от 16.06.2016г.

3517-06.06.2016г.-ДГС"Говежда"Об16215_ _ __ __ _ _п20.06.2016г. в24.06.2016г._ПроведенаЗаповед247 от 20.06.2016г.

3516-26.05.2016г.-ДГС"Лом"о-не, к-не , из.-не в об1 _п14.06.2016г. в20.06.2016г. _ПроведенаЗаповед 59 от 20.06.2016г.

3515-03.06.2016г.-ДГС"Плевен"______ п-вка в об3 _ _п16.06.2016г. в22.06.2016г. _ПроведенаЗаповед 86 от 17.06.2016г.

3514-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"парт.161001 до 161034п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповеди от 08.06.2016г.

3513-01.06.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1617__ _____ __ ____п15.06.2016г. в20.06.2016г._ПроведенаЗаповед205от15.06.2016г.

3512-01.06.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1618___ ____ _ _____п15.06.2016г. в20.06.2016г._ПроведенаЗаповед206от15.06.2016г.

3511-01.06.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1619___ _ _ ________п15.06.2016г. в20.06.2016г._ПроведенаЗаповед207от15.06.2016г.

3510-01.06.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1619__ _ _____ _____п15.06.2016г. в20.06.2016г._ПроведенаЗаповед209от15.06.2016г.

3509-01.06.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1618__ _ _____ _____п15.06.2016г. в20.06.2016г._ПроведенаЗаповед208от15.06.2016г.

3509-26.05.2016г.-ДГС"Видин"Об16716__ _ __________п15.06.2016г. в22.06.2016г._ПроведенаЗаповед217от15.06.2016г.

3508-26.05.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1617 _ __ _ __ _ _ _п08.06.2016г. в13.06.2016г._ПроведенаЗаповед 55 от 08.06.2016г.

3507-26.05.2016г.-ДГС"Видин"Об16715__ ____ ___ ___п15.06.2016г. в22.06.2016г._ПроведенаЗаповед215 от 15.06.2016г.

3506-30.05.2016г.-ДГС"Мездра"Об161023_ _ ________п10.06.2016г. в16.06.2016г._ПроведенаЗаповед 80 от 10.06.2016г.

3505-01.06.2016г.-ДГС"Оряхово"Об161107_ _ _______п15.06.2016г. в20.06.2016г._ПрекратенаЗаповед15 от 14.06.2016г.

3504-21.01.2016г.-Маркиране на насаждения и дървета за сеч и изготвяне на ведомост, карнет-опис, сортиментна ведомост и технологичен план в об. № 1, № 2 и № 3, ДГС Ботевград, първа 08.06.2016г.втора 15.06.2016г.________________________________________________________________________ПроведенаЗаповеди от 09.06.2016г.

3503-16.05.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16532_ _ _____ __п31.05.2016г. в07.06.2016г._ПроведенаЗаповед267от08.06.2016г.

3502-16.05.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16531_ __ ____ __п31.05.2016г. в07.06.2016г._ПроведенаЗаповед254от02.06.2016г.

3501-16.05.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16639_ _ ___ ____п01.06.2016г. в08.06.2016г._ПроведенаЗаповед262от03.06.2016г.

3500-16.05.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16638_ _ _____ __п01.06.2016г. в08.06.2016г._ПроведенаЗаповед261от03.06.2016г.

3499-16.05.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16637_ _ ___ ____п01.06.2016г. в08.06.2016г._ПроведенаЗаповед260от03.06.2016г.

3498-16.05.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16636_ _ ____ _ _п01.06.2016г. в08.06.2016г._ПроведенаЗаповед259от03.06.2016г.

3497-16.05.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16635_ _ _____ __п01.06.2016г. в08.06.2016г._ПроведенаЗаповед258от03.06.2016г.

3496-16.05.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16634_ _ _____ __п01.06.2016г. в08.06.2016г._ПроведенаЗаповед257от03.06.2016г.

3495-16.05.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16633_ _ _ __ _ __п01.06.2016г. в08.06.2016г._ПроведенаЗаповед256от 03.06.2016г.

3494-27.05.2016г.-ДГС"Борима"Об1616__ _ ____ ____ _п09.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед119от 10.06.2016г.

3493-27.05.2016г.-ДГС"Борима"Обект 1615__ _ _ _____п09.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед118от 10.06.2016г.

3493-27.05.2016г.-ДГС"Борима"Обект 1614__ _ ___ ___п09.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед117от 10.06.2016г.

3492-27.05.2016г.-ДГС"Борима"Обект 1613___чл.193 _ п09.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед120от 10.06.2016г.

3491-06.01.2016г.-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за 10г. на 4бр. недвижими имоти в горски територии/разсадници/ в СЗДП ДГС"Миджур"________п09.02.2016г._в25.02.2016г._ПроведенаЗаповед 7 от 09.02.2016г.

3490-10.03.2016г.-СЗДП обявява търг с тайно наддаване за отдаване на 4бр. поземлени имоти в горски територии, в ДГС"Враца" по реда на чл.43а от ЗГ за срок от 5 г.____п12.04.2016г. в28.04.2016г._ПрекратенаЗаповед 31 от 03.05.2016г.

3489-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16342__ ______ ___п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповед240 от 08.06.2016г.

3488-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16341__ ______ ___п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповед239 от 08.06.2016г.

3487-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16340__ ___ ______п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповед238 от 08.06.2016г.

3486-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16339__ ______ ___п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповед237 от 08.06.2016г.

3485-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16338__ ___ ______п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповед236 от 08.06.2016г.

3484-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16337__ ______ ___п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповед235 от 08.06.2016г.

3483-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16336__ ______ ___п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповед234 от 08.06.2016г.

3482-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16335__ ______ ___п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповед233 от 08.06.2016г.

3481-26.05.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16334__ _ _ ___ ___п07.06.2016г. в14.06.2016г._ПроведенаЗаповед232 от 08.06.2016г.

3480-26.05.2016г.-ДГС"Миджур"Об16820_ _пк-1 _ ___п08.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед138 от 09.06.2016г.

3479-26.05.2016г.-ДГС"Миджур"Об16819__ _ __ _ _ __п08.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед137 от 09.06.2016г.

3478-26.05.2016г.-ДГС"Миджур"Об16818__ _ _ _ __ __п08.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед136 от 09.06.2016г.

3477-26.05.2016г.-ДГС"Миджур"Об16817__ _ __ _ _ __п08.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед135 от 09.06.2016г.

3476-26.05.2016г.-ДГС"Миджур"Об16816__ _ _ _ ___ _п08.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед134 от 09.06.2016г.

3475-26.05.2016г.-ДГС"Миджур"Об16815 __ _ _ ___ __п08.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед133 от 09.06.2016г.

3474-26.05.2016г.-ДГС"Миджур"Об16814__ _ __ _ _ __п08.06.2016г. в15.06.2016г._ПроведенаЗаповед132 от 09.06.2016г.

3473-26.05.2016г.-ДГС"Никопол"п-вка в об1612 _____п07.06.2016г. в14.06.2016г. _ПроведенаЗаповед 37 от 07.06.2016г.

3472-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16529с _ _ __ _ _ п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед197 от 30.05.2016г.

3471-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16528с __ _ _ _ _ п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед193 от 30.05.2016г.

3470-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16527с __ _ _ _ _ п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед196 от 30.05.2016г.

3469-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16526с __ _ _ _ _ п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед195 от 30.05.2016г.

3468-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16525с _ _ _ _ _ _п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед211 от 01.06.2016г.

3467-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16524с __ _ _ _ _ п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед194 от 30.05.2016г.

3466-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16523с _ _ _ _ _ _п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед191 от 30.05.2016г.

3465-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16522с _ _ _ _ _ _п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед198 от 30.05.2016г.

3464-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16521с _ _ _ _ _ _п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед210 от 01.06.2016г.

3463-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16520с _ __ _ _ _ п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед192 от 30.05.2016г.

3462-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16519 _ _ _ _ _ __п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед190 от 30.05.2016г.

3461-11.05.2016г.-ДГС"Чипровци"Об16511 _ _ _ _ _ __п26.05.2016г. в01.06.2016г._ПроведенаЗаповед189 от 30.05.2016г.

3460-19.05.2016г.-ДГС"Видин""Товарене, подвоз и разтоварване на добити прогнозни количества дърва по БДС"____първа 01.06.2016г. втора 07.06.2016г._________________________________ПроведенаЗаповед183 от 01.06.2016г.

3459-11.05.2016г.-ДГС"Видин"Об16714 __ _ __ ______п30.05.2016г. в03.06.2016г._ПроведенаЗаповед177 от 30.05.2016г.

3458-19.05.2016г.-ДГС"Никопол"почво.-ка обект1612 п02.06.2016г. в08.06.2016г. _ПрекратенаЗаповед 34 от 25.05.2016г.

3457-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16233_ ___ ______ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед199 от 20.05.2016г.

3456-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1617ст _ ______ __ _п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПрекратенаЗаповед263 от 18.05.2016г.

3455-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1517п__ ___ ___ ___п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПрекратенаЗаповед261 от 18.05.2016г.

3454-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1516п-2 ______ _ __п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПрекратенаЗаповед260 от 18.05.2016г.

3453-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1629п__ ___ __ _ ___п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПрекратенаЗаповед259 от 18.05.2016г.

3452-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1628п__ ___ __ _ ___п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПрекратенаЗаповед258 от 18.05.2016г.

3451-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1629_ _ ___________п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПрекратенаЗаповед257 от 18.05.2016г.

3450-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1628_ _ _____ _ ____п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПрекратенаЗаповед256 от 18.05.2016г.

3449-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1615ст ______ _ __ _п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПрекратенаЗаповед262 от 18.05.2016г.

3448-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1618ст _ _ _ ____ _ _п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед255 от 18.05.2016г.

3447-27.04.2016г.-ДГС"Троян"Об1625_ __ _ ________п14.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед 75 от 17.05.2016г.

3446-27.04.2016г.-ДГС"Троян"Об1625_ _ ______ ____п14.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед 74 от 17.05.2016г.

3445-27.04.2016г.-ДГС"Троян"Об1624_ _ ____ ______п14.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед 73 от 17.05.2016г.

3444-27.04.2016г.-ДГС"Троян"Об1623_ _____ _ _____п14.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед 72 от 17.05.2016г.

3443-27.04.2016г.-ДГС"Троян"Об1622_ _____ __ ____п14.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед 71 от 17.05.2016г.

3442-27.04.2016г.-ДГС"Троян"Об1621_ _ ______ ____п14.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед 70 от 17.05.2016г.

3441-27.04.2016г.-ДГС"Троян"Об1615_ _ _____ _____п14.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед 69 от 17.05.2016г.

3440-05.05.2016г.-ДГС"Мездра"Об161020_п-з и т-не_п17.05.2016г. в25.05.2016г._ПроведенаЗаповед 71 от 17.05.2016г.

3439-05.05.2016г.-ДГС"Мездра"Об161021 _чл.193___п17.05.2016г. в25.05.2016г._ПроведенаЗаповед 70 от 17.05.2016г.

3438-05.05.2016г.-ДГС"Мездра"Об161020_ ___ _____п17.05.2016г. в25.05.2016г._ПроведенаЗаповед 69 от 17.05.2016г.

3437-05.05.2016г.-ДГС"Мездра"Об161017 _ м-ци____п17.05.2016г. в25.05.2016г._ПроведенаЗаповед 68 от 17.05.2016г.

3436-05.05.2016г.-ДГС"Мездра"Об161018_____ __ __п17.05.2016г. в25.05.2016г._ПроведенаЗаповед 67 от 17.05.2016г.

3435-05.05.2016г.-ДГС"Мездра"Об161017__ м-ци_ __п17.05.2016г. в25.05.2016г._ПроведенаЗаповед 66 от 17.05.2016г.

3424-26.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16352-п_ __ __ _ _ _ п11.05.2016г. в16.05.2016г._ПрекратенаЗаповед266 от 16.05.2016г.

3423-26.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16351-п_ ___ _ _ _ _ п11.05.2016г. в16.05.2016г._ПрекратенаЗаповед267 от 16.05.2016г.

3422-26.04.2016г.-ДГС"Своге"Об15458-п_ _ ___ _ _ _ п11.05.2016г. в16.05.2016г._ПроведенаЗаповед265 от 16.05.2016г.

3421-27.04.2016г.-ДГС"Ловеч"о-не на г-ри_Об3___ _ п16.05.2016г. в25.05.2016г._ПроведенаЗаповед171 от 16.05.2016г.

3420-27.04.2016г.-ДГС"Ловеч"о-не на млади н-я Об2 п16.05.2016г. в25.05.2016г._ПроведенаЗаповед170 от 16.05.2016г.

3419-27.04.2016г.-ДГС"Ловеч"м.и-ци, л-ни п-ди Об1 _п16.05.2016г. в25.05.2016г._ПроведенаЗаповед169 от 16.05.2016г.

3418-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16232_ _________ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед192 от 13.05.2016г.

3417-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16231_ _________ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед191 от 13.05.2016г.

3416-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16230_ _________ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед190 от 13.05.2016г.

3415-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16229_ _________ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед189 от 13.05.2016г.

3414-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16228_ _________ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед188 от 13.05.2016г.

3413-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16227_ _________ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед187 от 13.05.2016г.

3412-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16225____ м-ци__ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед186 от 13.05.2016г.

3411-05.05.2016г.-ДГС"Мездра"Об161019_____ __ __п17.05.2016г. в25.05.2016г._ПрекратенаЗаповед 59 от 14.05.2016г.

3410-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16224____ м-ци_ _ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед185 от 13.05.2016г.

3409-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16226_ ___м-ци __ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед184 от 13.05.2016г.

3408-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16223____ м-ци_ _ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед183 от 13.05.2016г.

3407-28.04.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16222____ м-ци_ _ п12.05.2016г. в19.05.2016г._ПроведенаЗаповед182 от 13.05.2016г.

3406-26.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16353-п_ __ __ _ _ _ п11.05.2016г. в16.05.2016г._ПроведенаЗаповед258 от 11.05.2016г.

3405-26.04.2016г.-ДГС"Своге"Об15350-п_ __ __ _ _ _ п11.05.2016г. в16.05.2016г._ПроведенаЗаповед260 от 11.05.2016г.

3404-26.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16349-п_ __ м-ци _ _п11.05.2016г. в16.05.2016г._ПроведенаЗаповед257 от 11.05.2016г.

3403-26.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16350-п_ ___ _ _ _ _ п11.05.2016г. в16.05.2016г._ПроведенаЗаповед259 от 11.05.2016г.

3402-20.04.2016г.-ДГС"Берковица"Об16129 _ пк-2_ _ п09.05.2016г. в13.05.2016г._ПроведенаЗаповед106 от 09.05.2016г.

3401-20.04.2016г.-ДГС"Берковица"Об16129 _ пк-1 _ _п09.05.2016г. в13.05.2016г._ПроведенаЗаповед107 от 09.05.2016г.

3400-20.04.2016г.-ДГС"Берковица"Об16135 _ м-ци_ _п09.05.2016г. в13.05.2016г._ПроведенаЗаповед104 от 09.05.2016г.

3399-20.04.2016г.-ДГС"Берковица"Об16134 _ м-ци_ _п09.05.2016г. в13.05.2016г._ПроведенаЗаповед105 от 09.05.2016г.

3398-27.04.2016г.-ДГС"Оряхово"Об161106 __ _ _ _ __п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед 13 от 11.05.2016г.

3397-25.04.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1616-1 _ _ _____ _ _п11.05.2016г. в16.05.2016г._ПрекратенаЗаповед160 от 11.05.2016г.

3396-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1626п__ ___ _ _____п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед244 от 11.05.2016г.

3395-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1627п__ ___ _ _____п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед245 от 11.05.2016г.

3394-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1626_ _ _______ ___п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед246 от 11.05.2016г.

3393-27.04.2016г.-ДГС"Годеч"Об1627_ _ _ ___ _ ____п11.05.2016г. в18.05.2016г._ПроведенаЗаповед247 от 11.05.2016г.

3392-25.04.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16623с_ _ __ п05.05.2016г. в10.05.2016г._ПрекратенаЗаповед104 от 11.05.2016г.

3391-25.04.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16622с_ _ _ _п05.05.2016г. в10.05.2016г._ПрекратенаЗаповед103 от 11.05.2016г.

3390-25.04.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16621с_ _ _ _п05.05.2016г. в10.05.2016г._ПрекратенаЗаповед102 от 11.05.2016г.

3389-25.04.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16614с _ _ __п05.05.2016г. в10.05.2016г._ПроведенаЗаповед101 от 11.05.2016г

3388-25.04.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16618с_ _ _ _п05.05.2016г. в10.05.2016г._ПрекратенаЗаповед100 от 11.05.2016г.

3387-25.04.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16620с_ _ _ _п05.05.2016г. в10.05.2016г._ПроведенаЗаповед 98 от 09.05.2016г.

3386-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16353тов.тр-сп,р-в.п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед243 от 09.05.2016г.

3385-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16352 тов.,р-в. _ _ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПрекратенаЗаповед244 от 09.05.2016г.

3384-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16351 тов.,______ . п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПрекратенаЗаповед245 от 09.05.2016г.

3383-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16340_ _________ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПрекратенаЗаповед246 от 09.05.2016г.

3382-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16339_____ _____ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПрекратенаЗаповед247 от 09.05.2016г.

3381-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16344_ _________ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПрекратенаЗаповед248 от 09.05.2016г.

3380-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16354_ _______ __ _п03.05.2016г. в09.05.2016г. _ПрекратенаЗаповед249 от 09.05.2016г.

3379-28.04.2016г.-ДГС"Боримао-не на г. к-ри__ Об1_ п10.05.2016г. в16.05.2016г._ПроведенаЗаповед102 от 10.05.2016г.

3378-19.04.2016г.-ДЛС"Русалка"Обект 1616_ _ __ _ _п04.05.2016г. в10.05.2016г._ПроведенаЗаповед 46 от 05.05.2016г.

3377-19.04.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1616 _ _ ____ _ __п04.05.2016г. в10.05.2016г._ПроведенаЗаповед47 от 05.05.2016г.

3376-19.04.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1614_ _ __ __ _ __п04.05.2016г. в10.05.2016г._ПроведенаЗаповед 45 от 05.05.2016г.

3375-19.04.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1615 _ _м-ци__ __п04.05.2016г. в10.05.2016г._ПроведенаЗаповед 44 от 05.05.2016г.

3374-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16350 тов.,тр-сп.,рв.п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед231 от 05.05.2016г.

3373-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16349 тов., -I Iм-ци _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед232 от 05.05.2016г.

3372-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16348_ __________ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед233 от 05.05.2016г.

3371-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16347______ _____ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед234 от 05.05.2016г.

3370-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16346_ __________ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед235 от 05.05.2016г.

3369-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16345_ __________ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед230 от 05.05.2016г.

3368-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16343_ __________ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед236 от 05.05.2016г.

3367-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16342_ __________ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед237 от 05.05.2016г.

3366-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16341_ __________ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед238 от 05.05.2016г.

3365-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16338____ м-ци___ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед239 от 05.05.2016г.

3364-18.04.2016г.-ДГС"Своге"Об16337______ _____ _п03.05.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед218 от 15.04.2016г.

3363-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об15106п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПрекратенаЗаповед218 от15.04.2016г.

3362-15.04.2016г.-ДГС"Миджур"Об16805_ _ ___ _ _ __п27.04.2016г. в04.05.2016г._ПрекратенаЗаповед 90 от 04.05.2016г.

3361-15.04.2016г.-ДГС"Миджур"Об16806 и прет. _ _ _ п27.04.2016г. в04.05.2016г._ПрекратенаЗаповед 91 от 04.05.2016г.

3360-15.04.2016г.-ДГС"Плевен"отгл.,кастр.,изор.,об2п28.04.2016г. в09.05.2016г._ПроведенаЗаповед 72 от 28.04.2016г.

3359-15.04.2016г.-ДГС"Миджур"Об16812 __ __ __ _ _ п27.04.2016г. в04.05.2016г._ПроведенаЗаповед 88 от 28.04.2016г.

3358-15.04.2016г.-ДГС"Миджур"Об16811_ _ ____ _ __п27.04.2016г. в04.05.2016г._ПроведенаЗаповед 84 от 28.04.2016г.

3357-15.04.2016г.-ДГС"Миджур"Об16810 ___ __ _ _ _ п27.04.2016г. в04.05.2016г._ПроведенаЗаповед 86 от 28.04.2016г.

3356-15.04.2016г.-ДГС"Миджур"Об16810 и прет. __ _ п27.04.2016г. в04.05.2016г._ПроведенаЗаповед 85 от 28.04.2015г.

3355-15.04.2016г.-ДГС"Миджур"Об16804с ____ _ _ __п27.04.2016г. в04.05.2016г._ПроведенаЗаповед 84 от 28.04.2016г.

3354-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16133с _ _ _ _ _п12.03.2016г. в16.03.2016г._ПроведенаЗаповед 66 от 14.03.2016г.

3353-22.02.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16601_ _ _ _ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 80 от 13.04.2016г.

3352-29.02.2016г.-ДГС"Враца"_ о-не___ Об1_______ п18.03.2016г. в25.03.2016г._ПроведенаЗаповед 34 от 22.03.2016г.

3351-12.04.2016г.-ДГС"Говежда"Об16214 _ ______ __п26.04.2016г. в03.05.2016г._ПроведенаЗаповед189 от 27.04.2016г.

3350-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16322п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед211 от 06.04.2016г.

3349-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16321п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед210 от 06.04.2016г.

3348-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16320п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед209 от 06.04.2016г.

3347-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16319п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед208 от 06.04.2016г.

3346-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16318п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед207 от 06.04.2016г.

3345-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16317п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед206 от 06.04.2016г.

3344-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16316п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед205 от 06.04.2016г.

3343-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16315п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед204 от 06.04.2016г.

3342-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16314п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед203 от 06.04.2016г.

3341-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16313п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед202 от 06.04.2016г.

3340-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16312п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед201 от 06.04.2016г.

3339-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16311п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед200 от 06.04.2016г.

3338-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16310п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед199 от 06.04.2016г.

3337-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16309п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед198 от 06.04.2016г.

3336-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16308п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед197 от 06.04.2016г.

3335-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16307п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед196 от 06.04.2016г.

3334-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16306п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед195 от 06.04.2016г.

3333-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16305п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед194 от 06.04.2016г.

3332-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16304п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед193 от 06.04.2016г.

3331-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16303п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед192 от 06.04.2016г.

3330-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16302п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед191 от 06.04.2016г.

3329-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16301п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед190 от 06.04.2016г.

3328-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об15113п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед213 от 06.04.2016г.

3327-23.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об15109п _____ __п05.04.2016г. в11.04.2016г._ПроведенаЗаповед212 от 06.04.2016г.

3326-05.04.2016г.-ДГС"Чипровци"з-не,о-не, мин.и-ци.п22.04.2016г. в27.04.2016г._ПроведенаЗаповед140 от 22.04.2016г.

3325-21.04.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1616_ _ _____ ___ _п09.05.2016г. в13.05.2016г._ПрекратенаЗаповед134 от 22.04.2016г.

3324-01.04.2016г.-ДГС"Видин"Об16713 _ ___ _ ___ __п12.04.2016г. в19.04.2016г._ПроведенаЗаповед119 от 19.04.2016г.

3323-01.04.2016г.-ДГС"Видин"Об16713 _ ________ __п12.04.2016г. в19.04.2016г._ПроведенаЗаповед118 от 19.04.2016г.

3322-31.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1611-п__ ___ ___ __п12.04.2016г. в19.04.2016г._ПроведенаЗаповед209 от 19.04.2016г.

3321-31.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1517-п__ ____ __ __п12.04.2016г. в19.04.2016г._ПрекратенаЗаповед208 от 19.04.2016г.

3320-31.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1516-п2_ ____ ____ п12.04.2016г. в19.04.2016г._ПрекратенаЗаповед207 от 19.04.2016г.

3319-23.03.2016г.-ДГС"Монтана"о-не, м.и-ци.Об1, 2, 3п06.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 40 от 08.04.2016г.

3318-23.03.2016г.-ДГС"Троян"Об1615 __ _ ___ ___ _ _п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПрекратенаЗаповед 52 от 12.04.2016г.

3317-23.03.2016г.-ДГС"Троян"Об1620 ___ __пк-1 _ _ _п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 51 от 11.04.2016г.

3316-23.03.2016г.-ДГС"Троян"Об1619_ __ __пк-1 _ _ _п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 50 от 11.04.2016г.

3315-23.03.2016г.-ДГС"Троян"Об1618 _____ пк-1 _ _ _п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 49 от 11.04.2016г.

3314-23.03.2016г.-ДГС"Троян"Об1619 _ _____ _ _ _ _ _п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 48 от 11.04.2016г.

3313-23.03.2016г.-ДГС"Троян"Об1618 _ _ _____ _ _ _ _п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 47 от 11.04.2016г.

3312-23.03.2016г.-ДГС"Троян"Об1617 ________ _ _ _ _п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 46 от 11.04.2016г.

3311-23.03.2016г.-ДЛС"Витиня"Парт: 1622-1651 _ _ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповеди от 06.04.2016г.

3310-23.03.2016г.-ДГС"Троян"Об1616 __ _______ _ _ _п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 45 от 11.04.2016г.

3309-23.03.2016г.-ДГС"Троян"Об1614 __ _______ _ _ _п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 44 от 11.04.2016г.

3308-28.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16618с_ _ _ __п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПрекратенаЗаповед 83 от 13.04.2016г.

3307-28.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16614с_ _ _ __п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПрекратенаЗаповед 82 от 13.04.2016г.

3306-28.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16604с_ _ _ __п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПрекратенаЗаповед 81 от 13.04.2016г.

3305-28.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16601с_ _ _ __п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 80 от 13.04.2016г.

3304-28.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16603с_ _ _ __п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 79 от 13.04.2016г.

3303-28.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16619с_ _ _ __п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 77 от 08.04.2016г.

3302-28.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16617с_ _ _ __п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 76 от 08.04.2016г.

3301-28.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16616с_ _ _ __п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 75 от 08.04.2016г.

3300-28.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16615с_ _ _ __п07.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 74 от 08.04.2016г.

3299-28.03.2016г.-ДГС"Оряхово"_отглеждане__ Об1_ п13.04.2016г. в18.04.2016г._ПроведенаЗаповед 10 от 14.04.2016г.

3298-21.03.2016г.-ДГС"Миджур"Об16804 _ ____ _ _ _ _п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПрекратенаЗаповед 62 от 12.04.2016г.

3297-21.03.2016г.-ДГС"Миджур"Об16805 _ _ _ _ _ __ _ п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПрекратенаЗаповед 61 от 12.04.2016г.

3296-21.03.2016г.-ДГС"Миджур"Об16806_ _ ______ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 60 от 12.04.2016г.

3295-31.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1516.пк-1_ ________п12.04.2016г. в19.04.2016г._ПроведенаЗаповед197 от 12.04.2016г.

3294-31.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1530-п__ ____ ___ __п12.04.2016г. в19.04.2016г._ПроведенаЗаповед196 от 12.04.2016г.

3293-31.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1602-п__ ___ ____ __п12.04.2016г. в19.04.2016г._ПроведенаЗаповед195 от 12.04.2016г.

3292-21.03.2016г.-ДГС"Миджур"Об16808_ _ ______ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 58 от 11.04.2016г.

3291-21.03.2016г.-ДГС"Миджур"Об16807 _ _ _ _ __ _ _п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 57 от 11.04.2016г.

3290-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1619_ _ _ _ ____ _ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед190 от 11.04.2016г.

3289-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1612 _ _ _ _ ___ __ п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 90 от 06.04.2016г.

3288-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1611 _ _ _ _____ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 89 от 06.04.2016г.

3287-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1610 _ _ _ _____ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 88 от 06.04.2016г.

3286-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1609 _ _ ___ ___ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 87 от 06.04.2016г.

3285-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1608 _ _ ___ ___ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 86 от 06.04.2016г.

3284-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1607 _ _ ___ ___ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 85 от 06.04.2016г.

3283-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1606 _ _ ___ ___ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 84 от 06.04.2016г.

3282-29.01.2016г.-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на чл.43а от ЗГ за срок от 5 г. на 16 бр. недвижими имоти на територията на ДГС Годеч, п29.02.2016г. в15.03.2016г._ПрекратенаЗаповеди_________ 06.04.2016г.

3281-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1612_ _ _ ____ _ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 83 от 06.04.2016г.

3280-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1611_ _ _ ___ __ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 82 от 06.04.2016г.

3279-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1610_ _ _ ___ __ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 81 от 06.04.2016г.

3278-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1609_ _ _ ____ _ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 80 от 06.04.2016г.

3277-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1608_ _ _ ___ ___ _п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 79 от 06.04.2016г.

3276-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1607_ _ _ ___ __ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 78 от 06.04.2016г.

3275-23.03.2016г.-ДГС"Борима"Об1606_ _ _ ___ __ __п05.04.2016г. в12.04.2016г._ПроведенаЗаповед 77 от 06.04.2016г.

3274-18.03.2016г.-ДГС"Враца" _п-з_в_Об16911_ _ __п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 65 от 04.04.2016г.

3273-18.03.2016г.-ДГС"Враца"_п-з_в_Об16910 _ _ __п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 64 от 04.04.2016г.

3272-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16916_ м-ци_____ _п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 63 от 04.04.2016г.

3271-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16915_ м-ци_____ _п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 62 от 04.04.2016г.

3270-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16914_ м-ци_____ _п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 61 от 04.04.2016г.

3269-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16913_ _ ____ __ __п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 60 от 04.04.2016г.

3268-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16912_ _ _____ _ __п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 59 от 04.04.2016г.

3267-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16904__ _ пк-2 _ _ _п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 58 от 04.04.2016г.

3266-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16902__ _ пк-1 _ _ _п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 57 от 04.04.2016г.

3265-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16911__ _ пк-2 _ _ _п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 56 от 04.04.2016г.

3264-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16911__ _ пк-1 _ _ _п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 55 от 04.04.2016г.

3263-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16911_ _ ___ ___ __п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗАповед 54 от 04.04.2016г.

3262-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16910_ _ _____ _ __п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 53 от 04.04.2016г.

3261-18.03.2016г.-ДГС"Враца"Об16909_ __ _чл.193_ п01.04.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед 52 от 04.04.2016г.

3260-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об16202 _ пк-4 _ _ _п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед137 от 05.04.2016г.

3259-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об16202 _ пк-3 _ _ _п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед139 от 05.04.2016г.

3258-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об16202 _ пк-2 _ _ _п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед136 от 05.04.2016г.

3257-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об16202 _ пк-1 _ _ _п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед135 от 05.04.2016г.

3256-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об15223 _ пк-1 _ _ _п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед138 от 05.04.2016г.

3255-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об16213 ____ _ __ _п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед144 от 05.04.2016г.

3254-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об16203 _ пк-3 _ _ _п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед141 от 05.04.2016г.

3253-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об16203 _ пк-2 _ _ _п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед143 от 05.04.2016г.

3252-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об16203 _ пк-1 _ _ _п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед142 от 05.04.2016г.

3251-21.03.2016г.-ДГС"Говежда"Об16202 _пк-5 _ _ _ п04.04.2016г. в08.04.2016г._ПроведенаЗаповед140 от 05.04.2016г.

3250-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1623_ _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПрекратенаЗаповед186 от 01.04.2016г.

3249-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1624_ _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПрекратенаЗаповед187 от 01.04.2016г.

3248-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1623п _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПрекратенаЗаповед188 от 01.04.2016г.

3247-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1624п _ _____ _____п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПрекратенаЗаповед189 от 01.04.2016г.

3246-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1615_ _ _____ _ _ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПрекратенаЗаповед182 от 01.04.2016г.

3245-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1617_ _ ____ __ _ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПрекратенаЗаповед183 от 01.04.2016г.

3244-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1618_ ___ __ __ _ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПрекратенаЗаповед184 от 01.04.2016г.

3243-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1620_ ____ _ __ _ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПрекратенаЗаповед185 от 01.04.2016г.

3242-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16430_ _ _ _ _ _п30.03.2016г. в06.04.2016г._ПроведенаЗаповед187 от 31.03.2016г.

3241-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16429_ _ _ _ _ _п30.03.2016г. в06.04.2016г._ПроведенаЗаповед186 от 31.03.2016г.

3240-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16428_ _ _ _ _ _п30.03.2016г. в06.04.2016г._ПроведенаЗаповед185 от 31.03.2016г.

3239-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16427_ _ _ _ _ _п30.03.2016г. в06.04.2016г._ПроведенаЗаповед184 от 31.03.2016г.

3238-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16426_ _ _ _ _ _п30.03.2016г. в06.04.2016г._ПроведенаЗаповед183 от 31.03.2016г.

3237-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16425_ _ _ _ _ _п30.03.2016г. в06.04.2016г._ПроведенаЗаповед182 от 31.03.2016г.

3236-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16423_ _ _ _ _ _п30.03.2016г. в06.04.2016г._ПроведенаЗаповед180 от 31.03.2016г.

3235-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16424_ _ _ _ _ _п30.03.2016г. в06.04.2016г._ПроведенаЗаповед181 от 31.03.2016г.

3234-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16322 _ _ __ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед179 от 30.03.2016г.

3233-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16321 _ __ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед178 от 30.03,2016г.

3232-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16320 _ _ __ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед177 от 30.03.2016г.

3231-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16319 _ _ __ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед176 от 30.03.2016г.

3230-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16318 __ _ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед175 от 30.03.2016г.

3229-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16317 _ _ __ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед174 от 30.03.2016г.

3228-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16316 _ __ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед173 от 30.03.2016г.

3227-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16315 _ __ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед172 от 30.03.2016г.

3226-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16314 _ _ __ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед171 от 30.03.2016г.

3225-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16313 _ _ _ _ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед170 от 30.03.2016г.

3224-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16312 _ _ __ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед169 от 30.03.2016г.

3223-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16311 _ _ __ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед168 от 30.03.2016г.

3222-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16310 _ _ __ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед167 от 30.03.2016г.

3221-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16309_ _ _ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед166 от 30.03.2016г.

3220-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16308 _ __ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед165 от 30.03.2016г.

3219-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16307_ _ _ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед164 от 30.03.2016г.

3218-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16306_ _ _ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед163 от 30.03.2016г.

3217-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16305_ _ _ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед162 от 30.03.2016г.

3216-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16304_ _ _ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед161 от 30.03.2016г.

3215-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16303_ _ _ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед160 от 30.03.2016г.

3214-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16302_ _ _ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед159 от 30.03.2016г.

3213-12.03.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16301_ _ _ _ _ _п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед158 от 30.03.2016г.

3212-17.03.2016г.-ДГС"Своге"д-ки,о-не, п-л.Об16101п30.03.2016г. в05.04.2016г._ПроведенаЗаповед167 от 31.03.2016г.

3211-14.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16612с _ _ _ _п25.03.2016г. в30.03.2016г._ПроведенаЗаповед 65 от 30.03.2016г.

3210-14.03.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16612с _ _ _ _п25.03.2016г. в30.03.2016г._ПроведенаЗаповед 64 от 30.03.2016г.

3209-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1625п _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед163 от 30.03.2016г.

3208-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1622п _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед162 от 30.03.2016г.

3207-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1621п _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед161 от 30.03.2016г.

3206-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1601п _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед160 от 30.03.2016г.

3205-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1625_ _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед159 от 30.03.2016г.

3204-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1622_ _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед158 от 30.03.2016г.

3203-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1621_ _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед157 от 30.03.2016г.

3202-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1601_ _ ________ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед156 от 30.03.2016г.

3201-17.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1616_ _ _____ _ _ __п29.03.2016г. в04.04.2016г._ПроведенаЗаповед155 от 30.03.2016г.

3200-25.02.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1613_ __ __ __п21.03.2016г. в25.03.2016г._Прекратеназаповед 49 от 28.03.2016г.

3199-25.02.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1612___ _ __ _п21.03.2016г. в25.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 48 от 28.03.2016г.

3198-25.02.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1606_ __ __ __п21.03.2016г. в25.03.2016г._ПроведенаЗаповед т 47 от 28.03.2016г.

3197-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16129_ __ ____п12.03.2016г. в16.03.2016г._ПроведенаЗаповед 71 от 14.03.2016г.

3196-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16127_ ___ ___п12.03.2016г. в16.03.2016г._ПроведенаЗаповед 69 от 14.03.2016г.

3195-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16120__м-ци__п12.03.2016г. в16.03.2016г._ПроведенаЗаповед 72 от 14.03.2016г.

3194-02.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1530п____ ___ __ _ п15.03.2016г. в22.03.2016г._ПрекратенаЗаповед133 от 22.03.2016г.

3193-02.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1525п_______ ____ п15.03.2016г. в22.03.2016г._ПрекратенаЗаповед132 от 22.03.2016г.

3192-02.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1517п___ ___ ___ _ п15.03.2016г. в22.03.2016г._ПрекратенаЗаповед131 от 22.03.2016г.

3191-02.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1516п_____ _ ___ _ п15.03.2016г. в22.03.2016г._ПрекратенаЗаповед130 от 22.03.2016г.

3190-02.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1611__ _____ ___ _ п15.03.2016г. в22.03.2016г._ПрекратенаЗаповед129 от 22.03.2016г.

3189-02.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1602_____ __ ___ _ п15.03.2016г. в22.03.2016г._ПрекратенаЗаповед128 от 22.03.2016г.

3188-02.03.2016г.-ДГС"Годеч"Об1413п____ ______ _ п15.03.2016г. в22.03.2016г._ПроведенаЗаповед135 от 22.03.2016г.

3187-25.02.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1611_ __ ____п21.03.2016г. в25.03.2016г._ПроведенаЗаповед 45 от 22.03.2016г.

3186-25.02.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1610_ __ ____п21.03.2016г. в25.03.2016г._ПроведенаЗаповед 44 от 22.03.2016г.

3185-25.02.2016г.-ДГС"Черни Осъм"3Об1609_ __ ___п21.03.2016г. в25.03.2016г._ПроведенаЗаповед 43 от 22.03.2016г.

3184-25.02.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1608_ _ _ __ _п21.03.2016г. в25.03.2016г._Проведеназаповед 42 от 22.03.2016г.

3183-25.02.2016г.-ДГС"Черни Осъм"Об1607 _ м-ци _ п21.03.2016г. в25.03.2016г._ПроведенаЗаповед 41 от 22.03.2016г.

3182-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16133_ _ __ __п11.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 66 от 14.03.2016г.

3181-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16131_ _ __ __п11.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 68 от 14.03.2016г.

3180-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16130_ _ __ __п11.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 65 от 14.03.2016г.

3179-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16128_ _ __ __п11.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 63 от 14.03.2016г.

3178-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16126_ _ __ __п12.03.2016г. в16.03.2016г._ПроведенаЗаповед 61 от 14.03.2016г.

3177-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16125_ _ __ __п11.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 67 от 14.03.2016г.

3176-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16124с _м-ци_п12.03.2016г. в16.03.2016г._ПроведенаЗаповед 57 от 14.03.2016г.

3175-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16123с _ __ __п11.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 62 от 14.03.2016г.

3174-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16122с _ __ __п12.03.2016г. в16.03.2016г._ПроведенаЗаповед 58 от 14.03.2016г.

3173-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16121с _ __ __п11.03.2016г. в15.03.2016г._Проведеназаповед 59 от 14.03.2016г.

3172-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16118с _ __ __п11.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 60 от 14.03.2016г.

3171-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16119с_м-ци _п12.03.2016г. в16.03.2016г._ПроведенаЗаповед 64 от 14.03.2016г.

3170-25.02.2016г.-ДГС"Берковица"Об16118с _ __ __п11.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 60 от 14.03.2016г.

3169-01.03.2016г.-ДГС"Лесидрен" о-л., п-л_ОбI иII_п16.03.2016г. в22.03.2016г._ПроведенаЗаповед 71 от 21.03.2016г.

3168-01.03.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1611_________п16.03.2016г. в22.03.2016г._Проведеназаповед 58 от 17.03.2016г.

3167-01.03.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1610___ __ ___п16.03.2016г. в22.03.2016г._ПроведенаЗаповед 57 от 17.03.2016г.

3166-01.03.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1609___ __ ___п16.03.2016г. в22.03.2016г._ПроведенаЗаповед 56 от 17.03.2016г.

3165-29.02.2016г.-ДГС"Говежда"Об16212___ ___ __п12.03.2016г. в17.03.2016г._ПрекратенаЗаповед108 от 17.03.2016г.

3164-29.02.2016г.-ДГС"Говежда"Об16211_тов., пз _п12.03.2016г. в17.03.2016г._ПрекратенаЗаповед107 от 17.03.2016г.

3163-26.02.2016г.-ДГС"Никопол"о-л.,мин.Об 4,11 __п09.03.2016г. в16.03.2016г._ПроведенаЗаповед 23 от 10.03.2016г.

3162-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об16112-п__ _ ____ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед152 от 15.03.2016г.

3161-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об15350-п__ _ ____ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед153 от 15.03.2016г.

3160-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об16115-п_ __ ____ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед155 от 15.03.2016г.

3159-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об15454-п__ _ ____ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед154 от 15.03.2016г.

3158-22.02.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16614_ _ _ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 47 от 15.03.2015г.

3157-22.02.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16613_ _ __ п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 45 от 15.03.2016г.

3156-22.02.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16603 _ _ __п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 44 от 15.03.2016г.

3155-18.01.2016г.-ДГС"Монтана"Об16408_ __ _ _ __п29.01.2016г. в03.02.2016г._ПроведенаЗаповед 43 от 15.03.2016г.

3154-22.02.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16611 _ _ __п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 42 от 15.03.2016г.

3153-01.03.2016г.-ДГС"Чипровци"П-з от в-н склад _п15.03.2016г. в21.03.2016г._ПроведенаЗаповед 82 от 15.03.2016г.

3152-23.02.2016г.-ДГС"Мездра" п-о., з-с., п-л.Об2_ п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 47 от 10.03.2016г.

3151-23.02.2016г.-ДГС"Мездра"з-с., о-л., п-л., Об1 п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 46 от 10.03.2016г.

3150-22.02.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1612_______ ___ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 97 от 14.03.2016г.

3149-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об16228-п___ ___ _ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед144 от 10.03.2016г.

3148-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об16227-п __м-ци __ п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед143 от 10.03.2016г.

3147-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об16226-п_ _м-ци_ _ п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед143 от 10.03.2016г.

3146-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об16117-п__ ____ _ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед144 от 10.03.2016г.

3145-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об16113-п__ ___ __ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед145 от 10.03.2016г.

3144-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об15352-п ___ ____ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед146 от 10.03.2016г.

3143-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об15347-п__ _ ____ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед147 от 10.03.2016г.

3142-24.02.2016г.-ДГС"Своге"Об16224-п__ ___ __ _п09.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед148 от 10.03.2016г.

3141-22.02.2016г.-ДГС"Плевен"_п-не, д-не_Об1___ п08.03.2016г. в12.03.2016г._ПроведенаЗаповед 59 от 12.03.2016г.

3140-22.02.2016г.-ДГС"Плевен"Об1613______ ___ _п08.03.2016г. в12.03.2016г._ПроведенаЗаповед 58 от 12.03.2016г.

3139-22.02.2016г.-ДГС"Плевен"Об1612____ _____ _п08.03.2016г. в12.03.2016г._ПроведенаЗаповед 57 от 13.03.2016г.

3138-22.02.2016г.-ДГС"Плевен"Об1610_ _м-ци_ ___п08.03.2016г. в12.03.2016г._ПроведенаЗаповед 55 от 12.03.2016г.

3137-22.02.2016г.-ДГС"Плевен"Об1611_ _м-ци_ ___п08.03.2016г. в12.03.2016г._ПроведенаЗаповед 56 от 12.03.2016г.

3136-24.02.2016г.-ДГС"Лом"Об16303 ____м-ци __ _ п10.03.2016г. в17.03.2016г._ПроведенаЗаповед 20 от 11.03.2016г.

3135-23.02.2016г.-ДГС"Видин"Об16712_____ ____ _п08.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 76 от 08.03.2016г.

3134-23.02.2016г.-ДГС"Видин"Об16711______ ___ _п08.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 75 от 08.03.2016г.

3133-23.02.2016г.-ДГС"Видин"Об16711_____ ____ _п08.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 76 от 08.03.2016г.

3132-23.02.2016г.-ДГС"Видин"Об16712___ ______ _п08.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 74 от 08.03.2016г.

3131-23.02.2016г.-ДГС"Видин"Об16710____ _____ _п08.03.2016г. в15.03.2016г._ПроведенаЗаповед 72 от 08.03.2016г.

3130-23.02.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1615__________ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 91 от 09.03.2016г.

3129-23.02.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1615__________ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 93 от 09.03.2016г.

3128-22.02.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1614__________ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 90 от 09.03.2016г.

3127-22.02.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1613__________ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 89 от 09.03.2016г.

3126-23.02.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1611__________ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 88 от 09.03.2016г.

3125-23.02.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1611__________ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 92 от 09.03.2016г.

3124-22.02.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1610__________ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 87 от 09.03.2016г.

3123-22.02.2016г.-ДГС"Ловеч"Об1609__________ _п09.03.2016г. в14.03.2016г._ПроведенаЗаповед 86 от 09.03.2016г.

3122-12.02.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16612 _ _ _ п29.02.2016г. в07.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 37 от 07.03.2016г.

3121-12.02.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16612 _ _ __п29.02.2016г. в07.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 36 от 07.03.2016г.

3120-19.02.2016г.-ДГС"Никопол"Об1611_ __ __ _ __п01.03.2016г. в08.03.2016г._ПроведенаЗаповед 21 от 21.01.2016г.

3119-19.02.2016г.-ДГС"Никопол"Об1610_ ___ _ _ __п01.03.2016г. в08.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 20 от 01.03.2016г.

3118-19.02.2016г.-ДГС"Никопол"Об1604_ ___ _ _ __п01.03.2016г. в08.03.2016г._ПроведенаЗаповед 19 от 01.03.2016г.

3117-19.02.2016г.-ДГС"Никопол"Об1603 _ __ _ _ _ _п01.03.2016г. в08.03.2016г._ПроведенаЗаповед 18 от 01.03.2016г.

3116-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1615п _ _ _ _ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 95 от 02.03.2016г.

3115-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1601п _ _ _ _ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 93 от 02.03.2016г.

3114-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1615_ _ _ _ _ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 92 от 02.03.2016г.

3113-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1601_ _ _ _ _ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 91 от 02.03.2016г.

3112-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1611п _ _ _ _ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПрекратенаЗаповед 81 от 01.03.2016г.

3111-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1614_ _ _ _ _ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 90 от 01.03.2016г.

3110-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1613_ _ _ _ _ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 89 от 02.03.2016г.

3109-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1604п _ _ _ _ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 88 от 02.03.2016г.

3108-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1604_ _ _ _ _ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 87 от 02.03.2016г.

3107-16.02.2016г.-ДГС"Троян"_п-не, о-не_ Об1___ п29.02.2016г. в02.03.2016г._ПроведенаЗаповед 12 от 01.03.2016г._2

3106-15.02.2016г.-ДЛС"Русалка"п-т,п-о,з-с.,огл.Об1п29.02.2016г. в07.03.2016г.ПроведенаЗаповед 22 от 01.03.2016г.

3105-11.02.2016г.-ДЛС"Витиня"п-о, з-с., отгл.Об1_п24.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 77 от 25.02.2016г.

3104-12.02.2016г.-ДГС"Годеч"с-е ф-ки , о-не_Об4_п24.02.2016г. в02.03.2016г._ПроведенаЗаповед 70 от 24.02.2016г.

3103-12.02.2016г.-ДГС"Годеч"1з-не на ф-ки , Об1_п24.02.2016г. в02.03.2016г._ПроведенаЗаповед 69 от 24.02.2016г.

3102-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1614п _ _ __ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 66 от 24.02.2016г.

3101-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1613п _ _ _ _ ____п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 65 от 24.02.2016г.

3100-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1612п _ _ __ _ ___п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 64 от 24.02.2016г.

3099-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1612_ _ _ _ _ ____п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 63 от 24.02.2016г.

3098-08.02.2016г.-ДГС"Годеч"Об1611_ _ _ _ _ _ _ _п23.02.2016г. в01.03.2016г._ПроведенаЗаповед 62 от 24.02.2016г.

3097-03.02.2016г.-ДГС"Говежда"Об16210_ до ТИР_п17.02.2016г. в23.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 83 от 23.02.2016г.

3096-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16236 _ ___ _ _ __п11.02.2016г. в18.02.2016г._ПрекратенаЗаповед104 от 19.02.2016г.

3095-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16229_ _____ __ _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПрекратенаЗаповед103от 19.02.2016г.

3094-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16219 _ _ ___ _ __п11.02.2016г. в18.02.2016г._ПрекратенаЗаповед106 19.02.2016г.

3093-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16235_ _ __ _ _ __п11.02.2016г. в18.02.2016г._ПроведенаЗаповед 92 от 16.02.2016г.

3092-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16221_ _ _ _ ___ _п11.02.2016г. в18.02.2016г._ПроведенаЗаповед100 от 18.02.2016г.

3091-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16220 _ _ _ ___ __п11.02.2016г. в18.02.2016г._ПроведенаЗаповед 99 от 18.02.2016г.

3090-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16222_ __ _ _ _ __п11.02.2016г. в18.02.2016г._ПроведенаЗаповед92 от 16.02.2016г.

3089-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16234_ __ _ _ _ __п11.02.2016г. в18.02.2016г._ПроведенаЗаповед 91 от 16.02.2016г.

3088-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16233_ _ _ _ ___ _п11.02.2016г. в18.02.2016г._ПроведенаЗаповед 90 от 16.02.2016г.

3087-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16232 ___ _м-ци _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 89 от 16.02.2016г.

3086-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16231 ___ _м-ци _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 88 от 16.02.2016г.

3085-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16230_ ___ м-ци _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 87 от 16.02.2016г.

3084-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16228_ _____ __ _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 93 от 16.02.2016г.

3083-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16227 ___ _м-ци _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 94 от 16.02.2016г.

3082-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16226_ __ _м-ци _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 93 от 16.02.2016г.

3081-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16225 ___ _м-ци _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 86 от 16.02.2016г.

3080-29.01.2016г.-ДГС"Никопол"почво,Об1, 2, 3__ п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПроведенаЗаповед 15 от 16.02.2016г.

3079-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16224 _ _ ___ _ __п11.02.2016г. в18.02.2016г._ПроведенаЗаповед 85 от 16.02.2016г.

3078-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16223 _ _м-ци__ _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 84 от 16.02.2016г.

3077-28.01.2016г.-ДГС"Своге"Об16218 _ _м-ци__ _п12.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 84 от 16.02.2016г.

3076-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16118 ____ _ _ _п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПроведенаЗаповед 71 от 17.02.2016г.

3075-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16117 ___ __ _ _п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПроведенаЗаповед 70 от 17.02.2016г.

3074-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16116 _ ____ _ _п16.02.2016г. в23.02.2016г._Проведеназаповед 69 от 17.02.2016г.

3073-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16115 ___ __ _ _п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПроведенаЗаповед 68 от 17.02.2016г.

3072-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16110-1 __ _ _ _п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПроведенаЗаповед 67 от 17.02.2016г.

3071-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16109-1 _____ _п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПроведенаЗаповед 66 от 17.02.2016г.

3070-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16108-1 __ _ _ _п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПроведенаЗаповед 65 от 17.02.2016г.

3069-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16107-1 _____ _п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПроведенаЗаповед 64 от 17.02.2016г.

3068-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16106-1 _____ _п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПроведенаЗаповед 72 от 17.02.2016г.

3067-21.01.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16611тов.тир п03.02.2016г. в10.02.2016гПрекратенаЗаповед 21 от 12.02.2016г.

3066-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16120с _ _ _ _ _ п15.02.2016г. в22.02.2016г._ПроведенаЗаповед 61 от 16.02.2016г.

3065-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16119с _ ___ _ _п15.02.2016г. в22.02.2016г._ПроведенаЗаповед 60 от 16.02.2016г.

3064-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16105-1 _____ _п15.02.2016г. в22.02.2016г._ПроведенаЗаповед 59 от 16.02.2016г.

3063-01.02.2016г.-ДЛС"Витиня"Об16121с _ _ _ _ _ п15.02.2016г. в22.02.2016г._ПроведенаЗаповед 62 от 16.02.2016г.

3062-01.02.2016г.-ДГС"Видин"_м-на_почво._Об1_ п15.02.2016г. в19.02.2016г._ПроведенаЗаповед 43 от 15.02.2016г.

3061-28.01.2016г.-ДЛС"Витиня"1__ почво., залесяване, oтглеждане __Обект 1_ _първа 15.02.2016г. втора 22.02.2016г.

3060-16.10.2015г.-ДГС"Монтана"1___изваждане на тополови фиданки_Обект 1__ първа 27.10.2015г. втора 03.11.2015г.

3059-09.09.2015г.-ДГС"Лесидрен"1____ _____oтглеждане __Обект 2_ ___ ____ _ първа 24.09.2015г. втора 29.09.2015г.

3058-20.01.2016г.-ДГС"Годеч"т-п.,с-н.,з-с.,о-неОб4_п04.02.2016г. в11.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 46 от 11.02.2016г.

3057-20.01.2016г.-ДГС"Годеч"съхран., залес.,Об1__ п04.02.2016г. в11.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 45 от 11.02.2016г.

3056-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1605 _ ____ _ _ _ _п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПрекратенаЗааповед 39 от 11.02.2016г.

3055-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1605_ _ _ _ _ _ ___п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 38 от 11.02.2016г.

3054-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16227_ _ _ _ __п28.01.2016г. в04.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 80 от 08.02.2016г.

3053-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16226_ __ _ _ _п28.01.2016г. в04.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 79 от 08.02.2016г.

3052-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16225_ _ _ _ __п28.01.2016г. в04.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 78 от 08.02.2016г.

3051-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16224_ __ _ _ _п28.01.2016г. в04.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 77 от 08.02.2016г.

3050-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16223_ _ _ _ __п28.01.2016г. в04.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 76 от 08.02.2016г.

3049-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16222_ _ _ _ __п28.01.2016г. в04.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 75 от 08.02.2016г.

3048-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16221_ _ _ _ __п28.01.2016г. в04.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 74 от 08.02.2016г.

3047-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16120_ __ _ _ _п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 73 от 08.02.2016г.

3046-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16119_ _ _ _ __п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 72 от 08.02.2016г.

3045-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16118_ ____ __п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 71 от 08.02.2016г.

3044-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16117_ ____ __п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 70 от 08.02.2016г.

3043-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16116_ _ _ _ __п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 69 от 08.02.2016г.

3042-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16114_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 67 от 08.02.2016г.

3041-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16113_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 65 от 08.02.2016г.

3040-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16112_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 64 от 08.02.2016г.

3039-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16111_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 63 от 08.02.2016г.

3038-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16110_ __ _ __ п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 62 от 08.02.2016г.

3037-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16109_ _ _ _ __п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 61 от 08.02.2016г.

3036-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16108_ _ _ ___ п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 60 от 08.02.2016г.

3035-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16107_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 59 от 08.02.2016г.

3034-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16106_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 58 от 08.02.2016г.

3033-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16105_ _ _ _ __п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 57 от 08.02.2016г.

3032-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16104_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 56 от 08.02.2016г.

3031-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16103_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 55 от 08.02.2016г.

3030-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16102_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 54 от 08.02.2016г.

3029-13.01.2016г.-ДГС"Ботевград"Об16101_ __ ____п27.01.2016г. в03.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 53 от 08.02.2016г.

3028-28.01.2016г.-ДЛС"Витиня"парт:163001-163007п16.02.2016г. в23.02.2016г._ПрекратенаЗаповед 39 от 09.02.2016г.

3027-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1604 _ _ __ _ _ _ _п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 36 от 08.02.2016г.

3026-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1603 _ _ _ _ _ __ _п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 35 от 08.02.2016г.

3025-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1602_ __ _ _ _ ___п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 34 от 08.02.2016г.

3024-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1601_ __ _ _ __ __п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 33 от 08.02.2016г.

3023-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1604_ __ _ _ _ ___п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 32 от 08.02.2016г.

3022-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1603_ __ _ _ _ ___п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 31 от 08.02.2016г.

3021-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1602_ __ _ _ _ ___п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 30 от 08.02.2016г.

3020-22.01.2016г.-ДГС"Борима"Об1601_ __ _ _ _ ___п05.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 29 от 08.02.2016г.

3019-21.01.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16606с _ ___п03.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 14 от 03.02.2016г.

3018-21.01.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16609с _ _ _ п03.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 15 от 03.02.2016г.

3017-21.01.2016г.-ДГС"Белоградчик"Об16610с _ ___п03.02.2016г. в10.02.2016г._ПроведенаЗаповед 16 от 03.02.2016г.

3016-21.01.2016г.-ДГС"Мездра"Об161016_ м-ци_ _ _п03.02.2016г. в09.02.2016г._ПроведенаЗаповед 32 от 03.02.2016г.

3015-21.01.2016г.-ДГС"Мездра"Об161015_ м-ци_ _ _п03.02.2016г. в09.02.2016г._ПроведенаЗаповед 31 от 03.02.2016г.

3014-21.01.2016г.-ДГС"Мездра"Об161014_ м-ци_ _ _п03.02.2016г. в09.02.2016г._ПроведенаЗаповед 30 от 03.02.2016г.

3013-21.01.2016г.-ДГС"Мездра"Об161016_ м-ци____п03.02.2016г. в09.02.2016г._ПроведенаЗаповед 29 от 03.02.2016г.

3012-21.01.2016г.-ДГС"Мездра"Об161015_ м-ци____п03.02.2016г. в09.02.2016г._ПроведенаЗаповед 28 от 03.02.2016г.

3011-21.01.2016г.-ДГС"Мездра"Об161014_ м-ци____п03.02.2016г. в09.02.2016г._ПроведенаЗаповед 27 от 03.02.16г.

3010-21.01.2016г.-ДГС"Мездра"Об161013_ ____ __ _п03.02.2016г. в09.02.2016г._ПроведенаЗаповед 26 от 03.02.2016г.

3009-21.01.2016г.-ДГС"Мездра"Об161012_ ____ __ _п03.02.2016г. в09.02.2016г._ПроведенаЗаповед 25 от 03.02.2016г.

3008-21.01.2016г.-ДГС"Мездра"Об161011_ ____ __ _п03.02.2016г. в09.02.2016г._ПроведенаЗаповед 24 от 03.02.2016г.

3007-18.01.2016г.-ДГС"Монтана"Об16409_ __ ___ __п29.01.2016г. в03.02.2016г._ПроведенаЗаповед 21 от 01.02.2016г.

3006-18.01.2016г.-ДГС"Монтана"Об16407_ __ ___ __п29.01.2016г. в03.02.2016г._ПроведенаЗаповед 20 от 01.02.2016г.

3005-11.12.2015г.-СЗДП обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем не недвижим имот -частна държавна собственост, собственост на ТП ДГС Миджур______________________________ПрекратенаЗаповед 5 от 01.02.2016г.

3004-14.01.2016г.-ДГС"Враца"_П-з_ Об16904 _ _ __ п27.01.2016г. в01.02.2016г._ПроведенаЗаповед 13 от 27.01.2016г.

3003-12.01.2016г.-ДГС"Плевен"Об1609_ _ ___ _ _ __п25.01.2016г. в29.01.2016г._ПроведенаЗаповед 35 от 27.01.2016г.

3002-12.01.2016г.-ДГС"Плевен"Об1608_ _ ___ _ _ __п25.01.2016г. в29.01.2016г._ПроведенаЗаповед 34 от 27.01.2016г.

3001-12.01.2016г.-ДГС"Плевен"Об1607_ __ __ _ _ __п25.01.2016г. в29.01.2016г._ПроведенаЗаповед 33 от 27.01.2016г.

3000-08.01.2016г.-ДГС"Лесидрен"Об1601 __ _ __ _ _п22.01.2016г. в27.01.2016г._ПроведенаЗаповед 15 от 26.01.2016г.

2999-11.12.2015г.-ДГС"Монтана"Об16404_ м-ци ___ п23.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед128 от 28.12.2015г.

2998-11.12.2015г.-ДГС"Монтана"Об16406_ ________п23.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед129 от 28.12.2015г.

2997-11.12.2015г.-ДГС"Монтана"Об16403_ ________п23.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед127 от 28.12.2015г.

2996-03.12.2015г.-ДГС"Монтана"Об16405______ ___п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед134 от 30.12.2015г.

2995-03.12.2015г.-ДГС"Монтана"Об16402______ ___п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед133 от 30.12.2015г.

2994-03.12.2015г.-ДГС"Монтана"Об16401____ _____п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед132 от 30.12.2015г.

2993-13.01.2016г.-ДЛС"Русалка"Подвоз_Об1611_ __п25.01.2016г. в01.02.2016г._ПроведенаЗаповед 13 от 25.01.2016г.

2992-13.01.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1611_ __ __ ____п25.01.2016г. в01.02.2016г._ПроведенаЗаповед 12 от 25.01.2016г.

2991-13.01.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1613с _ _м-ци_ _п25.01.2016г. в01.02.2016г._ПроведенаЗаповед 11 от 25.01.2016г.

2990-13.01.2016г.-ДЛС"Русалка"Об1612с _ _м-ци __п25.01.2016г. в01.02.2016г._ПроведенаЗаповед 10 от 25.01.2016г.

2989-21.12.2015г.-ДГС"Миджур"Об16801_ _ _ __ _ _ п12.01.2015г. в18.01.2015г._ПроведенаЗаповед 10 от 19.01.2016г.

2988-21.12.2015г.-ДГС"Миджур"Об16803_ _ _ _ _ __ п12.01.2015г. в18.01.2015г._ПроведенаЗаповед 8 от 13.01.2016г.

2987-21.12.2015г.-ДГС"Миджур"Об16802 _ _ _ _ ___ п12.01.2015г. в18.01.2015г._ПроведенаЗаповед 7 от 13.01.2016г.

2986-09.12.2015г.-ДЛС"Витиня"__161001 - 161009_ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповеди от 30.12.2015г.

2985-10.12.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об16608с_ _ _ п22.12.2015г. в30.12.2015г._ПроведенаЗаповед258 от 23.12.2015г.

2984-10.12.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об16607с _ _ _п22.12.2015г. в30.12.2015г._ПроведенаЗаповед257 от 23.12.2015г.

2983-10.12.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об16606с_ _ _ п22.12.2015г. в30.12.2015г._ПроведенаЗаповед264 от 30.12.2015г.

2982-10.12.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об16605с_ _ _ п22.12.2015г. в30.12.2015г._ПроведенаЗаповед256 от 23.12.2015г.

2981-10.12.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об16604с_ _ _ п22.12.2015г. в30.12.2015г._ПрекратенаЗаповед263 от 30.12.2015г.

2980-10.12.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об16603с_ _ _ п22.12.2015г. в30.12.2015г._ПрекратенаЗаповед262 от 30.12.2015г.

2979-10.12.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об16602с _ _ _п22.12.2015г. в30.12.2015г._ПрекратенаЗаповед261 от 30.12.2015г.

2978-10.12.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об16601с_ _ _ п22.12.2015г. в30.12.2015г._ПрекратенаЗаповед260 от 30.12.2015г.

2977-28.12.2015г.-ДГС"Берковица"п-з , т-не п-я 1__п08.01.2016г. в15.01.2016г._ПроведенаЗаповед 1 от 08.01.2015г.

2976-23.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1606-1__ м-ци __ _п07.01.2016г. в11.01.2016г._ПроведенаЗаповед 14 от 07.01.2016г.

2975-23.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1605-1__ м-ци ___ п07.01.2016г. в11.01.2016г._ПроведенаЗаповед 13 от 07.01.2016г.

2974-23.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1604-1__ м-ци ___ п07.01.2016г. в11.01.2016г._Проведеназаповед 12 от 07.01.2016г.

2973-23.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1603-1_ _м-ци __ _п07.01.2016г. в11.01.2016г._ПроведенаЗаповед 11 от 07.01.2016г.

2972-23.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1601-1_ _м-ци_ _ _п07.01.2016г. в11.01.2016г._ПроведенаЗаповед 10 от 07.01.2016г.

2971-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16115-2 _ _ __п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед309 от 16.12.2015г.

2970-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16109-1 __ _ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед312 от 16.12.2015г.

2969-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16107-2 __ _ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед308 от 16.12.2015г.

2968-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16107-1 _ _ __п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед311 от 16.12.2015г.

2967-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16106-2 _ _ __п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед307 от 16.12.2015г.

2966-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16106-1 _ _ __п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед310 от 16.12.2015г.

2965-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16115__ _ _ __п17.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед328 от 22.12.2015г.

2964-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16117__ __ _ _п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед326 от 17.12.2015г.

2963-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16114с_ __ _ _п17.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед325 от 17.12.2015г.

2962-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16111_м-ци_ _п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед319 от 16.12.2015г.

2961-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16108_м-ци__ п17.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед322 от 17.12.2015г.

2960-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16109__ __ __ п17.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед324 от 17.12.2015г.

2959-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16107_ _ __ __п17.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед327 от 22.12.2015г.

2958-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16106_м-ци_ _п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед320 от 16.12.2015г.

2957-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16103__ __ __ п17.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед323 от 17.12.2015г.

2956-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16102_м-ци_ _п17.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед321 от 17.12.2015г.

2955-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16116____ ___п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед315 от 16.12.2015г.

2954-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16113____ ___п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед314 от 16.12.2015г.

2953-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16112____ ___п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед317 16.12.2015г.

2952-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16110____ ___п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед305 от 16.12.2015г.

2951-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16105_м-ци_ _п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед318 16.12.2015г.

2950-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"Об16104с___ ___п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед316 от 16.12.2015г.

2949-03.12.2015г.-ДГС"Берковица"1Об16101____ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед313 от 16.12.2015г.

2948-14.12.2015г.-ДГС"Говежда"Об16209_ м-ци _ __п29.12.2015г. в05.01.2016г._ПроведенаЗаповед 7 от 04.01.2016г.

2947-14.12.2015г.-ДГС"Говежда"Об16208_ __ _ ____п29.12.2015г. в05.01.2016г._ПроведенаЗаповед 6 от 04.01.2016г.

2946-14.12.2015г.-ДГС"Говежда"Об16207_ м-ци ___ п29.12.2015г. в05.01.2016г._ПроведенаЗаповед 5 от 04.01.2016г.

2945-14.12.2015г.-ДГС"Говежда"Об16206_ м-ци _ __п29.12.2015г. в05.01.2016г._ПроведенаЗаповед 4 от 04.01.2016г.

2944-14.12.2015г.-ДГС"Говежда"Об16205_ __ _ ____п29.12.2015г. в05.01.2016г._ПроведенаЗаповед 3 от 04.01.2015г.

2943-14.12.2015г.-ДГС"Говежда"Об16204_ __ ___ __п29.12.2015г. в05.01.2016г._ПроведенаЗаповед 2 от 04.01.2016г.

2942-14.12.2015г.-ДГС"Говежда"Об16203_ ________п29.12.2015г. в05.01.2016г._ПроведенаЗаповед 9 от 04.01.2015г.

2941-14.12.2015г.-ДГС"Говежда"Об16202_ ________п29.12.2015г. в05.01.2016г._ПроведенаЗаповед 8 от 04.01.2016г.

2940-14.12.2015г.-ДГС"Говежда"Об16201_ __ __ ___п29.12.2015г. в05.01.2016г._ПроведенаЗаповед 1 от 04.01.2016г.

2939-16.12.2015г.-ДЛС"Витиня"162001 - 161003 _ __п29.12.2015г. в06.01.2016г._ПроведенаЗаповед353 от 30.12.2015г.

2938-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16120 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед236 от 28.12.2015г.

2937-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16119 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед235 от 28.12.2015г.

2936-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16118 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед234 от 28.12.2015г.

2935-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16117 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед233 от 28.12.2015г.

2934-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16116 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед232 от 28.12.2015г.

2933-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16115 _ _ _ _ _ п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед231 от 28.12.2015г.

2932-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16114 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед230 от 28.12.2015г.

2931-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16113 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед229 от 28.12.2015г.

2930-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16112 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед228 от 28.12.2015г.

2929-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16111 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед227 от 28.12.2015г.

2928-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16110 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед226 от 28.12.2015г.

2927-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16109_ _ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед225 от 28.12.2015г.

2926-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16108_ _ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед224 от 28.12.2015г.

2925-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16107_ _ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед223 от 28.12.2015г.

2924-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16106 __ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед222 от 28.12.2015г.

2923-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16105_ _ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед221 от 28.12.2105г.

2922-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16104_ _ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед220 от 28.12.2015г.

2921-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16103_ _ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед219 от 28.12.2015г.

2920-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16102__ _ _ _ _п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед218 от 28.12.2015г.

2919-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16101_ _ _ _ __п21.12.2015г. в28.12.2015г._ПрекратенаЗаповед217 от 28.12.2015г.

2918-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16227_ _ _ _ __п21.12.2015г. в29.12.2015г._ПрекратенаЗаповед244 от 29.12.2015г.

2917-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16226__ _ _ _ _п21.12.2015г. в29.12.2015г._ПрекратенаЗаповед243 от 29.12.2015г.

2916-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16225_ _ _ _ __п21.12.2015г. в29.12.2015г._ПрекратенаЗаповед242 от 29.12.2015г.

2915-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16224_ _ _ _ __п21.12.2015г. в29.12.2015г._ПрекратенаЗаповед241 от 29.12.2015г.

2914-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16223__ _ _ _ _п21.12.2015г. в29.12.2015г._ПрекратенаЗаповед240 от 29.12.2015г.

2913-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16222__ _ _ _ _п21.12.2015г. в29.12.2015г._ПрекратенаЗаповед239 от 29.12.2015г.

2912-07.12.2015г.-ДГС"Ботевград"Об16221_ _ _ _ __п21.12.2015г. в29.12.2015г._ПрекратенаЗаповед238 от 29.12.2015г.

2911-08.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Партиди_ 1601-1621 п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповеди _от _23.12.2015г.

2910-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16116__ _ ______ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПрекратенаЗаповед761 от 28.12.2015г.

2909-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16108__ _ ______ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПрекратенаЗаповед761 от 28.12.2015г.

2908-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16103______ _ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПрекратенаЗаповед760 от 28.12.2015г.

2907-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16101__ _____ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПрекратенаЗаповед758 от 28.12.2015г.

2906-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16113__ _ ______ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед755 от 28.12.2015г.

2905-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16112__ _____ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед754 от 28.12.2015г.

2904-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16107__ _____ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед757 от 28.12.2015г.

2903-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16105__ _ ______ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед756 от 28.12.2015г.

2902-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16705__________ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед434 от 23.12.2015г.

2901-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16709__ м-ци ___ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед432 от 23.12.2015г.

2900-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16704__________ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед435 от 23.12.2015г.

2899-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16703__________ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед436 от 23.12.2015г.

2898-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16702__________ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед437 от 23.12.2015г.

2897-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16706__________ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед433 от 23.12.2015г.

2896-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16708___ ____ __ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед431 от 23.12.2015г.

2895-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16707___ ____ __ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед430 от 23.12.2015г.

2894-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16701____ ___ __ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед438 от 23.12.2015г.

2893-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16709_ __ м-ци ___п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед429 от 23.12.2015г.

2892-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16708_товарене_ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед422 от 23.12.2015г.

2891-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16707_товарене_ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед421 от 23.12.2015г.

2890-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16706_товарене __п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед423 от 23.12.2015г.

2889-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16705_товарене __п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед424 от 23.12.2015г.

2888-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16704_товарене __п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед425 от 23.12.2015г.

2887-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16703_товарене _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед426 от 23.12.2015г.

2886-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16702_товарене __п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед427 от 23.12.2015г.

2885-07.12.2015г.-ДГС"Видин"Об16701_товарене __п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед428 от 23.12.2015г.

2884-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1611 ____ _ _ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед186 от 28.12.2015г.

2883-07.12.2015г.-ДГС"Лом" Обект 16301 _ _ _ _ _ _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед169 от 23.12.2015г.

2882-07.12.2015г.-ДГС"Лом"Об16302 _ м-ци____ _ _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед168 от 23.12.2015г.

2881-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16112 _ ___ __ __п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед325 от 22.12.2015г.

2880-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16111 _ _____ _ _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед324 от 22.12.2015г.

2879-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16110 _ _____ _ _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед323 от 22.12.2015г.

2878-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16109 _ ___ __ __п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед322 от 22.12.2015г.

2877-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16108 _ ___ ___ _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед321 от 22.12.2015г.

2876-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16107 _ _____ _ _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед320 от 22.12.2015г.

2875-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16106 _ _ ____ __п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед319 от 22.12.2015г.

2874-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16105 _ ___ ___ _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПрекратенаЗаповед318 от 22.12.2015г.

2873-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16114__ _ ___ _ _ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПрекратенаЗаповед743 от 22.12.2015г.

2872-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16111__ _ __ __ _ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПрекратенаЗаповед742 от 22.12.2015г.

2871-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16110__ _ _ __ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПрекратенаЗаповед741 от 22.12.2015г.

2870-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16117__ _ _ __ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед745 от 22.12.2015г.

2869-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16115_ _ ___ _ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед744 от 22.12.2015г.

2868-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16109__ _ _ __ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед740 от 22.12.2015г.

2867-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16106__ _____ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед739 от 22.12.2015г.

2866-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16104__ _ __ _ __ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед737 от 22.12.2015г.

2865-04.12.2015г.-ДГС"Своге"Об16102__ _ _ _ ___ _п17.12.2015г. в23.12.2015г._ПроведенаЗаповед738 от 22.12.2015г.

2864-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161010_ _ ____ _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед230 от 22.12.2015г.

2863-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161008___ м-ци _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед235 от 22.12.2015г.

2862-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161007___ м-ци _п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед233 от 22.12.2015г.

2861-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161009 п-з и тов. п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед231 от 22.12.2015г.

2860-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161008 __ м-ци _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед234 от 22.12.2015г.

2859-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161007 __ м-ци _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед232 от 22.12.2015г.

2858-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161006_ ___ __ _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед229 от 22.12.2015г.

2857-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161005_ _ ____ _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед228 от 22.12.2015г.

2856-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161004_ _ __ ___ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед 227 от 22.12.2015г.

2855-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161003_ _ ____ _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед226 от 22.12.2015г.

2854-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161002_ _ ____ _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед225 от 22.12.2015г.

2853-07.12.2015г.-ДГС"Мездра"Об161001_ ___ __ _ п22.12.2015г. в29.12.2015г._ПроведенаЗаповед224 от 22.12.2015г.

2852-09.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1608-1 _________ п22.12.2015г. в28.12.2015г._ПроведенаЗаповед404 от 22.12.2015г.

2851-09.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1607-1 ___ м-ци _ п22.12.2015г. в28.12.2015г._ПроведенаЗаповед403 от 22.12.2015г.

2850-09.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1602-1__ _ м-ци _ п22.12.2015г. в28.12.2015г._ПроведенаЗаповед402 от 22.12.2015г.

2849-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1613 ___ ____ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед275 от 18.12.2015г.

2848-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1612-2__ _______ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед274 от 18.12.2015г.

2847-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1611-1______ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед273 от 18.12.2015г.

2846-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1610-1______ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед272 от 18.12.2015г.

2845-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1609-1__ ___ __ _ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед271 от 18.12.2015г.

2844-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1608 ______ _ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед270 от 18.12.2015г.

2843-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1613 _____ __ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед269 от 18.12.2015г.

2842-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1612 _____ __ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед268 от 18.12.2015г.

2841-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1611 ______ _ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед267 от 18.12.2015г.

2840-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1610 ____ ___ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед266 от 18.12.2015г.

2839-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1609 __ _____ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед265 от 18.12.2015г.

2838-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1608 ___ ____ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед264 от 18.12.2015г.

2837-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1606 ____м-ци___п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед401 от 22.12.2015г.

2836-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1605 ____ ______ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед400 от 22.12.2015г.

2835-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1604 ____м-ци___п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед399 от 22.12.2015г.

2834-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1603___ _м-ци___п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед398 от 22.12.2015г.

2833-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1601 ___ _ __ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед397 от 22.12.2015г.

2832-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1612п_________ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед659 от 21.12.2015г.

2831-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1611п_________ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед658 от 21.12.2015г.

2830-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1607п_________ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед657 от 21.12.2015г.

2829-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1604п______ ____п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед656 от 21.12.2015г.

2828-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1602п_________ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед655 от 21.12.2015г.

2827-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1601п_________ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед654 от 21.12.2015г.

2826-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1612 ___________п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед653 от 21.12.2015г.

2825-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1611 ___________п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед652 от 21.12.2015г.

2824-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1604 ___________п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед651 от 21.12.2015г.

2823-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1601 ___________п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед650 от 21.12.2015г.

2822-03.12.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1607 м-ци ___ п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПрекратенаЗаповед368 от 17.12.2015г.

2821-01.12.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1606 __м-ци_ _п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед367 от 17.12.2015г.

2820-01.12.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1605 __м-ци_ _п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед366 от 17.12.2015г.

2819-01.12.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1604 п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПровЗап365 от17.12.2015г._Гр369от 21.12.2015г.

2818-01.12.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1603 __м-ци_ _п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед364 от 17.12.2015г.

2817-01.12.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1602 ____ ____п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед363 от 17.12.2015г.

2816-01.12.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1601 ____ ____п14.12.2015г. в18.12.2015г._Прекратеназаповеде362от 17.12.2015г.

2815-01.12.2015г.-ДГС"Плевен"Об1605 __ ____ _ __п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед147 от 16.12.2015г.

2814-01.12.2015г.-ДГС"Плевен"Об1606 __ __ ___ __п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед147 от 16.12.2015г.

2813-01.12.2015г.-ДГС"Плевен"Об1603 ____м-ци __п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед144 от 16.12.2015г.

2812-01.12.2015г.-ДГС"Плевен"Об1601 ____м-ци __п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед142 от 16.12.2015г.

2811-01.12.2015г.-ДГС"Плевен"Об1602 ____м-ци __п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед143 от 16.12.2015г.

2810-01.12.2015г.-ДГС"Плевен"Об1604 ____ __ _ __п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПроведенаЗаповед145 от 16.12.2015г.

2809-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1607 ________ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед263 от 18.12.2015г.

2808-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1606 ____ _______ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед279 от 18.12.2015г.

2807-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1605 ________ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед262 от 18.12.2015г.

2806-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1604 ________ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед261 от 18.12.2015г.

2805-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1603 ____ _______ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед260 от 18.12.2015г.

2804-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1602 ____ _______ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед259 от 18.12.2015г.

2803-04.12.2015г.-ДГС"Троян"Об1601 _ _____ _ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед258 от 18.12.2015г.

2802-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1608 _____ __ ___ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед390 от 17.12.2015г.

2801-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1607 _____м-ци__ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед389 от 17.12.2015г.

2800-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1602___ __м-ци__ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед388 от 17.12.2015г.

2799-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1610 ___ __ _ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед183 от 17.12.2015г.

2798-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1609 __ __ __ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед182 от 17.12.2015г.

2797-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1608 __ __ __ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед181 от 17.12.2015г.

2796-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1607 ___ _ __ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед180 от 17.12.2015г.

2795-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1606 ___ _ __ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед179 от 17.12.2015г.

2794-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1605 ___ __ _ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед178 от 17.12.2015г.

2793-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1604 ___ _ __ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед177 от 17.12.2015г.

2792-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1603 ___ _ __ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед176 от 17.12.2015г.

2791-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1602 ___ _ __ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед175 от 17.12.2015г.

2790-01.12.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1601 _ __ ___ __п16.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед174 от 17.12.2015г.

2789-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16103 _ __ м-ци _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед307 от 17.12.2015г.

2788-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16101 __ _ м-ци _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед306 от 17.12.2015г.

2787-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16114 _ ____ __ _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед311 от 17.12.2015г.

2786-02.12.2015г.-ДЛС"ВитиняОб16113 _ ____ ___ _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед310 от 17.12.2015г.

2785-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16104 _ м-ци___ _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед309 от 17.12.2015г.

2784-02.12.2015г.-ДЛС"Витиня"Об16102 _ м-ци _ _ _п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед307 от 17.12.2015г.

2783-02.12.2015г.-ДГС"Враца"Об16901_ _ ___ __ __п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед172 от 16.12.2015г.

2782-02.12.2015г.-ДГС"Враца"Об16904_ _ _ ____ __п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед171 от 16.12.2015г.

2781-02.12.2015г.-ДГС"Враца"Об16905_ _ ____ _ __п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед170 от 16.12.2015г.

2780-02.12.2015г.-ДГС"Враца"Об16904.1 ___ _ ____п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед169 от 16.12.2015г.

2779-02.12.2015г.-ДГС"Враца"Об16901_ _ __ ___ __п15.12.2015г. в22.12.2015г._ПроведенаЗаповед168 от 16.12.2015г.

2778-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16518_ __ ____п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед669 от 11.12.2015г.

2777-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16517_ _ _____п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед663 от 11.12.2015г.

2776-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16516_ __ ____п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед662 от 11.12.2015г.

2775-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16515_ _____ _п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед675 от 14.12.2015г.

2774-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16514_ ___ ___п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед661 от 11.12.2015г.

2773-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16513_ __ ____п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед660 от 11.12.2015г.

2772-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16512_ __ ____п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед668 от 11.12.2015г.

2771-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16511с __ ____п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПрекратенаЗаповед676 от 14.12.2015г.

2770-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16510с _ _____п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед667 от 11.12.2015г.

2769-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16509с _____ _п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед666 от 11.12.2015г.

2768-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16508с ____ __п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед665 от 11.12.2015г.

2767-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16507с ___ ___п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед664 от 11.1.2015г.

2766-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16506с ___ ___п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед659 от 11.12.2015г.

2765-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16505с __ ____п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед658 от 11.12.2015г.

2764-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16504с ____ __п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед657 от 11.12.2015г.

2763-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16503с _____ _п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПрекратенаЗаповед674 от 14.12.2015г.

2762-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16502с ___ ___п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед656 от 11.12.20215г.

2761-25.11.2015г.-ДГС"Чипровци"Об16501с ___ ___п08.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед655 от 11.12.2015г.

2760-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1610п________ _ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед645 от 16.12.2015г.

2759-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1609п___ ______ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед644 от 16.1.2015г.

2758-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1608п_______ __ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед643 от 16.12.2015г.

2757-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1606п______ ___ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед642 от 16.12.2015г.

2756-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1605п______ ___ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед641 от 16.12.2015г.

2755-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1603п_____ ____ _п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед640 от 16.12.2015г.

2754-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1610 ___ ________п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед639 от 1612.2015г.

2753-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1609 ______ _____п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед638 от 16.12.2015г.

2752-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1608 _________ __п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед637 от 16.12.2015г.

2751-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1607 _____ ______п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед636 от 16.12.2015г.

2750-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1606 _____ ______п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед635 от 16.12.2015г.

2749-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1605 _________ __п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед634 от 16.12.2015г.

2748-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1603 _________ __п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед633 от 16.12.2015г.

2747-03.12.2015г.-ДГС"Годеч"Об1602 ____ _______п15.12.2015г. в21.12.2015г._ПроведенаЗаповед632 от 16.12.2015г.

2746-25.11.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1605_ ___ __п10.12.2015г. в14.12.2015г._ПрекратенаЗаповед218 от 14.12.2015г.

2745-20.11.2015г.-ДГС"Годеч"_п-ка_ _Об4___ _ _ _ п02.12.2015г. в09.12.2015г._ПроведенаЗаповед616 от 14.12.2015г.

2744-26.11.2015г.-ДГС"Оряхово"Об161105 _______п09.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед 76 от 11.12.2015г.

2743-26.11.2015г.-ДГС"Оряхово"Об161104 _______п09.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед 75 от 11.12.2015г.

2742-26.11.2015г.-ДГС"Оряхово"Об161105 _______п09.12.2015г. в14.12.2015г. _ПроведенаЗаповед 74 от 11.12.2015г.

2741-26.11.2015г.-ДГС"Оряхово"Об161104 _______п09.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед 73 от 11.12.2015г.

2740-26.11.2015г.-ДГС"Оряхово"Об161103 ___ __ _п09.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед 72 от 11.12.2015г.

2739-26.11.2015г.-ДГС"Оряхово"Об161102 __ _ ___п09.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед 71 от 11.12.2015г.

2738-26.11.2015г.-ДГС"Оряхово"Об161101 _ _ ____п09.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед 70 от 11.12.2015г.

2737-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Обект 1608-1 _ _ _п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед155 от 09.12.2015г.

2736-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Обект 1606-2 __ _ п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед154 от 09.12.2015г.

2735-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Обект 1606-1 _ _ _п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед153 от 09.12.2015г.

2734-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Обект 1605-2 __ _ п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед152 от 09.12.2015г.

2733-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Обект 1605-1 _ _ _п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед151 от 09.12.2015г.

2732-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1608-3 _м-ци_ _п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед150 от 09.12.2015г.

2731-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1608-2 _м-ци_ _п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед149 от 09.12.2015г.

2730-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1607-2 _м-ци_ _п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед148 от 09.12.2015г.

2729-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1607-1 _м-ци __п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед147 от 09.12.2015г.

2728-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1608 _м-ци__ __п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед146 от 09.12.2015г.

2727-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1607 _м-ци___ _п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед145 от 09.12.2015г.

2726-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1606 _м-ци_ ___п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед144 от 09.12.2015г.

2725-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1605 _м-ци_ ___п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед143 от 09.12.2015г.

2724-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1609 ___ ______п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед142 от 09.12.2015г.

2723-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"к-с с лкд_Об1601_ п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед141 от 09.12.2015г.

2722-27.11.2015г.-ДГС"Никопол"Об1602 ____ _____п09.12.2015г. в15.12.2015г._ПроведенаЗаповед140 от 09.12.15г.

2721-25.11.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1604__ ____ п10.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед216 от 11.12.2015г.

2720-25.11.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1603_м-ци _ п10.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед215 от 11.12.2015г.

2719-25.11.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1602__ __ __п10.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед214 от 11.12.2015г.

2718-25.11.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1601__ ___ _п10.12.2015г. в14.12.2015г._ПроведенаЗаповед213 от 11.12.2015г.

2717-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Обект 1608 _ _ __ __ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед367 от 08.12.2015г.

2716-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Обект 1607 _м-ци __ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед366 от 08.12.2015г.

2715-04.12.2015г.-ДГС"Ловеч"Обект 1602м-ци____ п17.12.2015г. в21.12.2015г._ПрекратенаЗаповед365 от 08.12.2015г.

2714-01.12.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1607 ____ ____п14.12.2015г. в18.12.2015г._ПрекратенаЗаповед329 от 03.12.2015г.

2713-20.11.2015г.-ДГС"Белоградчик"1Об15643п-з тов.п01.12.2015г. в07.12.2015г._ПроведенаЗаповед239 от 02.12.2015г.

2712-25.08.2015г.-ДГС"Монтана"_по-ка_ _Об1_ __ _ п07.09.2015г. в11.09.2015г. _ПроведенаЗаповед105 от 27.10.2015г.

2711-23.10.2015г.-ДГС"Монтана"Об15417_______ __п04.11.2015г. в09.11.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 05.11.2015г.

2710-15.07.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1512_ _ _ ____ _п29.07.2015г. в04.08.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 30.07.2015г.

2709-27.08.2015г.-ДГС"Говежда"Об15224 _ _ _ _ _ _п11.09.2015г. в17.09.2015г._ПроведенаЗаповед275 от 14.09.2015г.

2708-04.11.2015г.-ДГС"Годеч"Об1539___________ _п17.11.2015г. в24.11.2015г._ПроведенаЗаповед566 от 25.11.2015г.

2707-29.07.2014г.-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост за срок от 3 години - обект "Гаражна клетка" , собственост на ТП ДГС "Борима"____________ПроведенаЗаповед284от01.09.2015г.

2706-06.11.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1530тов______ п17.11.2015г. в23.11.2015г._ПроведенаЗаповед304 от 23.11.2015г.

2705-28.10.2015г.-ДГС"Лом"п-ка в_Об: 3, 5, 5, 6 __ _ п10.11.2015г. в17.11.2015г._ПроведенаЗаповеди от 11.11.2015г.

2704-04.11.2015г.-ДГС"Годеч" ____Об1541_______ _п17.11.2015г. в24.11.2015г._ПрекратенаЗаповед561 от 24.11.2015г.

2703-04.11.2015г.-ДГС"Годеч"_ ___Об1540_______ _п17.11.2015г. в24.11.2015г._ПрекратенаЗаповед560 от 24.11.2015г.

2702-29.10.2015г.-ДГС"Своге"ГСУ"Ябланица"-2___ _ п13.11.2015г. в19.11.2015г._ПроведенаЗаповед646 от 20.11.2015г.

2701-06.11.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1529_т-с., разт. п17.11.2015г. в23.11.2015г._ПроведенаЗаповед302 от 18.11.2015г.

2700-11.11.2015г.-ДГС"Монтана"тр.свредел_Об1 _ _ п24.11.2015г. в30.11.2015г. _ПроведенаЗаповед 90 от 09.09.2015г.

2699-29.10.2015г.-ДГС"Своге" ГСУ"Ябланица"-1____ п13.11.2015г. в19.11.2015г._ПроведенаЗаповед638 от 16.11.2015г.

2698-29.10.2015г.-ДГС"Своге"п-з и т-не в ГСУ"Бов"_ п13.11.2015г. в19.11.2015г._ПроведенаЗаповед637 от 16.11.2015г.

2697-04.11.2015г.-ДГС"Годеч"__ ___Об1538______ _п17.11.2015г. в24.11.2015г._ПроведенаЗаповед542 от 18.11.2015г.

2697-29.10.2015г.-ДГС"Троян" _____Об1548______ _п11.11.2015г. в17.11.2015г._ПроведенаЗаповед209 от 11.11.2015г.

2696-29.10.2015г.-ДГС"Троян"_ ____Об1547______ _п11.11.2015г. в17.11.2015г._ПроведенаЗаповед208 от 11.11.2015г.

2695-29.10.2015г.-ДГС"Троян"__ ___Об1546______ _п11.11.2015г. в17.11.2015г._ПроведенаЗаповед207 от 11.11.2015г.

2694-29.10.2015г.-ДГС"Никопол"з-не пр.-во _Об15 _ п10.11.2015г. в17.11.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 10.11.2015г.

2693-29.10.2015г.-ДГС"Никопол"з-не и п-не_Об14__ п10.11.2015г. в17.11.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 10.11.2015г.

2692-29.10.2015г.-ДГС"Никопол"з-не и п-не_Об13__ п10.11.2015г. в17.11.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 10.11.2015г.

2691-29.10.2015г.-ДГС"Никопол"з-не и п-не_Об12__ п10.11.2015г. в17.11.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 10.11.2015г.

2690-27.10.2015г.-ДГС"Плевен"под.-не на фид.,Об6 п09.11.2015г. в13.11.2015г._ПроведенаЗаповед127 от 10.11.2015г.

2689-27.10.2015г.-ДГС"Плевен"_залесяване _Об5 _ п09.11.2015г. в13.11.2015г._ПроведенаЗаповед126 от 10.11.2015г.

2688-28.10.2015г.-ДГС"Видин"Об15729_ ____ _ _ _ _ п10.11.2015г. в16.11.2015г._ПроведенаЗаповед323 от 10.11.2015г.

2687-28.10.2015г.-ДГС"Видин"Об15728_ _ _ ____ _ _ п10.11.2015г. в16.11.2015г._ПроведенаЗаповед322 от 10.11.2015г.

2686-28.10.2015г.-ДГС"Видин"Об15727_ _ _ ____ _ _ п10.11.2015г. в16.11.2015г._ПроведенаЗаповед321 от 10.11.2015г.

2685-16.10.2015г.-ДГС"Говежда"Об15227с___ _____п03.11.2015г. в09.11.2015г._ПроведенаЗаповед 324от 04.11.2015г.

2684-03.11.2015г.-Годишен план за ползване на дървесина на____________________ _ДП СЗДП и ТП ДГС/ДЛС за 2015г.

2683-19.10.2015г.-ДГС"Лесидрен" _ _Об1528 _ _ _ _ п30.10.2015г . в03.11.2015г._ПроведенаЗаповед297 от 30.10.2015г.

2682-15.10.2015г.-ДГС"Борима" __ __Об1527____ __п27.10.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед129 от 28.10.2015г.

2681-15.10.2015г.-ДГС"Борима" __ __Об1526_____ _п27.10.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед128 от 28.10.2015г.

2681-15.10.2015г.-ДГС"Борима"_____Об1525_____ _п27.10.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед127 от 28.10.2015г.

2680-15.10.2015г.-ДГС"Борима"_____Об1524_____ _п27.10.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед126 от 28.10.2015г.

2679-15.10.2015г.-ДГС"Борима" ____ Об1523____ __п27.10.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед125 от 28.10.2015г.

2678-13.10.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15640 _ _ _ _ п26.10.2015г. в30.10.2015г._ПроведенаЗаповед218 от 27.10.2015г.

2677-13.10.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15627 _ _ _ _ п26.10.2015г. в30.10.2015г._ПроведенаЗаповед217 от 27.10.2015г.

2676-13.10.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15621 _ _ _ _ п26.10.2015г. в30.10.2015г._ПроведенаЗаповед216 от 21.10.2015г.

2675-12.10.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1514__ _ _ ___ _ _п23.10.2015г. в27.10.2015г._ПроведенаЗаповед146 от 23.10.2015г.

2674-12.10.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1513__ _ _ ___ _ _п23.10.2015г. в27.10.2015г._ПроведенаЗаповед145 от 23.10.2015г.

2673-12.10.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1515с_ _ _ ___ _ _п23.10.2015г. в27.10.2015г._ПроведенаЗаповед 144 от 23.10.2015г.

2672-07.10.2015г.-ДГС"Миджур"Об15829___________п20.10.2015г. в26.10.2015г._ПрекратенаЗаповед312 от 26.10.2015г.

2671-07.10.2015г.-ДГС"Миджур"Об15848п-з и претов.п20.10.2015г. в26.10.2015г._ПрекратенаЗаповед313 от 26.10.2015г.

2670-12.09.2015г.-ДГС"Монтана"Об15415 _ _____ _ _ п23.09.2015г. в28.09.2015г._ПрекратенаЗаповед92-2от18.09.2015г

2669-12.09.2015г.-ДГС"Монтана"Об15414 _ _ _ ____ _ п23.09.2015г. в28.09.2015г._ПрекратенаЗаповед92-1от 18.09.2015г

2668-06.08.2015г.-ДГС"Монтана"Об15413-1 _ _ __ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед81-2от 25.08.2015г

2667-06.08.2015г.-ДГС"Монтана"Об15412-1 __ _ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед83-1от 25.08.2015г

2666-29.09.2015г.-ДГС"Своге"Об15576 _______ ___ _ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед614 от 21.10.2015г.

2665-29.09.2015г.-ДГС"Своге"Об15575 _ _ ______ _ _ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед615 от 21.10.2015г.

2664-07.10.2015г.-ДГС"Миджур"Об15847___________п20.10.2015г. в26.10.2015г._ПроведенаЗаповед310 от 21.10.2015г.

2663-07.10.2015г.-ДГС"Миджур"Об15835___________п20.10.2015г. в26.10.2015г._ПроведенаЗаповед309 от 21.10.2015г.

2662-02.10.2015г.-ДГС"Говежда"Об15226 _ _ __ _ _ _ п19.10.2015г. в23.10.2015г._ПроведенаЗаповед306 от 20.10.2015г.

2661-02.10.2015г.-ДГС"Говежда"Об15226 _ __ ____ _ п19.10.2015г. в23.10.2015г._ПроведенаЗаповед307 от 20.10.2015г.

2660-29.09.2015г.-ДГС"Своге"Об15573 ____ __ __ _ _ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед604 от 15.10.2015г.

2659-29.09.2015г.-ДГС"Своге"Об15574 _ __ _____ _ _ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед605 от 15.10.2015г.

2658-28.08.2014г.-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост за срок от 5 години , собственост на ТП ДГС "Белоградчик"_______________________________ПроведенаЗаповед324 от 29.09.2015г.

2657-01.10.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15629с_ ___ _ _ _ _ п15.10.2015г. в22.10.2015г._ПроведенаЗаповед244 от 16.10.2015г.

2656-29.09.2015г.-ДГС"Плевен"з-не ф-ки Об1 ______ п13.10.2015г. в19.10.2015г._ПроведенаЗаповед337 от 13.10.2015г.

2654-06.08.2015г.-ДГС"Монтана"Об15410-1 _ _ __ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед 80 от 19.08.2015г.

2653-12.09.2015г.-ДГС"Монтана"Об15416 _ ___ __ _ _ п23.09.2015г. в28.09.2015г._ПроведенаЗаповед 96 от 28.09.2015г.

2652-28.09.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1520_ _ _ ______ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед280 от 13.10.2015г.

2651-31.08.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1520 _ _ _ _ ___ _п14.09.2015г. в18.09.2015г._ПроведенаЗаповед280 от 13.10.2015г.

2650-29.09.2015г.-ДГС"Мездра"Об151040 _ _ ____ _ _ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед180 от 12.10.2015г.

2649-29.09.2015г.-ДГС"Мездра"Об151039 _ м-ци ____ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед178 от 12.10.2015г.

2648-29.09.2015г.-ДГС"Мездра"Об151039 _ м-ци ____ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед177 от 12.10.2015г.

2647-29.09.2015г.-ДГС"Мездра"Об151038 _ м-ци ____ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед176 от 12.10.2015г.

2646-29.09.2015г.-ДГС"Мездра"Об151038 _ м-ци ____ п12.10.2015г. в16.10.2015г._ПроведенаЗаповед175 от 12.10.2015г.

2645-23.09.2015г.-ДГС"Враца"Об15933 ____________ п07.10.2015г. в12.10.2015г._ПрекратенаЗаповед139от 12.10.2015г.

2644-15.09.2015г.-ДГС"Годеч"Об1526ст_ ________ _ _п29.09.2015г. в06.10.2015г._ПрекратенаЗаповед514от 07.10.2015г.

2643-15.09.2015г.-ДГС"Годеч"Об1534ст_ ________ _ _п29.09.2015г. в06.10.2015г._ПрекратенаЗаповед515от 07.10.2015г.

2642-23.09.2015г.-ДГС"Враца"Об15933 ____________ п07.10.2015г. в12.10.2015г._ПроведенаЗаповед137 от 08.10.2015г.

2641-23.09.2015г.-ДГС"Враца"Об15932__п-з, претов. п07.10.2015г. в12.10.2015г._ПроведенаЗаповед136 от 08.10.2015г.

2640-01.10.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15628с_ _ ____ _ _ п15.10.2015г. в22.10.2015г._ПрекратенаЗаповед239от 08.10.2015г.

2639-15.09.2015г.-ДГС"Годеч"Об1537ст_ ________ _ _п29.09.2015г. в06.10.2015г._ПроведенаЗаповед512 от 07.10.2015г.

2638-15.09.2015г.-ДГС"Годеч"Об1535ст_ ________ _ _п29.09.2015г. в06.10.2015г._ПроведенаЗаповед511 от 07.10.2015г.

2637-12.09.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15527 _ ____ _ __ _ п29.09.2015г. в06.10.2015г._ПроведенаЗаповед228 от 30.09.2015г.

2636-12.09.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15526 _ _ _ _ _____ п29.09.2015г. в06.10.2015г._ПроведенаЗаповед227 от 30.09.2015г.

2635-15.09.2015г.-ДГС"Годеч"Об1536ст_ ______ _ _ _п29.09.2015г. в06.09.2015г._ПроведенаЗаповед502 от 29.09.2015г.

2634-15.09.2015г.-ДГС"Годеч"Об1532ст_ ______ _ _ _п29.09.2015г. в06.09.2015г._ПроведенаЗаповед501 от 29.09.2015г.

2633-15.09.2015г.-ДГС"Годеч"_ _ ___Об1527_ __ _ _ _п29.09.2015г. в06.09.2015г._ПроведенаЗаповед500 от 29.09.2015г.

2632-07.09.2015г.-ДГС"Чипровци"__o-не __Об2_ __ _ п18.09.2015г. в23.09.2015г._ПроведенаЗаповед514 от 18.09.2015г.

2631-07.09.2015г.-ДГС"Чипровци"_ ___o-не __Об1_ _ п18.09.2015г. в23.09.2015г. _ПроведенаЗаповед513 от 18.09.2015г.

2630-07.09.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15557с_ __ _ _ _ п18.09.2015г. в23.09.2015г._ПрекратенаЗаповед522 от 23.09.2015г.

2629-07.09.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15556с_ _ __ _ _ п18.09.2015г. в23.09.2015г._ПроведенаЗаповед512 от 18.09.2015г.

2628-07.09.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15553с_ __ _ _ _ п18.09.2015г. в23.09.2015г._ПроведенаЗаповед520 от 23.09.2015г.

2627-07.09.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15552с_ _ __ _ _ п18.09.2015г. в23.09.2015г._ПроведенаЗаповед511 от 18.09.2015г.

2626-07.09.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15550с_ _ __ _ _ п18.09.2015г. в23.09.2015г._ПроведенаЗаповед510 от 18.09.2015г.

2625-07.09.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15549с _ _ ___ _ п18.09.2015г. в23.09.2015г._ПрекратенаЗаповед521 от 23.09.2015г.

2624-07.09.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15548с__ _ ____ п18.09.2015г. в23.09.2015г._ПроведенаЗаповед509 от 18.09.2015г.

2623-14.09.2015г.-ДГС"Мездра"з-не т-не на ф-киОб6 п28.09.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед161 от 28.09.2015г.

2622-14.09.2015г.-ДГС"Мездра"з-не т-не на ф-киОб5 п28.09.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед160 от 28.09.2015г.

2621-14.09.2015г.-ДГС"Мездра"Об151037 _ __ _ _ _ п28.09.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед157 от 28.09.2015г.

2620-14.09.2015г.-ДГС"Мездра"Об151036 _ _ _ __ _ п28.09.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед156 от 28.09.2015г.

2619-14.09.2015г.-ДГС"Мездра"Об151035 _ _ __ _ _ п28.09.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед155 от 28.09.2015г.

2618-14.09.2015г.-ДГС"Мездра"Об151034 _ _ _ __ _ п28.09.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед154 от 28.09.2015г.

2617-10.09.2015г.-ДГС"Видин"Об15726 _ _ ______ _ п28.09.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед278 от 28.09.2015г.

2616-10.09.2015г.-ДГС"Видин"Об15726 _ _____ _ _ _п28.09.2015г. в02.10.2015г._ПроведенаЗаповед277 от 28.09.2015г.

2615-09.09.2015г.-ДГС"Враца"п-не, з-не о-не Об2 _ п25.09.2015г. в01.10.2015г._ПроведенаЗаповед131 от 28.09.2015г.

2614-09.09.2015г.-ДГС"Враца"п-не, з-не о-не Об1 _ п25.09.2015г. в01.10.2015г._ПроведенаЗаповед130 от 28.09.2015г.

2613-04.08.2015г.-ДГС"Лом"_почво.-ка_ _Об2_ _ __ п17.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед114 от 25.09.2015г.

2612-04.09.2015г.-ДГС"Видин"Об15712_ _ _ _ ___ _ _п18.09.2015г. в25.09.2015г._ПрекратенаЗаповед273 от 25.09.2015г.

2611-07.09.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15638с _ _ _ п18.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед200 от 23.09.2015г.

2610-07.09.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15637с _ _ _ п18.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед199 от 23.09.2015г.

2609-07.09.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15630с _ _ _ п18.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед198 от 23.09.2015г.

2608-07.09.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15623с _ _ _ п18.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед197 от 23.09.2015г.

2607-07.09.2015г.-ДГС"Никопол" _ Об1515 __ _ _ _ _ п18.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед 89 от 18.09.2015г.

2606-07.09.2015г.-ДГС"Никопол"__Об1515 пк-2 _ _ _ п18.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед 91 от 18.09.2015г.

2605-07.09.2015г.-ДГС"Никопол"__Об1515 пк-1 _ _ _ п18.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед 90 от 18.09.2015г.

2604-04.09.2015г.-ДЛС"Витиня"п-не , о-не Об1_ __ _ п16.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед217 от 17.09.2015г.

2603-31.08.2015г.-ДГС"Видин"_ _ _Об15724 _ _ _ __ _п11.09.2015г. в17.09.2015г._ПрекратенаЗаповед266 от 18.09.2015г.

2602-31.08.2015г.-ДГС"Видин"_ _ _Об15724 _ _ _ __ _п11.09.2015г. в17.09.2015г._ПрекратенаЗаповед265 от 18.09.2015г.

2601-07.09.2015г.-ДГС"Оряхово" _почво._ _Об1_ _ _ п18.09.2015г. в24.09.2015г._ПроведенаЗаповед 45 от 18.09.2015г.

2600-31.08.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1522 _ _ __ _ _ _ п14.09.2015г. в18.09.2015г._ПроведенаЗаповед233 от 15.09.2015г.

2599-24.08.2015г.-ДГС"Видин"_почво._ _Об1_ _ ____ п08.09.2015г. в14.09.2015г._ПроведенаЗаповед262 от 14.09.2015г.

2598-27.08.2015г.-ДГС"Говежда"Об15225 _ _ ____ _ _п11.09.2015г. в17.09.2015г._ПроведенаЗаповед276 от 14.09.2015г.

2597-26.08.2015г.-ДГС"Борима"Обект1522 _м-ци ___п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПрекратенаЗаповед107 от 11.09.2015г.

2596-31.08.2015г.-ДГС"Видин"Об15723 _ _ _ ______ _п11.09.2015г. в17.09.2015г._ПроведенаЗаповед259 от 11.09.2015г.

2595-18.08.2015г.-ДГС"Годеч"п-не, з-не о-не Об3 __ п02.09.2015г. в09.09.2015г._ПроведенаЗаповед473 от 09.09.2015г.

2594-18.08.2015г.-ДГС"Годеч"п-не, з-не о-не Об2 __ п02.09.2015г. в09.09.2015г._ПроведенаЗаповед472 от 09.09.2015г.

2593-18.08.2015г.-ДГС"Годеч"п-не, з-не о-не Об1 __ п02.09.2015г. в09.09.2015г._ПроведенаЗаповед471 от 09.09.2015г.

2592-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1517_ _ ____ _ _ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПрекратенаЗаповед168 от 08.09.2015г.

2591-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1523_ _ _ _ ____ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПрекратенаЗаповед169 от 08.09.2015г.

2590-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1526_ _ ____ _ _ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПрекратенаЗаповед170 от 08.09.2015г.

2589-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1538_ _ _ ____ _ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПрекратенаЗаповед171 от 08.09.2015г.

2588-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1545_ ____ _ _ _ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПроведенаЗаповед162 от 03.09.2015г.

2587-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1543_ _ _ ____ _ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПроведенаЗаповед166 от 03.09.2015г.

2586-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1540_ _ ____ _ _ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПроведенаЗаповед163 от 03.09.2015г.

2585-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1541_ _ ____ _ _ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПроведенаЗаповед164 от 03.09.2015г.

2584-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1542_ ____ _ _ _ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПроведенаЗаповед165 от 03.09.2015г.

2583-24.08.2015г.-ДГС"Ловеч"_o-не _ОбIII-2015 _ _ п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед266 от 07.09.2015г.

2582-18.08.2015г.-ДГС"Троян"Об1544_ _ _ _____ _ _п02.09.2015г. в08.09.2015г._ПроведенаЗаповед167 от 08.09.2015г.

2581-24.08.2015г.-ДГС"Ловеч"мин.ив _ОбII-2015 _ _ п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед265 от 07.09.2015г.

2580-26.08.2015г.-ДГС"Борима"Об1521 _ _____ _ _ _п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед104 от 07.09.2015г.

2579-26.08.2015г.-ДГС"Борима"Об1520 _ _____ _ _ _п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед103 от 07.09.2015г.

2578-26.08.2015г.-ДГС"Борима"Об1519 ____ __ _ _ _п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед102 от 07.09.2015г.

2577-26.08.2015г.-ДГС"Борима"Об1518 _ _____ _ _ _п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед101 от 07.09.2015г.

2576-26.08.2015г.-ДГС"Борима"Об1517 _ _____ _ _ _п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед100 от 07.09.2015г.

2575-26.08.2015г.-ДГС"Борима"Об1516 _ __ ____ _ _п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед 99 от 07.09.2015г.

2574-26.08.2015г.-ДГС"Борима"Об1515 _ __ _ _ ____п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед 98 от 07.09.2015г.

2573-26.08.2015г.-ДГС"Борима"Об1514 _ __ _ ____ _п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед 97 от 07.09.2015г.

2572-26.08.2015г.-ДГС"Борима" Об1504 _ __ _ _ __ _п07.09.2015г. в11.09.2015г._ПроведенаЗаповед 96 от 07.09.2015г.

2571-21.08.2015г.-ДГС"Плевен"_почво.-ка_ Об4___ п04.09.2015г. в10.09.2015г._ПроведенаЗаповед115 от 07.09.2015г.

2570-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15152с _пк-3_ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед227 от 02.09.2015г.

2569-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15152с _пк-2_ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед222 от 02.09.2015г.

2568-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15152с _пк-1_ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед226 от 02.09.2015г.

2567-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15155с _ _ _ _ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед224 от 02.09.2015г.

2566-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15154с _ _ _ _ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед223 от 02.09.2015г.

2565-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15153с _ _ __ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед225 от 02.09.2015г.

2564-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15151с __ _ _ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед221 от 02.09.2015г.

2563-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15150с _ _ __ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед230 от 02.09.2015г.

2562-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15149с _ _ __ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед220 от 02.09.2015г.

2561-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15148с _ _ __ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед218 от 02.09.2015г

2560-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15156с _ _ __ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед229 от 02.09.2015г.

2559-17.08.2015г.-ДГС"Берковица"Об15152с _ _ __ п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед228 от 02.09.2015г.

2558-18.08.2015г.-ДГС"Миджур"Об15836 _ _ ___ _ _п01.09.2015г. в07.09.2015г._ПроведенаЗаповед262 от 02.09.2015г.

2557-18.08.2015г.-ДЛС"Витиня"т-не151038-151047 п01.09.2015г. в08.09.2015г._ПроведенаЗаповед206 от 01.09.2015г._2

2556-06.08.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15627 _ ___ п18.08.2015г. в24.08.2015г._ПрекратенаЗаповед184 от 27.08.2015г.

2555-06.08.2015г.-ДГС"Миджур"мин.ивици__Об1 _ _ п21.08.2015г. в26.08.2015г._ПрекратенаЗаповед255 от 26.08.2015г.

2554-07.08.2015г.-ДГС"Миджур" _ _Об15835_ _ __ _п21.08.2015г. в26.08.2015г._ПроведенаЗаповед254 от 26.08.2015г.

2553-07.08.2015г.-ДГС"Миджур"_ _Об15834_ _ _ _ _п21.08.2015г. в26.08.2015г._ПроведенаЗаповед253 от 26.08.2015г.

2552-07.08.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1520_ __м-ци_ п20.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед210 от 26.08.2015г.

2551-07.08.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1522_ __м-ци_ п20.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед211 от 26.08.2015г.

2550-13.08.2015г.-ДГС"Борима__ _Об1509 _договаряне ___ _ _ дата 20.08.2015г._Протокол__________от 20.08.2015г.

2549-07.08.2015г.-ДГС"Лесидрен" Об1526_ __ ____ п20.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед209 от 26.08.2015г.

2548-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" ___ Об1533п _ __ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед459 от 25.08.2015г.

2547-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" ___ Об1531п _ __ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед458 от 25.08.2015г.

2546-31.07.2015г.-ДГС"Годеч"___ Об1528п _ _ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед457 от 25.08.2015г.

2545-31.07.2015г.-ДГС"Годеч"_ __ Об1533 _ ___ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед456 от 25.08.2015г.

2544-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" _ __ Об1531 _ _ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед455 от 25.08.2015г.

2543-31.07.2015г.-ДГС"Годеч"___ Об1528 _ __ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед454 от 25.08.2015г.

2542-31.07.2015г.-ДГС"Годеч"_ __ Об1536п _ __ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед453 от 25.08.2015г.

2541-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" ___ Об1535п _ __ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед452 от 25.08.2015г.

2540-31.07.2015г.-ДГС"Годеч"_ __ Об1534п _ __ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед451 от 25.08.2015г.

2539-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" _ _ Об1532п _ _ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед450 от 25.08.2015г.

2538-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" _ __Об1527п _ __ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед449 от 25.08.2015г.

2537-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" _ _ Об1526п _ __ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед448 от 25.08.2015г.

2536-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" _ _ Об1536 _ __ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед447 от 25.08.2015г.

2535-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" _ _ Об1535 _ __ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед446 от 25.08.2015г.

2534-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" _ _ Об1534 _ __ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед445 от 25.08.2015г.

2533-31.07.2015г.-ДГС"Годеч"___ Об1532 _ __ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед444 от 25.08.2015г.

2532-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" _ _ Об1527 _ __ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед443 от 25.08.2015г.

2531-31.07.2015г.-ДГС"Годеч" _ _ Об1526 _ __ _ _ _ п18.08.2015г. в25.08.2015г._ПрекратенаЗаповед442 от 25.08.2015г.

2530-07.08.2015г.-ДГС"Миджур" _Об15837_ _ _ __ _п21.08.2015г. в26.08.2015г._ПроведенаЗаповед241 от 24.08.2015г.

2529-07.08.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1525_ ____ __ п20.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед198 от 21.08.2015г.

2528-07.08.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1524_ ____ __ п20.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед197 от 21.08.2015г.

2527-07.08.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1523_ _____ _ п20.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед196 от 21.08.2015г.

2526-07.08.2015г.-ДГС"Лесидрен" Об1521_ _м-ци_ п20.08.2015г. в25.08.2015г._ПроведенаЗаповед195 от 21.08.2015г.

2525-04.08.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1512_ ___ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПрекратенаЗаповед140 от 21.08.2015г.

2524-03.08.2015г.-ДГС"Ботевград"_ Об15434_ __ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПроведенаЗаповед140 от 18.08.2015г.

2523-03.08.2015г.-ДГС"Ботевград"_ Об15433_ __ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПроведенаЗаповед139 от 18.08.2015г.

2522-03.08.2015г.-ДГС"Ботевград" _Об15432_ __ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПроведенаЗаповед138 от 18.08.2015г.

2521-03.08.2015г.-ДГС"Ботевград" _Об15431_ __ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПроведенаЗаповед137 от 18.08.2015г.

2520-03.08.2015г.-ДГС"Ботевград" _Об15430_ __ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПроведенаЗаповед136 от 18.08.2015г.

2519-03.08.2015г.-ДГС"Ботевград" _Об15429_ __ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПроведенаЗаповед135 от 18.08.2015г.

2518-03.08.2015г.-ДГС"Ботевград" _Об15428_ __ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПроведенаЗаповед134 от 18.08.2015г.

2517-03.08.2015г.-ДГС"Ботевград" _Об15427_ __ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПроведенаЗаповед133 от 18.08.2015г.

2516-03.08.2015г.-ДГС"Ботевград"_Об15426_ _ _ _ п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПроведенаЗаповед132 от 18.08.2015г.

2515-21.04.2015г.-ДГС"Видин"__ _ _Об15715 _ __ _ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед 97 от 12.05.2015г.

2514-04.08.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1511__м-ци_п17.08.2015г. в21.08.2015г._ПропведенаЗаповед139 от 18.08.2015г.

2513-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ ___ Об15718 _ _ _ _ п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПроведенаЗаповед218 от 17.08.2015г.

2522-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ _ __ Об15719 _ __ _ п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПроведенаЗаповед219 от 17.08.2015г.

2521-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ ___ Об15722 _ _ __ п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПроведенаЗаповед220 от 17.08.2015г.

2520-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ __ _ Об15719 _ _ __п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПроведенаЗаповед221 от 17.08.2015г.

2519-29.07.2015г.-ДГС"Видин" _ ___ Об15722 _ __ _п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПроведенаЗаповед222 от 17.08.2015г.

2518-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ _ __ Об15725 _ ОГТ п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПроведенаЗаповед223 от 17.08.2015г.

2517-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ ___ Об15720 _ _ __ п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПроведенаЗаповед224 от 17.08.2015г.

2516-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ ___ Об15721 _ _ __ п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПроведенаЗаповед225 от 17.08.2015г.

2515-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ __ _Об15720 _ _ _ _п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПроведенаЗаповед226 от 17.08.2015г.

2514-07.08.2015г.-ДГС"Миджур" _ _Об15836_ _ __ _п21.08.2015г. в26.08.2015г._ПрекратенаЗаповед236 от 17.08.2015г.

2523-29.07.2015г.-ДГС"Видин" _ _ _ Об15724 _ _ _ _п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПрекратенаЗаповед217 от 17.08.2015г.

2522-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ ___ Об15724 _ __ _ п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПрекратенаЗаповед216 от 17.08.2015г.

2521-29.07.2015г.-ДГС"Видин"_ ___ Об15723 _ __ _ п11.08.2015г. в17.08.2015г._ПрекратенаЗаповед215 от 17.08.2015г.

2520-29.07.2015г.-ДГС"Плевен"___ Об15НС_ _ __ _п13.08.2015г. в18.08.2015г._ПроведенаЗаповед110 от 13.08.2015г.

2519-29.07.2015г.-ДГС"Плевен" _ _ Об152ОГТ _ _ _ п13.08.2015г. в18.08.2015г._ПроведенаЗаповед109 от 13.08.2015г.

2518-29.07.2015г.-ДГС"Плевен" _ _ Об1513_ _ _ _ _п13.08.2015г. в18.08.2015г._ПроведенаЗаповед108 от 13.08.2015г.

2517-29.07.2015г.-ДГС"Плевен" ___Об1512_ _ _ _ _п13.08.2015г. в18.08.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 13.08.2015г.

2516-29.07.2015г.-ДЛС"Русалка"т-п., р-неОб1508 _п12.08.2015г. в19.08.2015г._ПроведенаЗаповед113 от 13.08.2015г.

2515-29.07.2015г.-ДЛС"Русалка"__Об1501 _ __ _ _ п12.08.2015г. в19.08.2015г._ПроведенаЗаповед112 от 13.08.2015г.

2514-29.07.2015г.-ДГС"Никопол" почв.-ка_ _Об11 _п11.08.2015г. в18.08.2015г._ПроведенаЗаповед 79 от 11.08.2015г.

2513-29.07.2015г.-ДГС"Никопол"_ _Об1514 _ __ _ _ п11.08.2015г. в18.08.2015г._ПроведенаЗаповед 78 от 11.08.2015г.

2512-29.07.2015г.-ДГС"Никопол" __Об1513 _ __ _ _ п11.08.2015г. в18.08.2015г._ПроведенаЗаповед 77 от 11.08.2015г.

2511-29.07.2015г.-ДГС"Никопол"__ Об1512 _ __ _ _ п11.08.2015г. в18.08.2015г._ПроведенаЗаповед 76 от 11.08.2015г.

2510-22.07.2015г.-ДГС"Враца" __ _Об15931_ _ __ _п06.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед116 от 07.08.2015г.

2509-22.07.2015г.-ДГС"Враца" __ _Об15930_ _ __ _п06.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед115 от 07.08.2015г.

2508-22.07.2015г.-ДГС"Враца"_ _ _Об15929_ _ _ __п06.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед114 от 07.08.2015г.

2507-22.07.2015г.-ДГС"Враца"__ _ Об15928_ _ _ __п06.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед113 от 07.08.2015г.

2506-22.07.2015г.-ДГС"Враца"_ _ _Об15927_ _ __ _п06.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед112 от 07.08.2015г.

2505-22.07.2015г.-ДГС"Враца" __ _Об15926_ _ __ _п06.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед111 от 07.08.2015г.

2504-22.07.2015г.-ДГС"Враца"__ _ Об15925_ _ _ __п06.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед110 от 07.08.2015г.

2503-22.07.2015г.-ДГС"Враца"_п-з в_Об15924____п06.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед118 от 07.08.2015г.

2502-22.07.2015г.-ДГС"Враца" __ _Об15924__ _ __ п06.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед117 от 07.08.2015г.

2501-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци"_ Об15557 _ _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПрекратенаЗаповед421 от 06.08.2015г.

2500-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _Об15556 _ _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПрекратенаЗаповед420 от 06.08.2015г.

2499-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ Об15553 _ _ __ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПрекратенаЗаповед419 от 06.08.2015г.

2498-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ Об15552 _ __ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПрекратенаЗаповед418 от 06.08.2015г.

2497-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци"_ _Об15559 _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед417 от 06.08.2015г.

2496-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци"_ _Об15550 _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПрекратенаЗаповед416 от 06.08.2015г.

2495-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци"_ _Об15549 _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПекратенаЗаповед415 от 06.08.2015г.

2494-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци"_ _Об15548 _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед414 от 06.08.2015г.

2493-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци"_ _Об15547 _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед413 от 06.08.2015г.

2492-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци"_ _ Об15546 _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед412 от 06.08.2015г.

2491-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ _Об15545 _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед411 от 06.08.2015г.

2490-15.07.2015г.-ДГС"Монтана"_ _ _Об15413 _ _ _ п27.07.2015г. в31.07.2015г._ПрекратенаЗаповед 72 от 04.08.2015г.

2489-15.07.2015г.-ДГС"Монтана"_ _ _Об15412 _ _ _ п27.07.2015г. в31.07.2015г._ПрекратенаЗаповед 71 от 04.08.2015г.

2488-15.07.2015г.-ДГС"Монтана"_ __Об15410 __ _ _ п27.07.2015г. в31.07.2015г._ПрекратенаЗаповед 70 от 04.08.2015г.

2487-13.07.2015г.-ДГС"Своге"__ _ __Об15468_ _ _ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПрекратенаЗаповед509 от 04.08.2015г.

2486-13.07.2015г.-ДГС"Своге" _ _ _ _Об15464_ _ _ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПрекратенаЗаповед504 от 04.08.2015г.

2485-13.07.2015г.-ДГС"Своге"_ _ _ _ Об15461_ _ _ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПрекратенаЗаповед505 от 04.08.2015г.

2484-13.07.2015г.-ДГС"Своге"_ __ __Об15460_ _ _ _п29.07.2015г. в04.08.2015г._ПрекратенаЗаповед508 от 04.08.2015г.

2483-13.07.2015г.-ДГС"Своге"__ _ __Об15456_ _ _ _п29.07.2015г. в04.08.2015г._ПрекратенаЗаповед5-7 от 04.08.2015г.

2482-13.07.2015г.-ДГС"Своге"__ _ __Об15455__ ___п29.07.2015г. в04.08.2015г._ПрекратенаЗаповед506 от 04.08.2015г.

2481-13.07.2015г.-ДГС"Своге"Обект 15471 _ _ _ __ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._Проведена Заповед503 от 04.08.2015г.

2480-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15636 _ __ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед161 от 03.08.2015г.

2479-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15632_ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед165 от 03.08.2015г.

2478-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15629_ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед164 от 03.08.2015г.

2477-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15626_ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед162 от 03.08.2015г.

2476-15.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15622 _ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед160 от 03.08.2015г.

2475-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15634 _ _ __ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед144 от 28.07.2015г.

2474-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15631_ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед145 от 28.07.2015г.

2473-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15633_ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед146 от 28.07.2015г.

2472-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15630_ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПрекратенаЗаповед151 от 03.08.2015г.

2471-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15628_ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПрекратенаЗаповед152 от 03.08.2015г.

2470-15.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15627 _ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПрекратенаЗаповед149 от 03.08.2015г.

2469-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15623_ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПрекратенаЗаповед150 от 03.08.2015г.

2468-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15635 _ _ _ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед163 от 03.08.2015г.

2467-17.07.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15621с _ __ _ п28.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед153 от 03.08.2015г.

2466-13.07.2015г.-ДГС"Своге"__ ___Об15472_ _ _ _ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед494 от 03.08.2015г.

2465-13.07.2015г.-ДГС"Своге" __ _ _Об15470_ _ _ _ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед495 от 03.08.2015г.

2464-23.07.2015г.-ДГС"Оряхово" _ _Об151106 _ __ _ п04.08.2015г. в11.08.2015г._ПроведенаЗаповед 41 от 04.08.2015г.

2463-13.07.2015г.-ДГС"Своге" _ _ __Об15469_ _ _ _ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед496 от 03.08.2015г.

2462-13.07.2015г.-ДГС"Своге"__ _ __Об15467_ _ _ __п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед497 от 03.08.2015г.

2461-13.07.2015г.-ДГС"Своге" __ _ _Об15466_ _ _ _ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед498 от 03.08.2015г.

2460-23.07.2015г.-ДГС"Лом"_ __ __ _Об15306 _ _ _ _ п06.08.2015г. вт13.08.2015г._ПрекратенаЗаповед 95 от 04.08.2015г.

2459-13.07.2015г.-ДГС"Своге" ___ __Об15465_ _ __ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед499 от 03.08.2015г.

2458-13.07.2015г.-ДГС"Своге" _ _ __ Об15463 _ _ __ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед500 от 03.08.2015г.

2457-13.07.2015г.-ДГС"Своге" __ ___Об15462 _ _ __ _п27.07.2015г. в03.08.2015г._ПроведенаЗаповед501 от 03.08.2015г.

2456-13.07.2015г.-ДГС"Своге" _ _ _ _Об15459_ _ _ _ _п29.07.2015г. в04.08.2015г._ПроведенаЗаповед493 от 03.08.2015г.

2455-13.07.2015г.-ДГС"Своге"___ __Об15458__ _ ___п29.07.2015г. в04.08.2015г._ПроведенаЗаповед489 от 03.08.2015г.

2454-13.07.2015г.-ДГС"Своге" _ _ _ _Об15457_ _ __ _п29.07.2015г. в04.08.2015г._ПроведенаЗаповед490 от 03.08.2015г.

2453-13.07.2015г.-ДГС"Своге"__ _ __Об15454_ _ _ __п29.07.2015г. в04.08.2015г._ПроведенаЗаповед491 от 03.08.2015г.

2452-13.07.2015г.-ДГС"Своге"__ _ __Об15453_ _ _ __п29.07.2015г. в04.08.2015г._ПроведенаЗаповед492 от 03.08.2015г.

2451-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ _Об15560 _ _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед393 от 03.08.2015г.

2450-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ _Об15561 _ _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед394 от 03.08.2015г.

2499-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ _Об15537 _ _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед388 от 03.08.2015г.

2498-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ _Об15551 _ _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед389 от 03.08.2015г.

2498-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ _Об15554 _ _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед390 от 03.08.2015г.

2497-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ _Об15555 _ _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед391 от 03.08.2015г.

2496-20.07.2015г.-ДГС"Чипровци" _ _Об15558 _ _ _ _ п31.07.2015г. в05.08.2015г._ПроведенаЗаповед392 от 03.08.2015г.

2495-29.07.2015г.-ДГС"Плевен" _ _ _ Об1512_ _ __ __п13.08.2015г. в18.08.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 30.07.2015г.

2494-09.07.2015г.-ДГС"Миджур"__ __Об15829 _ _ _ _ п24.07.2015г. в29.07.2015г._ПрекратенаЗаповед209 от 30.07.2015г.

2493-09.07.2015г.-ДГС"Миджур"__ __Об15827 _ _ _ _ п24.07.2015г. в29.07.2015г._ПрекратенаЗаповед208 от 30.07.2015г.

2492-09.07.2015г.-ДГС"Миджур"__ __Об15825 _ _ _ _ п24.07.2015г. в29.07.2015г._ПрекратенаЗаповед207 от 30.07.2015г.

2491-09.07.2015г.-ДГС"Миджур"___ _Об15834 _ _ _ _ п24.07.2015г. в29.07.2015г._ПрекратенаЗаповед206 от 30.07.2015г.

2490-10.07.2015г.-ДГС"Годеч" __ _ __Об1531п _ _ _ _ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед408 от 30.07.2015г.

2489-10.07.2015г.-ДГС"Годеч" __ _ __Об1530п __ __ _п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед407 от 30.07.2015г.

2488-10.07.2015г.-ДГС"Годеч" __ _ __Об1529п _ _ _ _ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед406 от 30.07.2015г.

2487-10.07.2015г.-ДГС"Годеч" __ _ __Об1528п _ _ _ _ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед405 от 30.07.2015г.

2486-10.07.2015г.-ДГС"Годеч" __ _ __Об1527п _ _ _ _ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед404 от 30.07.2015г.

2485-10.07.2015г.-ДГС"Годеч" __ _ __Об1526п _ _ _ _ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед403 от 30.07.2015г.

2484-10.07.2015г.-ДГС"Годеч" __ _ __Об1525п _ _ _ _ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед402 от 30.07.2015г.

2483-10.07.2015г.-ДГС"Годеч" __ _ __Об1531 _ _ _ __ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед401 от 30.07.2015г.

2482-10.07.2015г.-ДГС"Годеч" __ _ __Об1528 _ _ _ __ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед400 от 30.07.2015г.

2481-10.07.2015г.-ДГС"Годеч"_ _ _ __Об1527 _ _ __ _ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед399 от 30.07.2015г.

2480-10.07.2015г.-ДГС"Годеч"____ __Об1526 _ _ ___ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПрекратенаЗаповед398 от 30.07.2015г.

2479-14.07.2015г.-ДГС"Берковица" п-з,т-не Поз 1 __ п27.07.2015г. в31.07.2015г._ПроведенаЗаповед197 от 27.07.2015г.

2478-09.07.2015г.-ДГС"Миджур"_ ___Об15833 _ _ _ _ п24.07.2015г. в29.07.2015г._ПроведенаЗаповед204 от 27.07.2015г.

2477-09.07.2015г.-ДГС"Миджур" ____Об15826 _ _ _ _ п24.07.2015г. в29.07.2015г._ПроведенаЗаповед203 от 27.07.2015г.

2476-09.07.2015г.-ДГС"Миджур"____ Об15824 _ _ _ _ п24.07.2015г. в29.07.2015г._ПроведенаЗаповед202 от 27.07.2015г.

2475-09.07.2015г.-ДГС"Миджур"__ __Об15823 _ _ _ _ п24.07.2015г. в29.07.2015г._ПроведенаЗаповед201 от 27.07.2015г.

2474-13.07.2015г.-ДГС"Своге"п-з,т-не Обект 15349 _ п27.07.2015г. в31.07.2015г._ПроведенаЗаповед457 от 27.07.2015г.

2473-01.07.2015г.-ДГС"Плевен"Об3_ __о-не____ ___ п24.07.2015г. в30.07.2015г._ПроведенаЗаповед 96 от 24.07.2015г.

2472-30.06.2015г.-ДГС"Ботевград"т-не, тр.-не, р-не_п17.07.2015г. в23.07.2015г._ПроведенаЗаповед118 от 23.07.2015г.

2471-10.07.2015г.-ДГС"Годеч"Об1525 _ _ _ ________ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПроведенаЗаповед386 от 23.07.2015г.

2470-10.07.2015г.-ДГС"Годеч"Об1530 ______ _ _ ___ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПроведенаЗаповед388 от 23.07.2015г.

2469-10.07.2015г.-ДГС"Годеч"Об1529 _ _ _ ________ п23.07.2015г. в30.07.2015г._ПроведенаЗаповед387 от 23.07.2015г.

2468-08.05.2015г.-ДГС"Монтана"Об1 о-не, мин. и-ци_п21.05.2015г. в26.05.2015г._ПроведенаЗаповед 49 от 28.05.2015г.

2467-15.06.2015г.-ДГС"Монтана"__п-з_ Об15409_ __п27.06.2015г. в03.07.2015г._ПроведенаЗаповед 60 от 03.07.2015г.

2466-18.05.2015г.-ДГС"Монтана"Об15408 _ _ ___ _ _ п29.05.2015г. в03.06.2015г._ПрекратенаЗаповед 50 от 03.06.2015г.

2465-18.06.2015г.-ДГС"Монтана"Об15407-1 _ _ _ _ _ п03.07.2015г. в07.07.2015г._ПрекратенаЗаповед60-2 от 08.07.2015г.

2464-02.07.2015г.-ДГС"Троян"Об1538 ___ _ __ __ _ _ п16.07.2015г. в22.07.2015г._ПрекратенаЗаповед134 от 22.07.2015г.

2463-02.07.2015г.-ДГС"Троян"Об1526 ___ _ ___ _ _ _ п16.07.2015г. в22.07.2015г._ПрекратенаЗаповед133 от 22.07.2015г.

2462-02.07.2015г.-ДГС"Троян"Об1517 ___ __ _____ _ п16.07.2015г. в22.07.2015г._ПрекратенаЗаповед132 от 22.07.2015г.

2461-02.07.2015г.-ДГС"Троян"Об1537 ___ __ _____ _ п16.07.2015г. в22.07.2015г._ПроведенаЗаповед131 от 17.07.2015г.

2460-02.07.2015г.-ДГС"Троян"Об1536 ___ ______ _ _ п16.07.2015г. в22.07.2015г._ПроведенаЗаповед130 от 17.07.2015г.

2459-02.07.2015г.-ДГС"Троян"Об1535 ___ ______ _ _ п16.07.2015г. в22.07.2015г._ПроведенаЗаповед129 от 17.07.2015г.

2458-02.07.2015г.-ДГС"Троян"Об1534 _______ __ _ _ п16.07.2015г. в22.07.2015г._ПроведенаЗаповед128 от 17.07.2015г.

2457-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151026 __ _ __ _ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._Проведеназаповед128 от 22.07.2015г.

2456-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151033 _ _ _ ___ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед127 от 22.07.2015г.

2455-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151032 __ _ __ _ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._Проведеназаповед126 от 22.07.2015г.

2454-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151031 __ __ _ _ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед125 от 22.07.2015г.

2453-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151030 _ _ __ __ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед124 от 22.07.2015г.

2452-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151030 _ _ ___ _ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед123 от 22.07.2015г.

2451-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151029 _ ___ _ _ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед122 от 22.07.2015г.

2450-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151029 _ _ _ ___ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед121 от 22.07.2015г.

2449-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151028 _ _ _ ___ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед120 от 22.07.2015г.

2448-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151027 _ _ _ _ ___ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед119 от 22.07.2015г.

2447-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151028 _ ___ _ _ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед118 от 22.07.2015г.

2446-08.07.2015г.-ДГС"Мездра"Об151027 _ _ _ ___ _ п22.07.2015г. в28.07.2015г._ПроведенаЗаповед117 от 22.07.2015г.

2445-06.07.2015г.-ДГС"Борима"Об1514 __ _ _ ____ _ п17.07.2015г. в21.07.2015г._ПрекратенаЗаповед 65 от .21.07.2015г.

2444-06.07.2015г.-ДГС"Борима"Об1509 __ _ _ _ ____ п17.07.2015г. в21.07.2015г._ПрекратенаЗаповед 64 от 21.07.2015г.

2443-06.07.2015г.-ДГС"Борима"Об1514 __ _ ____ _ _ п17.07.2015г. в21.07.2015г._ПрекратенаЗаповед 63 от 21.07.2015г.

2442-06.07.2015г.-ДГС"Борима"Об1509 __ _ _ _ ____ п17.07.2015г. в21.07.2015г._ПрекратенаЗаповед 62 от 21.07.2015г.

2441-01.07.2015г.-ДГС"Плевен"Об2_ почво.п-ка____п14.07.2015г. в20.07.2015г._Проведеназаповед222 от 15.07.2015г.

2440-30.06.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1519 _ _ __ __ _ п13.07.2015г. в17.07.2015г._ПроведенаЗаповед144 от 14.07.2015г.

2439-30.06.2015г.-ДГС"Лесидрен" Об1518 _ _ _ _ _ _ п13.07.2015г. в17.07.2015г._ПроведенаЗаповед143 от 14.07.2015г.

2438-24.06.2015г.-ДГС"Годеч"п-з, тр.-не Об15112__ п08.07.2015г. в15.07.2015г._ПроведенаЗаповед321 от 08.07.2015г.

2437-24.06.2015г.-ДГС"Годеч"п-з,тр.-не Об15111 __ п08.07.2015г. в15.07.2015г._ПроведенаЗаповед320 от 08.07.2015г.

2436-25.06.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15425 _ _ ____ _ _ п08.07.2015г. в15.07.2015г._ПроведенаЗаповед175 от 09.07.2015г.

2435-25.06.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15424 _ _ _ _ ___ _ п08.07.2015г. в15.07.2015г._ПроведенаЗаповед174 от 09.07.2015г.

2434-25.06.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15423 _ _ _ _ _ ___ п08.07.2015г. в15.07.2015г._ПроведенаЗаповед173 от 09.07.2015г.

2433-24.06.2015г.-ДГС"Берковица"Об15142с м-ци __ п06.07.2015г. в10.07.2015г._ПроведенаЗаповед173 от 06.07.2015г.

2432-24.06.2015г.-ДГС"Берковица"Об15143с _ _ _ __ п06.07.2015г. в10.07.2015г._ПроведенаЗаповед174 от 06.07.2015г.

2431-24.06.2015г.-ДГС"Берковица"Об15145с _ _ _ __ п06.07.2015г. в10.07.2015г._ПроведенаЗаповед175 от 06.07.2015г.

2430-24.06.2015г.-ДГС"Берковица"Об15146с _ _ _ __ п06.07.2015г. в10.07.2015г._ПроведенаЗаповед176 от 06.07.2015г.

2429-24.06.2015г.-ДГС"Берковица"Об15144с _ _ _ __ п06.07.2015г. в10.07.2015г._ПроведенаЗаповед177 от 06.07.2015г.

2428-16.06.2015г.-ДГС"Говежда"Об15220-2с _ __ _ _ п30.06.2015г. в06.07.2015г._ПроведенаЗаповед 195 от 01.07.2015г.

2427-16.06.2015г.-ДГС"Говежда"Об15223___ __ _ _ _ п30.06.2015г. в06.07.2015г._ПроведенаЗаповед 196 от 01.07.2015г.

2426-05.06.2015г.-ДГС"Лом"Об1 _ о-не т-ви к-ри. ___ п19.06.2015г. в24.06.2015г._ПроведенаЗаповед 49 от 22.06.2015г.

2425-05.06.2015г.-ДГС"Лом"Об15305_чл.193 от ЗГ _ _п19.06.2015г. в24.06.2015г._ПроведенаЗаповед 48 от 22.06.2015г.

2424-05.06.2015г.-ДГС"Лом"Об15304_ ________ ___ _п19.06.2015г. в24.06.2015г._ПроведенаЗаповед 47 от 22.06.2015г.

2423-05.06.2015г.-ДГС"Лом"Об15303_ __ _________ _п19.06.2015г. в24.06.2015г._ПроведенаЗаповед 46 от 22.06.2015г.

2422-04.06.2015г.-ДГС"Годеч"Об1514 _ _ _ __ _____ _п17.06.2015г. в24.06.2015г._ПрекратенаЗаповед307 от 23.06.2015г.

2421-04.06.2015г.-ДГС"Годеч"Об1513 _ _ _ ____ ___ _п17.06.2015г. в24.06.2015г._ПрекратенаЗаповед306 от 23.06.2015г.

2420-04.06.2015г.-ДГС"Годеч"Об1509 _ _ _ _____ __ _п17.06.2015г. в24.06.2015г._ПрекратенаЗаповед305 от 23.06.2015г.

2419-29.05.2015г.-ДГС"Видин"Об15714_ _ _ _______ _п15.06.2015г. в19.06.2015г._ПрекратенаЗаповед138 от 22.06.2015г.

2418-04.06.2015г.-ДГС"Годеч"Об1518 _ _ ____ _ ___ _п17.06.2015г. в24.06.2015г._ПроведенаЗаповед297 от 18.06.2015г.

2417-04.06.2015г.-ДГС"Годеч"Об1512 _ _ _ ____ ___ _п17.06.2015г. в24.06.2015г._ПроведенаЗаповед296 от 18.06.2015г.

2416-04.06.2015г.-ДГС"Годеч"Об1524 _ _ _ _____ __ _п17.06.2015г. в24.06.2015г._ПроведенаЗаповед295 от 18.06.2015г.

2415-04.06.2015г.-ДГС"Годеч"Об1523 _ _ _ ____ ___ _п17.06.2015г. в24.06.2015г._ПроведенаЗаповед294 от 18.06.2015г.

2414-04.06.2015г.-ДГС"Годеч"Об1506 _ _ ___ __ ___ _п17.06.2015г. в24.06.2015г._ПроведенаЗаповед293 от 18.06.2015г.

2413-18.05.2015г.-ДГС"Монтана"Об15407 _ _ _ _ _ _ _ п29.05.2015г. в03.06.2015г._ПрекратенаЗаповед 54 от 04.06.2015г.

2412-18.05.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15325__ ___ _ _ п01.06.2015г. в05.06.2015г._ПроведенаЗаповед 96 от 03.06.2015г.

2411-18.05.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15324__ __ __ _ п01.06.2015г. в05.06.2015г._ПроведенаЗаповед 95 от 03.06.2015г.

2410-04.06.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1511с _ _м-ци__ _п15.06.2015г. в22.06.2015г._ПроведенаЗаповед 95 от 16.06.2015г.

2409-04.06.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1510с __ м-ци__ _п15.06.2015г. в22.06.2015г._ПроведенаЗаповед 94 от 16.06.2015г.

2408-11.05.2015г.-Продажба на добита технологична дървесина от трърди широколистни дървесни видове,натоварена на превозно средство, в _____обект 2015 - 10П _______п15.06.2015г. в19.06.2015г._ПроведенаЗаповед180 от 16.06.2015г.

2407-27.05.2015г.-ДГС"Годеч"т-не,п-з,р-не Об15112 п09.06.2015г. в16.06.2015г._ПрекратенаЗаповед286 от 15.06.2015г.

2406-26.05.2015г.-ДГС"Видин"Об15718_ _ __ ____ _ _ п09.06.2015г. в15.06.2015г._ПрекратенаЗаповед134 от 15.06.2015г.

2405-27.05.2015г.-ДГС"Видин"Об15712_ _ _ _______ _п09.06.2015г. в15.06.2015г._ПрекратенаЗаповед115 от 26.05.2015г.

2404-16.04.2015г.-ДГС"Плевен"Об1 отгл., оран, д-не _п30.04.2015г. в05.05.2015г._ПроведенаЗаповед 82 от 30.04.2015г.

2403-27.05.2015г.-ДГС"Плевен" Об151ОГТ _м-ци__ _ _п09.06.2015г. в15.06.2015г._ПроведенаЗаповед 92 от 09.06.2015г.

2402-26.05.2015г.-ДГС"Видин"Об15717_ __ ____ __ __ п09.06.2015г. в15.06.2015г._ПроведенаЗаповед129 от 09.06.2015г.

2401-26.05.2015г.-ДГС"Видин"Об15717_ _ __ ______ _ п09.06.2015г. в15.06.2015г._ПроведенаЗаповед128 от 09.06.2015г.

2400-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15829_ __ ______ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПрекратенаЗаповед167от 09.06.2015г.

2399-12.05.2015г.-ДГС"Борима"Об1511 _ __ ______ __ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед100 от 08.06.2015г.

2398-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15827_ __ ______ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПрекратенаЗаповед129от 19.05.2015г.

2397-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15825_ __ ______ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПрекратенаЗаповед165от 09.06.2015г.

2396-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15826_ _____ ___ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПрекратенаЗаповед164от 09.06.2015г.

2395-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15824_ _____ ___ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПроведенаЗаповед163 от 09.06.2015г.

2394-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15823_ _____ ___ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПроведенаЗаповед162 от 09.06.2015г.

2393-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15831чл.193 от ЗГ_п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПроведенаЗаповед161 от 09.06.2015г.

2392-13.05.2015г.-ДГС"Ботевград"1 _______Маркиране на насаждения за сеч, изготвяне на карнет- опис,сортиментна ведомост и технолочиен план в _______Об1, 3 ___ __п29.05.2015г. в05.06.2015г. _ПроведенаЗаповеди от 08.06.2015г.

2391-20.05.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15322 __ м-ци __ _ п04.06.2015г. в11.06.2015г._ПроведенаЗаповед151 от 05.06.2015г.

2390-21.05.2015г.-ДГС"Чипровци"П-з на д-на в Об1_ п03.06.2015г. в08.06.2015г._ПроведенаЗаповед278 от 08.06.2015г.

2389-18.05.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15626с _ _ _ п28.05.2015г. в04.06.2015г._ПрекратенаЗаповед113 от 05.06.2015г.

2388-18.05.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15625с _ _ _ п28.05.2015г. в04.06.2015г._ПроведенаЗаповед108 от 28.05.2015г.

2387-20.05.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15321 __ м-ци _ _ п04.06.2015г. в11.06.2015г._ПроведенаЗаповед150 от 05.06.2015г.

2386-18.05.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15624с __ _ п28.05.2015г. в04.06.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 28.05.2015г.

2385-18.05.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15623с __ _ п28.05.2015г. в04.06.2015г._ПрекратенаЗаповед112 от 05.06.2015г.

2384-18.05.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15622с _ __ п28.05.2015г. в04.06.2015г._ПрекратенаЗаповед111 от 05.06.2015г.

2383-18.05.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15621с __ _ п28.05.2015г. в04.06.2015г._ПрекратенаЗаповед114 от 05.06.2015г.

2382-18.05.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15620с __ _ п28.05.2015г. в04.06.2015г._ПроведенаЗаповед106 от 28.05.2015г.

2381-22.05.2015г.-ДГС"Оряхово"Об151104 _ _ _ _ _ п04.06.2015г. в11.06.2015г._ПроведенаЗаповед 36 от 05.06.2015г.

2380-22.05.2015г.-ДГС"Оряхово"Об151105 _ _ _ _ _ п04.06.2015г. в11.06.2015г._ПроведенаЗаповед 35 от 05.06.2015г.

2379-22.05.2015г.-ДГС"Оряхово"Об151105 _ _ _ _ _ п04.06.2015г. в11.06.2015г._ПроведенаЗаповед 34 от 05.06.2015г.

2378-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15351_ _ _ __ _ ___п28.05.2015г. в02.06.2015г. _ПрекратенаЗаповед344 от 04.06.2015г.

2377-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15345_ ___ __ __ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПрекратенаЗаповед343 от 04.06.2015г.

2376-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15344_ _ __ ____ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПрекратенаЗаповед342 от 04.06.2015г.

2375-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15339_ _ ____ __ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПрекратенаЗаповед341 от 04.06.2015г.

2374-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15337_ _ __ ____ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПрекратенаЗаповед340 04.06.2015г.

2373-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15336_ _ ____ __ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПрекратенаЗаповед339 от 04.06.2015г.

2372-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15338_ ___ __ __ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед346 от 04.06.2015г.

2371-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15350_ _ _ _____ _ п28.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед345 от 04.06.2015г.

2370-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15832_ ___ ___ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПроведенаЗаповед157 от 03.06.2015г.

2369-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15830_ __ ____ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПроведенаЗаповед156 от 03.06.2015г.

2368-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15828_ __ ____ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПроведенаЗаповед155 от 03.06.2015г.

2367-20.05.2015г.-ДГС"Миджур"Об15821_ ___ ___ _п02.06.2015г. в08.06.2015г._ПроведенаЗаповед154 от 03.06.2015г.

2366-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15220_ _ _ _ _ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПрекратенаЗаповед162 от 03.06.2015г.

2365-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15217_ _пк-1__ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПрекратенаЗаповед164 от 03.06.2015г.

2364-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15216_ _пк-1 __ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПрекратенаЗаповед163 от 03.06.2015г.

2363-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15352_ _ _ _____ _ п28.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед326 от 02.06.2015г.

2362-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15349_ _ _ _____ _ п28.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед325 от 02.06.2015г.

2361-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15341_ _ ____ __ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед329 от 02.06.2015г.

2360-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15348_ _ ____ __ _ п28.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед307 от 29.05.2015г.

2359-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15342_ _ __ ____ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед330 от 02.06.2015г.

2358-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15343_ _ __ ____ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед308 от 29.05.2015г.

2357-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15346_ _ ____ __ _ п28.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед309 от 29.05.2015г.

2356-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15347_ _ ____ __ _ п28.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед324 от 02.06.2015г.

2355-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15340_ _ ____ __ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед311 от 01.06.2015г.

2354-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15334_ _ ____ __ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед312 от 01.06.2015г.

2353-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15335_ _ __ ____ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед321 от 02.06.2015г.

2352-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15333_ _ __ __ ___ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед320 от 02.06.2015г.

2351-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15332_ _ __ __ ___ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед328 от 02.06.2015г.

2350-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15330_ _ __ ____ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед319 от 02.06.2015г.

2349-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15328_ _ ____ __ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед327 от 02.06.2015г.

2348-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15329_ _ __ ____ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед318 от 02.06.2015г.

2347-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15331_ _ __ ____ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед319 от 02.06.2015г.

2346-14.05.2015г.-ДГС"Своге"Об15327 _ _ __ _ __ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед323 от 02.06.2015г.

2345-14.05.2015г.-ДГС"Годеч"т-не,р-не в_Об 15111п27.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед270 от 03.06.2015г.

2344-19.05.2015г.-ДГС"Враца" П-з Об15922_ _ _ __ п01.06.2015г. в05.06.2015г._ПроведенаЗаповед 85 от 02.06.2015г.

2343-19.05.2015г.-ДГС"Враца" П-з Об15921_ _ _ __ п01.06.2015г. в05.06.2015г._ПроведенаЗаповед 84 от 02.06.2015г.

2342-12.05.2015г.-ДГС"Борима"Об1509 _ __ __ __ _ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед 49 от 03.06.2015г.

2341-12.05.2015г.-ДГС"Борима"Об1509 _ __ ______ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед 47 от 03.06.2015г.

2340-19.05.2015г.-ДГС"Враца"Об15921_ ____ _ ___ п01.06.2015г. в05.06.2015г._ПроведенаЗаповед 83 от 02.06.2015г.

2339-19.05.2015г.-ДГС"Враца"Об15922_ _ _ ______ п01.06.2015г. в05.06.2015г._ПроведенаЗаповед82 от 02.06.2015г.

2338-19.05.2015г.-ДГС"Враца"Об15923_ _ ____ ___ п01.06.2015г. в05.06.2015г._ПроведенаЗаповед 81 от 02.06.2015г.

2337-12.05.2015г.-ДГС"Борима"Об1511 _ __ ______ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед 48 от 03.06.2015г.

2336-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15220_ _____ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед157 от 29.05.2015г.

2335-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15219_ __ _ _ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед156 от 29.05.2015г.

2334-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15217_ _пк-2__ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед155 от 29.05.2015г.

2433-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15216_ _пк-2__ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед154 от 29.05.2015г.

2432-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15222__ __ __ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед149 от 29.05.2015г.

2431-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15221__ __ _ __ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед148 от 29.05.2015г.

2430-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15219_ _ _ _ _ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед153 от 29.05.2015г.

2429-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15218_ _ _ _ _ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед152 от 29.05.2015г.

2428-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15217_ _ _ _ _ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед151 29.05.2015г.

2427-14.05.2015г.-ДГС"Говежда"Об15216 _ __ _ _ _ п28.05.2015г. в03.06.2015г._ПроведенаЗаповед150 от 29.05.2015г.

2426-12.05.2015г.-ДГС"Борима"Об1512 _ __ _ __ __ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед 41 от 28.05.2015г.

2425-12.05.2015г.-ДГС"Борима"Об1510 _ __ _ __ __ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед 39 от 28.05.2015г.

2424-12.05.2015г.-ДГС"Борима"Об1513 _ __ ______ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед 38 от 28.05.2015г.

2423-12.05.2015г.-ДГС"Борима"Об1512 _ __ ______ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед 37 от 28.05.2015г.

2422-12.05.2015г.-ДГС"Борима"Об1510 _ __ ______ п27.05.2015г. в02.06.2015г._ПроведенаЗаповед 35 от 28.05.2015г.

2421-05.03.2015г.-СЗДП ДП отдава под наем за срок от 5 г. част от недвижим имот-публична държавна собственост-об.№ 1"Механа", находящ се в административната сграда на ТП ДГС Мездра__п20.04.2015г. в05.05.2015г._ПроведенаЗаповед116 от 21.04.2015г.

2420-07.05.2015г.-ДГС"Троян"Об1526 _ ___ _ _ __ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПрекратенаЗаповед105 от 25.05.2015г.

2419-07.05.2015г.-ДГС"Троян"Об1517 _ _ _ _ __ ___ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПрекратенаЗаповед104 от 25.05.2015г.

2418-05.05.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1515 __ ____ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПрекратенаЗаповед102 от 25.05.2015г.

2417-08.05.2015г.-ДГС"Ловеч" _ Об1520 _ ____ ___ п22.05.2015г. в26.05.2015г._ПроведенаЗаповед163 от 22.05.2015г.

2416-07.05.2015г.-ДГС"Троян"_ _Об1533 _ _ _ ___ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед101 от 18.05.2015г.

2415-07.05.2015г.-ДГС"Троян"_ _Об1532 _ _ _ _ __ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед100 от 18.05.2015г.

2414-07.05.2015г.-ДГС"Троян" __Об1531 _ _ _ _ _ __ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед 99 от 18.05.2015г.

2413-07.05.2015г.-ДГС"Троян" __Об1530 _ _ _ _ ___ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед 98 от 18.05.2015г.

2412-07.05.2015г.-ДГС"Троян"__Об1529 _ _ _ _ __ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед 97 от 18.05.2015г.

2411-07.05.2015г.-ДГС"Троян" __Об1528 _ _ ___ _ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед 96 от 18.05.2015г.

2410-07.05.2015г.-ДГС"Троян"_ _Об1527 _ _ ___ _ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед 95 от 18.05.2015г.

2409-07.05.2015г.-ДГС"Троян"__Об1521 _ _ _ _ __ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед 94 от 18.05.2015г.

2408-22.04.2015г.-ДГС"Монтана"Об15406 п-з,тов __п08.05.2015г. в13.05.2015г._ПроведенаЗаповед 43 от 12.05.2015г.

2407-22.04.2015г.-ДГС"Монтана"Об15405 _ _ _ __ _ п08.05.2015г. в13.05.2015г._ПроведенаЗаповед 42 от 12.05.2015г.

2406-07.05.2015г.-ДГС"Мездра"Об151023__ ______ п20.05.2015г. в26.05.2015г._ПроведенаЗаповед 82 от 20.05.2015г.

2405-07.05.2015г.-ДГС"Мездра"Об151025чл.193 о ЗГп20.05.2015г. в26.05.2015г._ПроведенаЗаповед 83 от 20.05.2015г.

2404-07.05.2015г.-ДГС"Мездра"Об151022_______ _ п20.05.2015г. в26.05.2015г._ПроведенаЗаповед 81 от 20.05.2015г.

2403-05.05.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1516 __ ___ _ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед101 от 19.05.2015г.

2402-05.05.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1514 ___ __ _ _ п18.05.2015г. в22.05.2015г._ПроведенаЗаповед100 от 19.05.2015г.

2401-24.04.2015г.-ДГС"Враца"Об15914 __ __ _ _ _ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПрекратенаЗаповед 74 от 15.05.2015г.

2400-21.04.2015г.-ДГС"Видин"Об15714 _____ __ _ _ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед101 от 14.05.2015г.

2399-23.04.2015г.-ДГС"Берковица"Об15139 _ _ __ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗаповед138 от 11.05.2015г.

2398-23.04.2015г.-ДГС"Берковица"Об15140 _ _ _ __ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗапопвед139 от 11.05.2015г.

2397-23.04.2015г.-ДГС"Берковица"Об15141 __ _ _ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗаповед141 от 11.05.2015г.

2396-23.04.2015г.-ДГС"Берковица"Об15140 __ _ _ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗаповед140 от 11.05.2015г.

2395-21.04.2015г.-ДГС"Видин"Об15712 __ __ ____ _ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед 97 от 12.05.2015г.

2394-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1518п_ _____ ____ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед247 от 12.05.2015г.

2393-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1517п_ ____ _____ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед246 от 12.05.2015г.

2392-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1516п_ _______ __ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед245 от 12.05.2015г.

2391-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1514п_ _______ __ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед244 от 12.05.2015г.

2390-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1513п_ _______ __ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед243 от 12.05.2015г.

2389-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1512п_ ____ _____ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед242 от 12.05.2015г.

2388-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1509п_ ________ _ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед241 от 12.05.2015г.

2387-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1506п_ ____ _____ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед240 от 12.05.2015г.

2386-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1521 _ __________ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед239 от 12.05.2015г.

2385-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1518 _ __________ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед238 от 12.05.2015г.

2384-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1514 _ __________ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед237 от 12.05.2015г.

2383-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1513 _ __________ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед236 от 12.05.2015г.

2382-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1512 _ __________ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед235 от 12.05.2015г.

2381-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1509 _ __________ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед234 от 12.05.2015г.

2380-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1506 _ __________ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПрекратенаЗаповед233 от 12.05.2015г.

2379-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15537 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПрекратенаЗаповед251 от 11.05.2015г.

2378-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15532 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед249 от 08.05.2015г.

2377-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15523 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед248 от 08.05.2015г.

2376-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15534 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед247 от 08.05.2015г.

2375-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15521 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед246 от 08.05.2015г.

2374-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15538 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед245 от 08.05.2015г.

2373-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15533 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗапопвед244 от 08.05.2015г.

2372-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15531 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед243 от 08.05.2015г.

2371-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15536 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед242 от 08.05.2015г.

2370-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15535 __ __ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед241 от 08.05.2015г.

2369-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци" Об15539 __ ___ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед240 от 08.05.2015г.

2368-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15544 _ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед239 от 08.05.2015г.

2367-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15543 ___ _ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед238 от 08.05.2015г.

2366-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15542 __ _ __ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед237 от 08.05.2015г.

2365-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об15541 __ _ _ _ _п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед236 от 08.05.2015г.

2364-22.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15540 _ _ _ п07.05.2015г. в11.05.2015г._ПроведенаЗаповед235 от 08.05.2015г.

2363-24.04.2015г.-ДГС"Враца"Об15920 __ _ __ __ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗаповед 67 от 12.05.2015г.

2362-24.04.2015г.-ДГС"Враца"Об15919 __ _ ___ _ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗаповед 66 от 12.05.2015г.

2361-24.04.2015г.-ДГС"Враца"Об15918 __ ___ _ _ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗаповед 65 от 12.05.2015г.

2360-24.04.2015г.-ДГС"Враца"Об15917 __ _ ___ _ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗаповед 64 от 12.05.2015г.

2359-24.04.2015г.-ДГС"Враца"Об15916 __ _ ___ _ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗаповед 63 от 12.05.2015г.

2358-24.04.2015г.-ДГС"Враца"Об15915 _ _ _ _ _ _ _ п11.05.2015г. в15.05.2015г._ПроведенаЗаповед 62 от 12.05.2015г.

2357-08.04.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15221____ _ _п27.04.2015г. в04.05.2015г._ПрекратенаЗаповед 83 от 05.05.2015г.

2356-08.04.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15223__ ___ _п27.04.2015г. в04.05.2015г._ПрекратенаЗаповед 84 от 05.05.2015г.

2355-27.04.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1521 __ _ ___ __ _ п08.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед136 от 08.05.2015г.

2354-17.04.2015г.-ДГС"Троян"Об1 отглеждане____ п30.04.2015г. в05.05.2015г._ПроведенаЗаповед 71 от 04.05.2015г.

2353-21.04.2015г.-ДГС"Видин"Об15716 __ __ __ _ _ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед 93 от 05.05.2015г.

2352-21.04.2015г.-ДГС"Видин"Об15713 ____ _ _ _ _ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед 92 от 05.05.2015г.

2351-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1522п_ _________ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед228 от 07.05.2015г.

2350-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1522 _ ________ _ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед227 от 07.05.2015г.

2349-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1520 _ _______ __ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед226 от 07.05.2015г.

2348-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1517 _ ___ ______ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед225 от 07.05.2015г.

2347-21.04.2015г.-ДГС"Годеч"Об1516 _ ______ ___ п05.05.2015г. в12.05.2015г._ПроведенаЗаповед224 от 07.05.2015г.

2346-16.04.2015г.-ДГС"Ловеч" Об1520 _ __ _ __ _ _ п28.04.2015г. в05.05.2015г._ПрекратенаЗаповед132 от 05.05.2015г.

2345-17.04.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об1515 _____ _ _ п28.04.2015г. в05.05.2015г._ПрекратенаЗаповед 91 от 05.05.2015г.

2344-08.04.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15222_ ____ _п27.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 82 от 29.04.2015г.

2343-08.04.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15220____ _ _п27.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 81 от 29.04.2015г.

2342-15.04.2015г.-ДГС"Чипровци"Об1злс., м.и-ци _ п30.04.2015г. в05.05.2015г._ПроведенаЗаповед213 от 30.04.2015г.

2341-15.04.2015г.-ДГС"Мездра"Об151024 _ _ __ _ _ п29.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 70 от 29.04.2015г.

2340-15.04.2015г.-ДГС"Мездра"Об151023 __ _ _ _ _ п29.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 69 от 29.04.2015г.

2339-15.04.2015г.-ДГС"Мездра"Об151022 _ _ __ _ _ п29.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 68 от 29.04.2015г.

2338-15.04.2015г.-ДГС"Мездра"Об151021 __ _ _ _ _ п29.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 67 от 29.04.2015г.

2337-15.04.2015г.-ДГС"Мездра"Об151020 _ __ _ _ _ п29.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 66 от 29.04.2015г.

2336-15.04.2015г.-ДГС"Мездра"Об151019 _ __ _ _ _ п29.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 65 от 29.04.2015г.

2335-16.04.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1520 _ __ ____ _ _ п28.04.2015г. в05.05.2015г._ПроведенаЗаповед127 от 28.04.2015г.

2334-16.04.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1519 _ __ _ ____ _ п28.04.2015г. в05.05.2015г._ПроведенаЗаповед126 от 28.04.2015г.

2333-16.04.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1519 _ __ ____ _ _ п28.04.2015г. в05.05.2015г._ПроведенаЗаповед125 от 28.04.2015г.

2332-14.04.2015г.-ДГС"Никопол"Об10отгл. почист._п27.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 58 от 27.04.2015г.

2331-14.04.2015г.-ДГС"Никопол"Об9_ м. ивици____ п27.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 58 от 27.04.2015г.

2330-14.04.2015г.-ДГС"Никопол"Об8_отгл. ,почист. п27.04.2015г. в04.05.2015г._ПроведенаЗаповед 58 от 27.04.2015г.

2329-07.04.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1508 ____ _ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПрекратенаЗаповед 75 от 27.04.2015г.

2328-17.04.2015г.-ДГС"Лесидрен"Обект 1514 ___ _ п28.04.2015г. в05.05.2015г._ПрекратенаЗаповед 79 от 24.04.2015г.

2327-07.04.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15220 _ ______ _ п22.04.2015г. в29.04.2015г._ПроведенаЗаповед117 от 23.04.2015г.

2326-07.04.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15219 _ _____ __ п22.04.2015г. в29.04.2015г._ПроведенаЗаповед116 от 23.04.2015г.

2325-07.04.2015г.-ДЛС"Витиня"Об15218 _ ____ ___ п22.04.2015г. в29.04.2015г._ПроведенаЗаповед115 от 23.04.2015г.

2324-07.04.2015г.-ДГС"Мездра"Об3_мех. почво._ _ п21.04.2015г. в27.04.2015г._ПроведенаЗаповед 57 от 22.04.2015г.

2323-07.04.2015г.-ДГС"Мездра"Об4_мех. почво._ _ п21.04.2015г. в27.04.2015г._ПроведенаЗаповед 58 от 22.04.2015г.

2322-01.04.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15619 _ _ _ п15.04.2015г. в20.04.2015г._ПроведенаЗаповед 86 от 20.04.2015.

2321-01.04.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15618_ _ __ п15.04.2015г. в20.04.2015г._ПроведенаЗаповед 85 от 20.04.2015г.

2320-01.04.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15617_ __ _ п15.04.2015г. в20.04.2015г._ПроведенаЗаповед 84 от 20.04.2015г.

2319-01.04.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15616_ _ __ п15.04.2015г. в20.04.2015г._ПроведенаЗаповед 83 от 20.04.2015г.

2318-01.04.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15615_ __ _ п15.04.2015г. в20.04.2015г._ПроведенаЗаповед 82 от 20.04.2015г.

2317-01.04.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15614 _ _ _ п15.04.2015г. в 20.04.2015г._ПроведенаЗаповед 81 от 20.04.2015г.

2316-07.04.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Обект 1510 _ _ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед 73 от 21.04.2015г.

2315-17.04.2015г.-ДГС"Лесидрен"Обект 1516 __ _ п28.04.2015г. в05.05.2015г._ПрекратенаЗаповед 77 от 22.04.2015г.

2314-07.04.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Обект 1509 _ _ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед 72 от 21.04.2015г.

2313-07.04.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Обект 1507 ___ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед 71 от 21.04.2015г.

2312-07.04.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Обект 1506 __ _ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед 70 от 21.04.2015г.

2311-07.04.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1505 ____ _ _ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед 69 от 21.04.2015г.

2310-07.04.2015г.-ДГС"Черни Осъм"Об1504 чл.193 _ п20.03.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед 68 от 21.04.2015г.

2309-10.03.2015г.-Дългосрочен договор за продажба на стояща д-на на корен в __об. № 2015-5П

СЗДП ДГС Ботевград,__________п15.04.2015г. в21.04.2015г._ПроведенаЗаповед112 от 17.04.2015г._Анекс2

2308-05.03.2015г.-Дългосрочен договор - _продажба на стояща д-на на __корен в об.№ 2015-7П на

територията на СЗДП ТП ДГС Ловеч_____________ _ п15.04.2015г. в21.04.2015г._ПроведенаЗаповед111 от 17.04.2015г._Документи2015-7П Свали ТУК

2307-31.03.2015г.-ДГС"Ловеч" _ _ Обект 1518 _ __ _ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед111 от 20.04.2015г.

2306-31.03.2015г.-ДГС"Ловеч" _ _ Обект 1517 _ _ __ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед108 от 20.04.2015г.

2305-31.03.2015г.-ДГС"Ловеч"___ Обект 1517 _ _ _ _п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед110 от 20.04.2015г.

2304-31.03.2015г.-ДГС"Ловеч" _ _ Обект 1518 _ __ _ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед109 от 20.04.2015г.

2303-31.03.2015г.-ДГС"Ловеч"__ _ Обект 1516-1 _ _ п20.04.2015г. в24.04.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 20.04.2015г.

2302-03.04.2015г.-ДГС"Миджур" __Обект 15820_ _ _ п15.04.2015г. в20.04.2015г._ПроведенаЗаповед 90 от 16.04.2015г.

2301-03.04.2015г.-ДГС"Миджур"_ _Обект 15819_ _ _ п15.04.2015г. в20.04.2015г._ПроведенаЗаповед 89 от 16.04.2015г.

2300-30.03.2015г.-ДЛС"Витиня"_Договаряне _Об15109-2 _дата ___ 15.04.2015г._ПроведенаПротокол от 15.04.2015г.

2299-31.03.2015г.-ДГС"Враца"_П-з об15910_______п15.04.2015г. в21.04.2015г._ПроведенаЗаповед 42 от 16.04.2015г.

2298-31.03.2015г.-ДГС"Враца"_ _ Обект 15913 _ _ _ п15.04.2015г. в21.04.2015г._ПроведенаЗаповед 41 от 16.04.2015г.

2297-31.03.2015г.-ДГС"Враца"_ _ Обект 15912_ ___ п15.04.2015г. в21.04.2015г._ПроведенаЗаповед 40 от 16.04.2015г.

2296-31.03.2015г.-ДГС"Враца"_ _ Об15911 чл.193 _ п15.04.2015г. в21.04.2015г._ПроведенаЗаповед 39 от 16.04.2015г.

2295-31.03.2015г.-ДГС"Враца"_ _ Обект 15910 _ _ _ п15.04.2015г. в21.04.2015г._ПроведенаЗаповед 38 от 16.04.2014г.

2294-30.03.2015г.-ДЛС"Витиня" _ Обект 15217 м-ци п15.04.2015г. в22.04.2015г._ПроведенаЗаповед 109 от 16.04.2015г.

2293-30.03.2015г.-ДЛС"Витиня" _ Обект 15216 м-ци п15.04.2015г. в22.04.2015г._ПроведенаЗаповед 108 от 16.04.2015г.

2292-18.03.2015г.-ДГС"Троян"_ _ Обект 1526 _ ____ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПрекратенаЗаповед 67 от 14.04.2015г.

2291-18.03.2015г.-ДГС"Троян"_ _ Обект 1523 _ ____ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПрекратенаЗаповед 66 14.04.2015г.

2290-18.03.2015г.-ДГС"Троян" __ Обект 1521 _ _ _ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПрекратенаЗаповед 65 от 14.04.2015г.

2289-18.03.2015г.-ДГС"Троян"___ Обект 1517 _ __ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПрекратенаЗаповед 64 от 14.04.2015г.

2288-18.03.2015г.-ДГС"Троян"_ _ Обект 1525 _ _ _ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПроведенаЗаповед 63 от 14.04.2015г.

2287-18.03.2015г.-ДГС"Троян" _ _ Обект 1524 __ _ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПроведенаЗаповед 62 от 14.04.2015г.

2286-18.03.2015г.-ДГС"Троян"__ Обект 1522 _ ___ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПроведенаЗаповед 61 от 14.04.2015г.

2285-18.03.2015г.-ДГС"Троян" __ Обект 1520 ____ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПроведенаЗаповед 60 от 14.04.2015г.

2284-18.03.2015г.-ДГС"Троян" __ Обект 1519 _ _ _ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПроведенаЗаповед 59 от 14.04.2015г.

2283-18.03.2015г.-ДГС"Троян" __ Обект 1518 _ _ _ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПроведенаЗаповед 58 от 14.04.2015г.

2282-18.03.2015г.-ДГС"Троян" __ Обект 1516 _ _ _ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПроведенаЗаповед 57 от 14.04.2015г.

2281-18.03.2015г.-ДГС"Троян" __ Обект 1515 _ ___ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПроведенаЗаповед 56 от 14.04.2015г.

2280-18.03.2015г.-ДГС"Троян" __ Обект 1514 _ ___ _ п08.04.2015г. в14.04.2015г._ПроведенаЗаповед 55 от 14.04.2015г.

2279-17.03.2015г.-ДГС"Своге" __ Обект 15219 _ __ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 193 от 09.04.2015г.

2278-17.03.2015г.-ДГС"Своге" __ Обект 15218 _ __ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 192 от 09.04.2015г.

2277-17.03.2015г.-ДГС"Своге" __ Обект 15217___ _ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 191 от 09.04.2015г.

2276-17.03.2015г.-ДГС"Своге" __ Обект 15216 _ _ _ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 190 от 09.04.2015г.

2275-17.03.2015г.-ДГС"Своге" __ Обект 15222 _ ____ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 196 от 09.04.2015г.

2274-17.03.2015г.-ДГС"Своге"__ Обект 15221 _ ___ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 195 от 09.04.2015г.

2273-17.03.2015г.-ДГС"Своге"__ Обект 15220 _ ___ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 194 от 09.04.2015г.

2272-17.03.2015г.-ДГС"Своге"__ Обект 15226 _ ___ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 200 от 09.04.2015г.

2271-17.03.2015г.-ДГС"Своге"__ Обект 15225 _ ___ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 199 от 09.04.2015г.

2270-17.03.2015г.-ДГС"Своге"__ Обект 15224 _ ___ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 198 от 09.04.2015г.

2269-17.03.2015г.-ДГС"Своге"__ Обект 15223 _ ___ _ п30.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 197 от 09.04.2015г.

2268-19.03.2015г.-ДГС"Своге"П-з и т-не _ ГСУ"Р-во"_п31.03.2015г. в07.04.2015г._ПроведенаЗаповед 187 от 08.04.2015г.

2267-19.03.2015г.-ДГС"Своге"_П-з и т-не ГСУ"Своге" п31.03.2015г. в07.04.2015г._ПроведенаЗаповед 186 от 08.04.2015г.

2266-19.03.2015г.-ДГС"Своге"_П-з I-ви ГСУ"Бов"____п31.03.2015г. в07.04.2015г._ПроведенаЗаповед 185 от 08.04.2015г.

2265-20.03.2015г.-ДГС"Борима"Об1 о-не,и-не на и-ки_п02.04.2015г. в07.04.2015г._ПроведенаЗаповед 14 от 03.04.2015г.

2264-16.03.2015г.-Продажба на стояща д-а на корен _Обект 2015-9п, СЗДП__първа 31.03.2015г. втора06.04.2015г._______________________________________________________________________ПроведенаЗаповед 99 от 31.03.2015г.

2263-24.02.2015г.-Дългосрочен договор - продажба на___ дървесина на корен за срок от 5 г. на територията на СЗДП ТП ДГС - Чипровци, __________първа 30.03.2015г. втора 03.04.2015г.______________ПроведенаЗаповед 94 от 30.03.2015г.

2262-20.02.2015г.-Дългосрочен договор-продажба на_ __ _дървесина на корен за срок от 5г. на териториятана СЗДП ТП ДГС-Своге,_______________ първа 24.03.2015г. втора 30.03.2015г._____________ПрекратенаЗаповед 93 от 30.03.2015г.

2261-13.03.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15818 _ __ __ _ п25.03.2015г. в31.03.2015г._ПроведенаЗаповед 75 от 01.04.2015г.

2260-24.02.2015г.-ДГС"Видин" Об15711 _ __ _ _____ _ п09.03.2015г. в13.03.2015г._ПроведенаЗаповед 57 от 13.03.2015г.

2259-10.03.2015г.-ДГС"Лесидрен"Н-ва л-ни п-ди Об1_п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 72 от 30.03.2015г.

2258-16.03.2015г.-ДГС"Мездра"Об 2015-2 з-не, о-не_п27.03.2015г. в31.03.2015г._ПроведенаЗаповед 45 от 27.03.2015г.

2257-16.03.2015г.-ДГС"Мездра"Об 2015-1 к-не. отгл. п 27.03.2015г. в31.03.2015_ПроведенаЗаповед 44 от 27.03.2015г.

2256-06.03.2015г.-ДГС"Лесидрен"Обект 1512__ ___п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПрекратенаЗаповед 71 от 27.03.2015г.

2255-13.03.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15817 _ _ _ _ п25.03.2015г. в31.03.2015г._ПроведенаЗаповед 70 от 26.03.2015г.

2254-16.03.2015г.-ДГС"Оряхово"Обект 151103 ____п27.03.2015г. в03.04.2015г._ПроведенаЗаповед 19 от 30.03.2015г.

2253-13.03.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15816 _ _ _ _ п25.03.2015г. в31.03.2015г._ПроведенаЗаповед 69 от 26.03.2015г.

2252-05.03.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15109-1 _ _ _ п18.03.2015г. в25.03.2015г._ПрекратенаЗаповед 91 от 26.03.2015г.

2251-13.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15138с _пк-2_п24.03.2015г. в30.03.2015г._ПроведенаЗаповед112 от 24.03.2015г.

2250-13.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15138с _пк-1_п24.03.2015г. в30.03.2015г._ПроведенаЗаповед113 от 24.03.2015г.

2249-13.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15136с _пк-2_п24.03.2015г. в30.03.2015г._ПроведенаЗаповед111 от 24.03.2015г.

2248-13.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15136с _пк-1_п24.03.2015г. в30.03.2015г._ПроведенаЗаповед110 от 24.03.2015г.

2247-12.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15133с _пк-2_п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед106 от 24.03.2015г.

2246-12.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15133с _пк-1_п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед107 от 24.03.2015г.

2245-13.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15137с______п24.03.2015г. в30.03.2015г._ПроведенаЗаповед114 от 24.03.2015г.

2244-12.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15134с ____ _п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед102 от 24.03.2015г.

2243-12.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15131с_м-ци_п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед104 от 24.03.2015г.

2242-12.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15130с ___ __п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед101 от 24.03.2015г.

2241-12.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15129с ___ __п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед103 от 24.03.2015г.

2240-13.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15138с______п24.03.2015г. в30.03.2015г._ПроведенаЗаповед108 от 24.03.2015г.

2239-13.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15136с______п24.03.2015г. в30.03.2015г._ПроведенаЗаповед109 от 24.03.2015г.

2238-11.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15135с______п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед100 от 24.03.2015г.

2237-11.03.2015г.-ДГС"Берковица"Об15133с______п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 99 от 24.03.2015г.

2236-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1409 ____ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 64 от 21.03.2015г.

2235-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1507 _ _ _ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 76 от 21.03.2015г.

2234-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1505 _ ___ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 74 от 21.03.2015г.

2233-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1504 _ _ _ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 73 от 21.03.2015г.

2232-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1508 _ ___ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПрекратенаЗаповед 72 от 21.03.2015г.

2231-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1507 _ __ _ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 71 от 21.03.2015г.

2230-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1506 _ _ __ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 70 от 21.03.2015г.

2229-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1505 _ __ _ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 69 от 21.03.2015г.

2228-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1504 _ _ __ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 68 от 21.03.2015г.

2227-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1503 _ __ _ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 67 от 21.03.2015г.

2226-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1430 ____ __ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 66 от 21.03.2015г.

2225-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1429 _ ___ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 65 от 21.03.2015г.

2224-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1518п _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед155 от 24.03.2015г.

2223-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1517п _ _ __ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед154 от 24.03.2015г.

2222-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1516п _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед153 от 24.03.2015г.

2221-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1514п _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед152 от 24.03.2015г.

2220-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1513п __ _ _ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед151 от 24.03.2015г.

2219-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1512п _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед150 от 24.03.2015г.

2218-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1509п _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед149 от 24.03.2015г.

2217-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1506п _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед148 от 24.03.2015г.

2216-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1518 _ _ _ ___ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед147 от 24.03.2015г.

2215-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1517 _ _ ___ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед146 от 24.03.2015г.

2214-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1516 _ _ _ ___ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед145 от 24.03.2015г.

2213-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1514 _ _ _ __ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед144 от 24.03.2015г.

2212-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1513 _ _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед143 от 24.03.2015г.

2211-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1512 _ _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед142 от 24.03.2015г.

2210-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1509 _ __ _ _ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед141 от 24.03.2015г.

2209-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1506 _ _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПрекратенаЗаповед140 от 24.03.2015г.

2208-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1505п _ _ _ _ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед139 от 24.03.2015г.

2207-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1505 _ _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед138 от 24.03.2015г.

2206-09.03.2015г.-ДГС"Плевен"Обект 1509 _ м-ци_ _ п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 72 от 23.03.2015г.

2205-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15521_ _ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПрекратенаЗаповед140 от 24.03.2015г.

2204-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15523_ _ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПрекратенаЗаповед139 от 24.03.2015г.

2203-06.03.2015г.-ДГС"Лесидрен"Обект 1513____ __п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 68 от 24.03.2015г.

2202-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1506_пк-2_м-ци _п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 39 от 19.03.2015г.

2201-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1506_пк-1_м-ци _п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 40 от 19.03.2015г.

2200-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1507_пк-2_м-ци_п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 41 от 19.03.2015г.

2199-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1507_пк-1_м-ци_п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 42 от 19.03.2015г.

2198-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1508_пк-1_____ п19.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 46 от 19.03.2015г.

2197-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1508_пк-2____ _п19.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 47 от 19.03.2015г.

2196-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1509_пк-1_ ____п19.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 48 от 19.03.2015г.

2195-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1509_пк-2____ _п19.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 49 от 19.03.2015г.

2194-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1510_пк-1____ _п19.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 50 от 19.03.2015г.

2193-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1510_ пк-2 _ ___п19.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 51 от 19.03.2015г.

2192-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Обект 1506_пк-3__п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 43 от 19.03.2015г.

2191-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Обект 1507_пк-3__п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 44 от 19.03.2015г.

2190-27.02.2015г.-ДГС"Чипровци"_П-з д-на и д-а__ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед117 от 19.03.2015г.

2189-06.03.2015г.-ДЛС"Русалка"Об1506 _ __ __ _ _ п20.03.2015г. в27.03.2015г._ПроведенаЗаповед 39 от 19.03.2015г.

2188-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1510_______ _ _п19.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 45 от 19.03.2015г.

2187-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1509__м-ци __ _п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 38 от 19.03.2015г.

2186-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1508__м-ци __ _п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 37 от 19.03.2015г.

2185-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1507__м-ци _ __п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 36 от 19.03.2015г.

2184-26.02.2015г.-ДГС"Никопол"Об1506__м-ци _ __п18.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед 35 от 19.03.2015г.

2183-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15527_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед130 от 19.03.2015г.

2182-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15526_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед129 от 19.03.2015г.

2181-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15524_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед128 от 19.03.2015г.

2180-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15522_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед127 от 19.03.2015г.

2179-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15525_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед124 от 19.03.2015г.

2178-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15519_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед122 от 19.03.2015г.

2177-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15520_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед123 от 19.03.2015г.

2176-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15518_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед121 от 19.03.2015г.

2175-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15530_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед120 от 19.03.2015г.

2174-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15529_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед119 от 18.03.2015г.

2173-05.03.2015г.-ДГС"Чипровци"Обект 15528_ _ _ п18.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед118 от 19.03.2015г.

2172-05.03.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15115-1_ __ _п18.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 89 от 19.03.2015г.

2171-05.03.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15114-1 _ _ _ п18.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 88 от 19.02.2015г.

2170-05.03.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15113-1 _ _ _ п18.03.2015г. в25.03.2015г._ПроведенаЗаповед 87 от 19.03.2015г.

2169-09.03.2015г.-ДГС"Плевен"Обект 1511 _ ____ _ п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПрекратенаЗаповед 70 от 18.03.2015г.

2168-09.03.2015г.-ДГС"Плевен"Обект 1510 _ ____ _ п23.03.2015г. в27.03.2015г._ПрекратенаЗаповед 69 от 18.03.2015г.

2167-27.02.2015г.-ДГС"Лесидрен"Об2015-1 поч.,отгл.п18.03.2015г. в25.03.2015г.ПроведенаЗаповед 57 от 19.03.2015г.

2166-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1519п _ _ _ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед135 от 18.03.2015г.

2165-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1515п _ _ _ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед134 от 18.03.2015г.

2164-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1507п _ _ _ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед133 от 18.03.2015г.

2163-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1519 _ __ _ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед132 от 18.03.2015г.

2162-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1507 _ _ _ __ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед130 от 18.03.2015г.

2161-05.03.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1515 _ _ __ _ _ п17.03.2015г. в24.03.2015г._ПроведенаЗаповед131 от 18.03.2015г.

2160-25.02.2015г.-ДГС"Говежда"Об15214с_м-ци_ _ п12.03.2015г. в18.03.2015г._ПрекратенаЗаповед 85 от 18.03.2015г.

2159-26.02.2015г.-ДГС"Ловеч"Обект 1514 __ _ _ _ _ п17.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед 71 от 17.03.2015г.

2158-26.02.2015г.-ДГС"Ловеч"Обект 1514 __ _ _ _ _ п17.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед 72 от 17.03.2015г.

2157-26.02.2015г.-ДГС"Ловеч"Обект 1516_ _ _ _ _ _ п17.03.2015г. в23.03.2015г._ПрекратенаЗаповед76 от 21.03.2015г.

2156-26.02.2015г.-ДГС"Ловеч"Обект 1513_ _ _ _ _ _п17.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед 70 от 17.03.2015г.

2155-26.02.2015г.-ДГС"Ловеч"Обект 1515 __ _ _ _ _п17.03.2015г. в23.03.2015г._ПроведенаЗаповед 73 от 17.03.2015г.

2154-24.02.2015г.-ДГС"Своге"_П-з и т-не на д-на _ п09.03.2015г. в13.03.2015г._ПрекратенаЗаповед129 от 13.03.2015г.

2153-25.02.2015г.-ДГС"Говежда"Обект 15215с_ __ п12.03.2015г. в18.03.2015г._ПроведенаЗаповед 71 от 13.03.2015г.

2152-25.02.2015г.-ДГС"Говежда"Обект 15213с_ __ п12.03.2015г. в18.03.2015г._ПроведенаЗаповед 70 от 13.03.2015г.

2151-25.02.2015г.-ДГС"Говежда"Обект 15212с_ _ _п12.03.2015г. в18.03.2015г._ПроведенаЗаповед 69 от 13.03.2015г.

2150-24.02.2015г.-ДГС"Видин"Обект 15711 _ __ _ _ п09.03.2015г. в13.03.2015г._ПроведенаЗаповед 57 от 13.03.2015г.

2149-24.02.2015г.-ДГС"Ловеч"Об1-2015 з-не,о-не_п09.03.2015г. в13.03.2015г._ПроведенаЗаповед 64 от 13.03.2015г.

2148-24.02.2015г.-ДГС"Видин"Обект 15710 _ __ _ _ п09.03.2015г. в13.03.2015г._ПроведенаЗаповед 54 от 09.03.2015г.

2147-24.02.2015г.-ДГС"Видин"Обект 15710 _ _ _ _ _ п09.03.2015г. в13.03.2015г._ПроведенаЗаповед 53 от 09.03.2015г.

2146-24.02.2015г.-ДГС"Своге"Об1501 почво., з-не, п06.03.2015г. в10.03.2015г._ПроведенаЗаповед114 от 11.03.2015г.

2145-23.02.2015г.-ДГС"Никопол"1_( лкд)Обект 4__ п10.03.2015г. в16.03.2015г._ПроведенаЗаповед 27 от 10.03.2015г.

2144-19.01.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15813_ _ _ _ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 30 от 05.02.2015г.

2143-19.01.2015г.-ДГС"Миджур" _Обект 15811_ _ _ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 29 от 05.02.2015г.

2142-19.01.2015г.-ДГС"Миджур"_ _Об15812_ _ __ _ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 28 от 05.02.2015г.

2141-20.01.2015г.-Дългосрочни договори - _________________добив за срок от 5 години на територията на _СЗДП ТП ДГС"Ботевград"1_Обект3__________ _ първа 23.02.2015г. втора 27.02.2015г._ПрекратенаЗапопвед 59 от 04.03.2015г.

2140-20.01.2015г.-Дългосрочни договори - _________________добив за срок от 5 години на територията на _СЗДП ТП ДГС"Лесидрен"1_Обект1___________ _ първа 23.02.2015г. втора 27.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 58 от 04.03.2015г.

2139-20.01.2015г.-Дългосрочни договори - _________________добив за срок от 5 години на територията на _СЗДП ТП ДГС"Видин"1____Обект2____________ _ първа 23.02.2015г. втора 27.02.2015г._ПроведенаЗаповед 50 от 24.02.2015г.

2138-18.02.2015г.-ДГС"Берковица"Обект 15128с_ _п04.03.2015г. в09.03.2015г._ПроведенаЗаповед 66 от 04.03.2015г.

2137-18.02.2015г.-ДГС"Берковица"Обект 15127с_ _п04.03.2015г. в09.03.2015г._ПроведенаЗаповед 68 от 04.03.2015г.

2136-18.02.2015г.-ДГС"Берковица"Обект 15123с__п04.03.2015г. в09.03.2015г._ПроведенаЗаповед 69 от 04.03.2015г.

2135-18.02.2015г.-ДГС"Берковица"Обект 15122с__п04.03.2015г. в09.03.2015г._ПроведенаЗаповед 63 от 04.03.2015г.

2134-18.02.2015г.-ДГС"Берковица"Обект 15121с__п04.03.2015г. в09.03.2015г._ПроведенаЗаповед 67 от 04.03.2015г.

2133-18.02.2015г.-ДГС"Берковица"Обект 15120с__п04.03.2015г. в09.03.2015г._ПроведеноЗаповед 65 от 04.03.2015г.

2132-18.02.2015г.-ДГС"Берковица"Обект 15126с __п04.03.2015г. в09.03.2015г._ПроведенаЗаповед 64 от 04.03.2015г.

2131-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1505п _ _ _ _ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед81 от 27.02.2015г.

2130-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1507п _ _ _ _ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 83 от 27.02.2015г.

2129-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1506п _ _ _ _ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 82 от 27.02.2015г.

2128-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1509п _ _ __ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 84 от 27.02.2015г.

2127-18.02.2015г.-ДГС"Берковица"Об15124с_м-ци п04.03.2015г. в09.03.2015г.ПроведенаЗаповед70 от 04.03.2015г.

2126-18.02.2015г.-ДГС"Берковица"Об15125с_м-ци п04.03.2015г. в09.03.2015г.ПроведенаЗаповед71 от 04.03.2015г.

2125-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1509 _ _ _ _ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 80 от 27.02.2015г.

2124-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1507 _ _ _ _ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 79 от 27.02.2015г.

2123-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1506 _ _ _ _ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 78 от 27.02.2015г.

2122-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1505 _ _ _ _ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 77 от 27.02.2015г.

2121-26.02.2015г.-ДГС"Лесидрен"Обект 1511 _ _ _ п09.03.2015г. в13.03.2015г._ПрекратенаЗаповед 50 от 04.03.2015г.

2120-16.02.2015г.-ДГС"Мездра"Обект 151018 __ _ п27.02.2015г. в05.03.2015г._ПроведенаЗаповед 37 от 27.02.2015г.

2119-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15107п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 32 от 16.02.2015г.

2118-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15108п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 33 от 16.02.2015г.

2117-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15109п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 34 от 16.02.2015г.

2116-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15110п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 35 от 16.02.2015г.

2115-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15111п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 36 от 16.02.2015г.

2114-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15113п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 37 от 16.02.2015г.

2113-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15114п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 38 от 16.02.2015г.

2112-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15115п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 39 от 16.02.2015г.

2111-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15116п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 40 от 16.02.2015г.

2110-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15117п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 41 от 16.02.2015г.

2109-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15118п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 42 от 16.02.2015г.

2108-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Обект 15119п _ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 43 от 16.02.2015г.

2107-10.02.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15812-1 _ _ п23.02.2015г. в27.02.2015г._ПроведенаЗаповед 51 от 24.02.2015г.

2106-10.02.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15810-1 _ _п23.02.2015г. в27.02.2015г._ПроведенаЗаповед 50 от 24.02.2015г.

2105-10.02.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15806-1 І_ п23.02.2015г. в27.02.2015г._ПроведенаЗаповед 49 от 24.02.2015г.

2104-05.02.2015г.-ДГС"Говежда"Обект 15210 _ _ п20.02.2015г. в25.02.2015г._ПроведенаЗаповед 34 от 23.02.2015г.

2103-06.02.2015г.-ДЛС"Витиня"тов., т-п., разтов. п18.02.2015г. в24.02.2015г._ПроведенаЗаповед 61 от 18.02.2015г.

2102-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15106п _ __ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 31 от 16.02.0215г.

2101-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15105п _ __ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 30 от 16.02.2015г.

2100-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15104п _ __ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 29 от 16.02.2015г.

2099-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15103п _ __ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 28 от 16.02.2015г.

2098-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15102п _ _ _п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 27 от 16.02.2015г.

2097-23.01.2015г.-ДГС"Ботевград"Об15101п _ __ п06.02.2015г. в12.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 26 от 16.02.2015г.

2096-19.01.2015г.-ДГС"Монтана"Об15403-1__ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПроведенаЗаповед 12 от 02.02.2015г.

2095-29.01.2015г.-Продажба на добита дървесина, натоварена на превозно средство от обект 2015-4П, ДГТ на СЗДП ДП___ първа 10.02.2015г. втора 17.02.2015г._ПроведенаЗаповед 41 от 10.02.2015г.

2094-15.01.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1507_ __ _ п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 30 от 06.02.2015г.

2093-15.01.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1506_ _ _ _п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 29 от 06.02.2015г.

2092-15.01.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1505_ __ _ п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 28 от 06.02.2015г.

2091-15.01.2015г.-ДЛС"Русалка" Обект 1504_ __ _ п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 27 от 06.02.2015г.

2090-23.01.2015г.-ДГС"Видин"_Обект 15709 _ _ _ _ п04.02.2015г. в09.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 25 от 09.02.2015г.

2089-22.01.2015г.-ДГС"Говежда" т-п., "Ирели"ООД п06.02.2015г. в11.02.2015г._ПроведенаЗаповед 28 от 06.02.2015г.

2088-22.01.2015г.-ДГС"Говежда"_тов., т-п., р-в._ _п06.02.2015г. в11.02.2015г._ПроведенаЗаповед 27 от 06.02.2015г.

2087-22.01.2015г.-ДГС"Чипровци"п-з.,т-п., на д-на п04.02.2015г. в09.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 38 от 06.02.2015г.

2086-19.01.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15115_ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 55 от 05.02.2015г.

2085-19.01.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15114_ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 54 от 05.02.2015г.

2084-19.01.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15113_ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 53 от 05.02.2015г.

2083-19.01.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15109_ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПрекратенаЗаповед 51 от 05.02.2015г.

2082-19.01.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15112_ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПроведенаЗаповед 48 от 02.02.2015г.

2081-19.01.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15111_ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПроведенаЗаповед 47 от 02.02.2015г.

2080-19.01.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15110_ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПроведенаЗаповед 46 от 02.02.2015г.

2079-19.01.2015г.-ДЛС"Витиня"Обект 15105_ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПроведенаЗаповед 45 от 02.02.2015г.

2078-05.02.2015г.-Годишен план за ползване на дървесина на ДП СЗДП за 2014г.

2077-22.08.2014г.-СЗДП обявява търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 15 стопански години на 2бр. недвижими имоти -ЧСД, предоставени за управление на ТП ДГС Лесидрен първа 02.10.2014г. втора 17.10.2014г._ПроведенаЗаповед 210 от 02.10.2014г.

2076-19.01.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15604 __ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 44 от 30.01.2015г.

2075-19.01.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15604__ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 43 от 30.01.2015г.

2074-19.01.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15613__ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 40 от 30.01.2015г.

2073-19.01.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15612__ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 39 от 30.01.2015г.

2072-19.01.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15611_ _п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 38 от 30.01.2015г.

2071-19.01.2015г.-ДГС"Белоградчик"Об15610_ _п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 37 от 30.01.2015г.

2070-19.01.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15815 _ _ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 26 от 02.02.2015г.

2070-19.01.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15814_ __ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 25 от 02.02.2015г.

2069-19.01.2015г.-ДГС"Миджур"Обект 15810_ __ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 24 от 02.02.2015г.

2068-19.01.2015г.-ДГС"Миджур"Об15809_ _ _ _ _ п30.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 23 от 02.02.2015г.

2067-16.01.2015г.-ДГС"Говежда"Об15209 _ _ _ _ п30.01.2015г. в05.02.2015г._ПроведенаЗаповед 23 от 02.02.2015г.

2066-15.01.2015г.-ДГС"Никопол"Об 1-3 п-ка_ _ _ п30.01.2015г. в03.02.2015г._ПроведенаЗаповед 4 от 30.01.2015г.

2065-16.01.2015г.-ДГС"Лесидрен"Обект 1502___ п28.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 26 от 29.01.2015г.

2064-16.01.2015г.-ДГС"Лесидрен"Обект 1501 _ _ п28.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 25 от 29.01.2015г.

2063-15.01.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1430_ _ _ п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПроведенаЗаповед 17 от 28.01.2015г.

2062-15.01.2015г.-ДЛС"Русалка"Обект 1409_ _ _ п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПроведенаЗаповед 16 от 28.01.2015г.

2061-15.01.2015г.-ДГС"Плевен"Обект 1508_ _ __ п28.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 46 от 28.01.2015г.

2060-15.01.2015г.-ДГС"Плевен"Обект 1507_ __ _ п28.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 45 от 28.01.2015г.

2059-15.01.2015г.-ДГС"Плевен"Обект 1504_ _ __ п28.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 44 от 28.01.2015г.

2058-15.01.2015г.-ДГС"Плевен"Обект 1503_ __ _ п28.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 43 от 28.01.2015г.

2057-15.01.2015г.-ДГС"Плевен"Обект 1502_ __ _ п28.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 42 от 28.01.2015г.

2056-15.01.2015г.-ДГС"Плевен"Обект 1501_ __ _ п28.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 41 от 28.01.2015г.

2055-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1508п _ _ _ _п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 35 от 30.01.2015.

2054-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1503п _ __ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 34 от 30.01.2015г.

2053-15.01.2015г.-ДГС"Годеч"Обект 1508_ _ _ __ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 33 от 30.01.2015г.

2052-15.01.2015г.-ДГС"Годеч" Обект 1503 _ _ _ _ п29.01.2015г. в04.02.2015г._ПроведенаЗаповед 32 от 30.01.2015г.

2051-15.01.2015г.-ДГС"Мездра"Об151015 _п-з__ п27.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 27 от 28.01.2015г.

2050-15.01.2015г.-ДГС"Мездра"Об151017_ м-ци_ п27.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 23 от 18.01.2015г.

2049-15.01.2015г.-ДГС"Мездра"Об151016_ м-ци_ п27.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 21 от 28.01.2015г.

2048-15.01.2015г.-ДГС"Мездра"Об151017_ м-ци_ п27.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 22 от 28.01.2015г.

2047-15.01.2015г.-ДГС"Мездра"Об151016_ м-ци_ п27.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 20 от 28.01.2015г.

2046-15.01.2015г.-ДГС"Мездра"Об151015_ _ _ __ п27.01.2015г. в02.02.2015г._ПроведенаЗаповед 19 от 28.01.2015г.

2045-15.01.2015г.-ДГС"Ловеч"_ Об1511-1_ _ ___ п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПроведенаЗаповед 26 от 27.01.2015г.

2044-15.01.2015г.-ДГС"Ловеч"_ Об1504-1 _ _ _ _ п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПроведенаЗаповед 28 от 27.01.2015г.

2043-15.01.2015г.-ДГС"Ловеч"_ Об1511-1_ __ __ п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПроведенаЗаповед 27 от 27.01.2015г.

2042-15.01.2015г.-ДГС"Ловеч"_ Об1504-1 _ _ _ _ п27.01.2015г. в03.02.2015г._ПроведенаЗаповед 29 от 27.01.2015г.

2041-14.01.2015г.-ДГС"Берковица"Об15118 м-ци п26.01.2015г. в30.01.2015г._ПроведенаЗаповед 44 от 26.01.2015г.

2040-12.01.2015г.-ДГС"Мездра"Об151014 __ __ _ п23.01.2015г. в28.01.2015г._ПроведенаЗаповед 13 от 24.01.2015г.

2039-12.01.2015г.-ДГС"Мездра"Об151013 __ __ _ п23.01.2015г. в28.01.2015г._ПроведенаЗаповед 12 от 24.01.2015г.

2038-09.12.2014г.-ДЛС"Витиня"Об15105_ _ _ _ __п08.01.2015г. в15.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 22 от 15.01.2015г.

2037-09.12.2014г.-ДЛС"Витиня"Об15108_ ___ ___п08.01.2015г. в15.01.2015г._ПроведенаЗаповед 19 от 09.01.2015г.

2036-09.12.2014г.-ДЛС"Витиня"Об15107_ ____ __п08.01.2015г. в15.01.2015г._ПроведенаЗаповед 18 от 09.01.2015г.

2035-09.12.2014г.-ДЛС"Витиня"Об15106_ ____ __п08.01.2015г. в15.01.2015г._ПроведенаЗаповед 17 от 09.01.2015г.

2034-09.12.2014г.-ДЛС"Витиня"Об15104 _ _ _ _ __п08.01.2015г. в15.01.2015г._ПроведенаЗаповед 16 от 09.01.2015г.

2033-09.12.2014г.-ДЛС"Витиня"Об15103_ _ ___ __п08.01.2015г. в15.01.2015г._ПроведенаЗаповед 15 от 09.01.2015г.

2032-09.12.2014г.-ДЛС"Витиня"Об15102__ м-ци__п08.01.2015г. в15.01.2015г._ПроведенаЗаповед 14 от 09.01.2015г.

2031-09.12.2014г.-ДЛС"Витиня"Об15101 _ м-ци_ _п08.01.2015г. в15.01.2015г._ПроведенаЗаповед 13 от 09.01.2015г.

2030-04.12.2014г.-ДГС"Ловеч"Обект 1510 _ _ ___ п17.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед493 от 18.12.2014г.

2029-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Обект 15116__п19.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед273 от 19.12.2014г.

2028-05.12.2014г.-ДГС"Монтана"Обект 15402_ __п19.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед 2 от 05.01.2015г.

2027-02.12.2014г.-ДГС"Белоградчик"Об15604__ _п15.12.2014г. в22.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 13 от 09.01.2015г.

2026-08.12.2014г.-ДГС"Белоградчик"Об15604 _ _ п05.01.2015г. в09.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 12 от 09.01.2015г.

2025-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15113_ _ ___п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 68 от 14.01.2015г.

2024-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15106_пк-1 _п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 67 от 14.01.2015г.

2023-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15105_пк-1 _п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 66 от 14.01.2015г.

2022-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15104_пк-1 _п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 65 от 14.01.2014г.

2021-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15114___ _ _п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 64 от 14.01.2014г.

2020-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15113_ __ __п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 63 от 14.01.2014г.

2019-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15115__ _ __п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 46 от 08.01.2015г.

2018-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15103__ _ __п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 45 от 08.01.2015г.

2017-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15101_ __ __п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 43 от 08.01.2015г.

2016-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15111_пк-2 _п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 53 от 08.01.2015г.

2015-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15111_пк-1 _п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 52 от 08.01.2015г.

2014-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15110_ __ __п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 51 от 08.01.2015г.

2013-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15108__ _ __п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 50 от 08.01.2015г.

2012-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15106_пк-2 _п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 49 от 08.01.2015г.

2011-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15105_пк-2 _п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 48 от 08.01.2015г.

2010-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15104_пк-2_п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 47 от 08.01.2015г.

2009-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15112_ _ _ _п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПроведенаЗаповед 42 от 08.01.2015г.

2008-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15111_ _ __ п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПроведенаЗаповед 41 от 08.01.2015г.

2007-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15110 _ __ _п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПроведенаЗаповед 40 от 08.01.2015г.

2006-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15109_ ____п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПроведенаЗаповед 39 от 08.01.2015г.

2005-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15108 _ _ _ _п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПроведенаЗаповед 38 от 08.01.2015г.

2004-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15107_ __ __п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПроведенаЗаповед 37 от 08.01.2015г.

2003-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15106_ ___ _п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПроведенаЗаповед 36 от 08.01.2015г.

2002-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15105_ ___ _п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПроведенаЗаповед 35 от 08.01.2015г.

2001-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Обект 15104_ __ __п06.01.2015г. в13.01.2015г._ПроведенаЗаповед 34 от 08.01.2015г.

2000-10.12.2014г.-ДГС"Лесидрен"Об1502 _ __ _ _п06.01.2015г. в12.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 12 от 13.01.2015г.

1999-10.12.2014г.-ДГС"Лесидрен"Об1501 __ _ _ _п06.01.2015г. в12.01.2015г._ПрекратенаЗаповед 11 от 13.01.2015г.

1998-05.12.2014г.-ДГС"Монтана"Об15404____ __п19.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед 1 от 05.01.2015г.

1997-05.12.2014г.-ДГС"Монтана"Об15403____ __п19.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 3 от 05.01.2015г.

1996-09.12.2014г.-ДГС"Своге"Об15102___ ___ __п05.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 2 от 05.01.2015г.

1995-05.12.2014г.-ДГС"Монтана"Об15401____ __п19.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед124 от 30.12.2014г.

1994-25.09.2014г.-СЗДП - Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок на 7 броя недвижими имоти-ЧДС, на територията на ТП ДГС"Своге" _първа 28.10.2014г. втора 12.11.2014г._ПроведенаЗаповед260 от 17.11.2014г.

1993-09.12.2014г.-ДГС"Лом"Об15301_пк-1______п29.12.2014г. в05.01.2015г._ПроведенаЗаповед 3 от 05.01.2015г.

1992-09.12.2014г.-ДГС"Лом"Об15301________ __п29.12.2014г. в05.01.2015г._ПроведенаЗаповед 2 от 05.01.2015г.

1991-09.12.2014г.-ДГС"Лом"Об15302___ _ ____ _п29.12.2014г. в05.01.2015г._ПроведенаЗаповед 1 от 05.01.2015г.

1990-09.12.2014г.-ДГС"Лом"Об15301_пк-2___ __п29.12.2014г. в05.01.2015г._ПроведенаЗаповед 4 от 05.01.2015г.

1989-03.12.2014г.-ДЛС"Русалка"Об1503 _____ _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед 93 от 30.12.2014г.

1988-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об15208 _м-ци_п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПрекратенаЗаповед 3 от 08.01.2015г.

1987-25.09.2014г.-СЗДП - Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5г. на недвижим имот - ЧДС, на територията на ТП ДГС"Своге" _първа 28.10.2014г. втора 12.11.2014г._Прекратена

1986-30.05.2014г.-СЗДП обявява търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на недвижим имот - заст от горски разсадник "Загражден" в ТП ДГС Никопол първа 01.07.2014г. втора 16.07.2014г._ПроведенаЗаповед 112 от 02.07.2014г.

1985-24.09.2014г.-СЗДП - Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3г. на 8бр. апартаменти в недвижим имот - ЧДС, предоставени за управление на ТП ДГС"Черни Осъм" _първа 29.10.2014г. втора 13.11.2014г._ПрекратенаЗаповеди от 03.11.2014г.

1984-08.12.2014г.-ДГС"Белоградчик"Об15609__ п05.01.2015г. в09.01.2015г._ПроведенаЗаповед 10 от 05.01.2015г.

1983-08.12.2014г.-ДГС"Белоградчик"Об15608_ _п05.01.2015г. в09.01.2015г._ПроведенаЗаповед 9 от 05.01.2015г.

1982-08.12.2014г.-ДГС"Белоградчик"Об15607_ _п05.01.2015г. в09.01.2015г._ПроведенаЗаповед 8 от 05.01.2015г.

1981-08.12.2014г.-ДГС"Белоградчик"Об15606_ _п05.01.2015г. в09.01.2015г._ПроведенаЗаповед 7 от 05.01.2015г.

1980-08.12.2014г.-ДГС"Белоградчик"Об15602_ _п05.01.2015г. в09.01.2015г._ПроведенаЗаповед 6 от 05.01.2015г.

1979-18.12.2014г.-ДГС"Враца"П-з__Об15909 __п07.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 8 от 07.01.2015г.

1978-18.12.2014г.-ДГС"Враца"П-з_ _Об15908 _ п07.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 7 от 07.01.2015г.

1977-18.12.2014г.-ДГС"Враца"П-з__Об15907 __п07.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 6 от 07.01.2015г.

1976-18.12.2014г.-ДГС"Враца"П-з__Об15906 __п07.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 5 от 07.01.2015г.

1975-03.12.2014г.-ДЛС"Русалка"Обект 1503 __ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед 93 от 30.12.2014г.

1974-03.12.2014г.-ДЛС"Русалка"Обект 1507 ___п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 99 от 30.12.2014г.

1973-03.12.2014г.-ДЛС"Русалка"Обект 1506 _ _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 97 от 30.12.2014г.

1973-03.12.2014г.-ДЛС"Русалка"Обект 1505 _ _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 96 от 30.12.2014г.

1972-03.12.2014г.-ДЛС"Русалка"Обект 1504 _ _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 95 от 30.12.2014г.

1971-03.12.2014г.-ДЛС"Русалка"Обект 1509 _ _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед 94 30.12.2014г.

1972-03.12.2014г.-ДЛС"Русалка"Обект 1502 ___ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед 92 от 30.12.2014г.

1971-03.12.2014г.-ДЛС"Русалка"Обект 1501 ___ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед 91 от 30.12.2014г.

1970-10.12.2014г.-ДГС"Лесидрен"Обект 1508 _ _п06.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 10 от 07.01.2015г.

1969-10.12.2014г.-ДГС"Лесидрен"Обект 1507 _ _ п06.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 9 от 07.01.2015г.

1968-10.12.2014г.-ДГС"Лесидрен"Об1506 м-ци _ п06.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 8 от 07.01.2015г.

1967-10.12.2014г.-ДГС"Лесидрен"Об1505 м-ци _ п06.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 7 от 07.01.2015г.

1966-10.12.2014г.-ДГС"Лесидрен"Об1504 м-ци _ п06.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 6 от 07.01.2015г.

1965-10.12.2014г.-ДГС"Лесидрен"Об1503 м-ци _ п06.01.2015г. в12.01.2015г._ПроведенаЗаповед 5 от 07.01.2015г.

1964-09.12.2014г.-ДГС"Плевен"Об1504 ___ ___ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 4 от 05.01.2015г.

1963-09.12.2014г.-ДГС"Плевен"Об1503__ м-ци _ п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 3 от 05.01.2015г.

1962-09.12.2014г.-ДГС"Плевен"Об1502_______ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 2 от 05.01.2014г.

1962-09.12.2014г.-ДГС"Плевен"Об1501 __ м-ци _ п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПрекратенаЗаповед 1 от 05.01.2015г.

1961-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15909 _ _ _ _ _ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед141 от 30.12.2014г.

1960-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15908 _ _ _ _ _ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед140 от 30.12.2014г.

1959-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15907 _ _ _ _ _ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед139 от 30.12.2014г.

1958-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15906 _ м-ци _ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед138 от 30.12.2014г.

1957-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15906 _ м-ци _ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед147 от 30.12.2014г.

1956-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15905 _ ____ _ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед146 от 30.12.2014г.

1955-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15904___ м-ци _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед145 от 30.12.2014г.

1954-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15903_ __м-ци _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед144 от 30.12.2014г.

1953-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15902 _ __ ___ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед143 от 30.12.2014г.

1952-10.12.2014г.-ДГС"Враца"Об15901 _ ____ _ _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед142 от 30.12.2014г.

1951-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15114_____п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед253 от 19.12.2014г.

1950-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15115-2__ _п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед260 от 19.12.2014г.

1949-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15115-1__ _п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед257 от 19.12.2014г.

1948-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15110-2__ _п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед259 от 19.12.2014г.

1947-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15110-1__ _п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед256 от 19.12.2014г.

1946-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15108-2__ _п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед258 от 19.12.2014г.

1945-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15108_ _ _ _п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед255 от 19.12.2014г.

1944-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15109м-ци _п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед268 от 19.12.2014г.

1943-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15107м-ци _п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед266 от 19.12.2014г.

1942-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15106м-ци_п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед267 от 19.12.2014г.

1941-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Обект 15111__п19.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед273 от 19.12.2014г.

1940-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Обект 15102__п19.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед274 от 19.12.2014г.

1939-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Обект 15115__п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед276 от 19.12.2014г.

1938-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Обект 15117 _ п19.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед272 от 19.12.2014г.

1937-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15113_____п19.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед271 от 19.12.2014г.

1936-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15112м-ци_п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед265 от 19.12.2014г.

1935-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15108_____п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед254 от 19.12.2014г.

1934-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15110м-ци_п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед264 от19.12.2014г.

1933-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15101_____п19.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед269 от 19.12.2014г.

1932-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15104_____п19.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед270 от 19.12.2014г.

1931-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15105м-ци_п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед263 от 19.12.2014г.

1930-05.12.2014г.-ДГС"Берковица"Об15103м-ци_п18.12.2014г. в22.12.2014г._ПроведенаЗаповед262 от 19.12.2014г.

1929-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15206_ __ __п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед327 от 30.12.2014г.

1928-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15205_ __ __п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед326 от 30.12.2014г.

1927-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15204_ __ __п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед325 от 30.12.2014г.

1926-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15203_ __ __п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед324 от 30.12.2014г.

1925-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15202_ __ __п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед323 от 30.12.2014г.

1924-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15201_ __ __п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед322 от 30.12.2014г.

1923-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15207 _ _ _ _п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед328 от 30.12.2014г.

1922-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об15205-2 _ _ _п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед332 от 30.12.2014г.

1921-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15205-1 __ _п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед331 от 30.12.2014г.

1920-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15202-2 __ _п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед330 от 30.12.2014г.

1919-08.12.2014г.-ДГС"Говежда"Об 15202-1 _ __п29.12.2014г. в05.01.2014г._ПроведенаЗаповед329 от 30.12.2014г.

1918-04.12.2014г.-ДГС"Миджур"Об 15803_ _ ___ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед262 от 29.12.2014г.

1917-04.12.2014г.-ДГС"Миджур"Об 15808 _ _ _ _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед261 от 29.12.2014г.

1916-04.12.2014г.-ДГС"Миджур"Об 15807 _ _ _ _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед260 от 29.12.2014г.

1915-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15512_ _ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед554 от 19.12.2014г.

1914-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15516_ _ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед558 от 19.12.2014г.

1913-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15515_____п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед557 от 19.12.2014г.

1912-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Обект 15514__п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед556 от 19.12.2014г.

1911-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Обект 15513 _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед555 от 19.12.2014г.

1910-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15511__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед566 от 23.12.2014г.

1909-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15510__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед553 от 19.12.2014г.

1908-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15509__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед552 от 19.12.2014г.

1907-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15508__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед551 от 19.12.2014г.

1906-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15507__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед550 от 19.12.2014г.

1905-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15506____ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед549 от 19.12.2014г.

1904-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15505__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед548 от 19.12.2014г.

1903-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15504__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед547 от 19.12.2014г.

1902-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15503__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед546 от 19.12.2014г.

1901-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15502__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед545 от 19.12.2014г.

1900-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15501___ _п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед565 от 23.12.2014г.

1899-05.12.2014г.-ДГС"Чипровци"Об 15517__ __п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед559 от 19.12.2014г.

1898-09.12.2014г.-ДГС"Плевен"Об 1506 _ м-ци _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед168 от 29.12.2014г.

1897-09.12.2014г.-ДГС"Плевен"Об 1505 _ м-ци _п23.12.2014г. в30.12.2014г._ПроведенаЗаповед167 от 29.12.2014г.

1896-03.12.2014г.-ДГС"Оряхово"Об 151102 _ __ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед 46 от 29.12.2014г.

1895-03.12.2014г.-ДГС"Оряхово"Об 151101 _ __ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед 45 от 29.12.2014г.

1894-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Об 15112_ __ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед169 от22.12.2014г.

1893-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151011_м-ци п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед172 от 23.12.2014г.

1892-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151010_м-ци п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед170 от 23.12.2014г.

1891-04.12.2014г.-ДГС"МездраОб 151009 _ м-ци п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед168 от 23.12.2014г.

1890-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151011 _м-ци п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед171 от 23.12.2014г.

1889-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151010 _м-ци п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед169 от 23.12.2014г.

1888-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151009 _м-ци п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед167 от 23.12.2014г.

1887-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151008 п-з,__ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед166 от 23.12.2014г.

1886-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151007 п-з,__ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед165 от 23.12.2014г.

1885-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об151006п-з,___ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед164 от 23.12.2014г.

1884-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151012 ____ _ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед173 от 23.12.2014г.

1883-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151005 _ ____ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед163 от 23.12.2014г.

1882-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151004 _ ____ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед162 от 23.12.2014г.

1881-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151003 ____ _ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед161 от 23.12.2014г.

1880-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151002 ____ _ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед160 от 23.12.2014г.

1879-04.12.2014г.-ДГС"Мездра"Об 151001 ____ _ п22.12.2014г. в29.12.2014г._ПроведенаЗаповед159 от 23.12.2014г.

1878-04.12.2014г.-ДГС"Годеч" _Об 1509п_м-ци__ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед300 от 22.12.2014г.

1877-04.12.2014г.-ДГС"Годеч"_ Об 1508п_______п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед299 от 22.12.2014г.

1876-04.12.2014г.-ДГС"Годеч" _Об 1507п_м-ци _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед298 от 22.12.2014г.

1875-04.12.2014г.-ДГС"Годеч"_ Об 1506п_м-ци _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед297 от 22.12.2014г.

1874-04.12.2014г.-ДГС"Годеч"_ Об 1505п_м-ци _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед296 от 22.12.2014г.

1873-04.12.2014г.-ДГС"Годеч" _Об 1503п_м-ци _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед295 от 22.12.2014г.

1872-03.12.2014г.-ДГС"Годеч"_ Об _1509_м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед294 от 22.12.2014г.

1871-03.12.2014г.-ДГС"Годеч"_ Об_ 1508_м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед293 от 22.12.2014г.

1870-03.12.2014г.-ДГС"Годеч"_ Об_ 1507_м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед292 от 22.12.2014г.

1869-03.12.2014г.-ДГС"Годеч" _ Об _1506_м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенаЗаповед291 от 22.12.2014г.

1868-03.12.2014г.-ДГС"Годеч" _ Об_1505_м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПрекратенaЗаповед290 от 22.12.2014г.

1867-02.12.2014г.-ДГС"Троян"__Обект 1513_ _ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед170 от 18.12.2014г.

1866-04.12.2014г.-ДГС"Ловеч" _ Обект 1511 ___ п17.12.2014г. в22.12.2014г._ПрекратенаЗаповед500 от 22.12.2014г.

1865-04.12.2014г.-ДГС"Ловеч" _ Обект 1504 _ __ п17.12.2014г. в22.12.2014г._ПрекратенаЗаповед499 от 22.12.2014г.

1864-04.12.2014г.-ДГС"Ловеч" _ Обект 1511 _ __ п17.12.2014г. в22.12.2014г._ПрекратенаЗаповед504 от 22.12.2014г.

1863-04.12.2014г.-ДГС"Ловеч"__Обект 1504 _ __ п17.12.2014г. в22.12.2014г._ПрекратенаЗаповед501 от 22.12.2014г.

1862-04.12.2014г.-ДГС"Миджур"_Обект 15806_ _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед255 от 18.12.2014г.

1861-04.12.2014г.-ДГС"Миджур"_Обект 15805_ _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед254 от 18.12.2014г.

1860-04.12.2014г.-ДГС"Миджур"_Обект 15804_ _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед253 от 18.12.2014г.

1859-04.12.2014г.-ДГС"Миджур"_Обект 15802_ _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед252 от 18.12.2014г.

1858-04.12.2014г.-ДГС"Миджур"_Обект 15801_ _ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед251 от 18.12.2014г.

1857-02.12.2014г.-ДГС"Троян" Об1503_пк-2 м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед173 от 18.12.2014г.

1856-02.12.2014г.-ДГС"Троян"_ Об1503_пк-1 _ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед172 от 18.12.2014г.

1855-03.12.2014г.-ДГС"Годеч"_ Об 1503_м-ци __ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед171 от 18.12.2014г.

1854-02.12.2014г.-ДГС"Троян"_ Об1503_м-ци _ _п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед170 от 18.12.2014г.

1853-02.12.2014г.-ДГС"Троян"_ Обект 1512 _ _ _п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед169 от 18.12.2014г.

1852-02.12.2014г.-ДГС"Троян"_ Обект 1511_ __ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед168 от 18.12.2014г.

1851-02.12.2014г.-ДГС"Троян"_ Обект 1510_ __ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед167 от 18.1.2014г.

1850-02.12.2014г.-ДГС"Троян"_ Обект 1508_ _ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед166 от 18.12.2014г.

1849-02.12.2014г.-ДГС"Троян"_ Обект 1507_ _ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед165 от 18.12.2014г.

1848-02.12.2014г.-ДГС"Троян"Об1506_пк-2 м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед164 от 18.12.2014г.

1847-02.12.2014г.-ДГС"Троян"Об1505_пк-2 м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед163 от 18.12.2014г.

1846-02.12.2014г.-ДГС"Троян" Об1504_пк-2 м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед162 от 18.12.2014г.

1845-02.12.2014г.-ДГС"Троян" Об1502_пк-2 м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед161 от 18.12.2014г.

1844-02.12.2014г.-ДГС"Троян_ Об1501_пк-2 м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед160 от 18.12.2014г.

1843-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1506_пк-1 п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед159 от 18.12.2014г.

1842-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1505_пк-1 п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед158 от 18.12.2014г.

1841-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1504_пк-1 п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед157 от 18.12.2014г.

1840-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1502_пк-1 п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед156 от 18.12.2014г.

1839-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1501 _пк-1 п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед155 от 18.12.2014г.

1838-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1506_м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед154 от 18.12.2014г.

1837-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1505_м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед153 от 18.12.2014г.

1836-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1504_м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед152 от 18.12.2014г.

1835-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1502_м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед151 от 18.12.2014г.

1834-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1501_м-ци п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед150 от 18.12.2014г.

1833-02.12.2014г.-ДГС"Троян" _ Обект 1509_ __ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед149 от 17.12.2014г.

1832-04.12.2014г.-ДГС"Годеч" _ Обект 1511п _ __ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед288 от 19.12.2014г.

1831-04.12.2014г.-ДГС"Годеч"Обект 1510п_м-ци_ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед287 от 19.12.2014г.

1830-04.12.2014г.-ДГС"Годеч"Обект 1504п_м-ци_ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед286 от 19.12.2014г.

1829-04.12.2014г.-ДГС"Годеч"Обект 1502п_м-ци_ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед285 от 19.12.2014г.

1828-04.12.2014г.-ДГС"Годеч"Обект 1501п_м-ци_ п17.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед284 от 19.12.2014г.

1827-03.12.2014г.-ДГС"Годеч" Обект 1511 _м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед283 от 19.12.2014г.

1826-03.12.2014г.-ДГС"Годеч" Обект 1510 _м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед282 от 19.12.2014г.

1825-03.12.2014г.-ДГС"Годеч" Обект 1504 _м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед281 от 19.12.2014г.

1824-03.12.2014г.-ДГС"Годеч" Обект 1502 _м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед280 от 19.12.2014г.

1823-03.12.2014г.-ДГС"Годеч" Обект 1501 _м-ци _ п16.12.2014г. в23.12.2014г._ПроведенаЗаповед279 от 19.12.2014г.

1822-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15119_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед168 от 17.12.2014г.

1821-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15118_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед167 от 17.12.2014г.

1820-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15117_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед166 от 17.12.2014г.

1819-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15116_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед165 от 17.12.2014г.

1818-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15115_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед164 от 17.12.2014г.

1817-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15114_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед163 от 17.12.2014г.

1816-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15113_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед162 от 17.12.2014г.

1815-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15111_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗапповед161 от 17.12.2014г.

1814-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15110_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед160 от 17.12.2014г.

1813-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15109_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗапповед159 от 17.12.2014г.

1812-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15108_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед158 от 17.12.2014г.

1811-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15107_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед157 от 17.12.2014г.

1810-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15106_ _ п15.12.2014г. в19.12.2014г._ПроведенаЗаповед156 от 17.12.2014г.

1809-02.12.2014г.-ДГС"Ботевград"Обект 15105 _ _ п15.12.2014г. в19.12.2014