Работно време от понеделни до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Контакти тел.: 092 661 205
факс: 092 661 205
email: dgs.vraca@abv.bg
Адрес
гр. Враца 3000,
ул."Скобелев" №1
Карта Вижте ДГС ВРАЦА на по-голяма карта